Apache 2 ja Tomcat 5.5

Apache 2:n asennus

Apachen asentaminen ei kuulu tämän oppaan piiriin. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta LAMP_Asennus.

Java 6:n asentaminen (vapaaehtoinen)

Jos haluat käyttää Java 6:sta Tomcatin kanssa, asenna seuraava paketit:

sun-java6-jre sun-java6-jdk

Tämän jälkeen Java on asentunut seuraavalla tavalla:

Java 6

/usr/lib/jvm/java-6-sun/

Tomcat 5.5

Pakettien asennus

Asenna seuraavat paketit.

libapache2-mod-jk libtomcat5.5-java tomcat5.5 tomcat5.5-admin tomcat5.5-webapps

Tämän jälkeen Tomcat on asentunut seuraavalla tavalla

Käynnistysskripti

/etc/init.d/tomcat5.5

Asetukset

/etc/tomcat5.5/

Tomcat-palvelin

/usr/share/tomcat5.5/

Webapps

/usr/share/tomcat5.5-webapps/

Asetusten muokkaus

Muokkaa tiedostoa /etc/default/tomcat5.5. Etsi rivi, jossa lukee #JAVA_HOME. Ota sen edestä kommenttimerkki pois ja laita arvoksi se java-ympäristö, jota haluat käyttää, esim.

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun

Tomcat 5.5:n asennuspaketeissa on ilmeisesti lokiin liittyvä bugi, jonka pystyy kiertämään seuraavalla tavalla.

sudo rm /var/log/tomcat5.5/catalina.out
sudo touch /var/log/tomcat5.5/catalina.out
sudo chown tomcat55:nogroup /var/log/tomcat5.5/catalina.out

Avaa tiedosto /usr/share/tomcat5.5/conf/tomcat-users.xml. Lisää tagien <tomcat-users> ja </tomcat-users> väliin rivit

<role rolename="manager"/>
<user username="manager" password="xxx" roles="manager"/>

Laita salasanaksi(xxx) haluamasi arvo.

Lopuksi käynnistä tomcat uudelleen

Testaaminen

Jos asennus on onnistunut, osoitteessa http://localhost:8180/ pitäisi avautua Tomcatin tervetuloa sivu.

Samoin osoitteessa http://localhost:8180/manager/html pitäisi avautua hallinto-sivu, johon pääset kirjautumaan juuri tekemälläsi käyttäjätunnuksella ja salasanlla.

Apachen ja Tomcatin yhdistäminen

jk.load -tiedosto

Avaa tiedosto /etc/apache2/mods-enabled/jk.load.

Muuta tiedoston sisältö alla olevaksi:

LoadModule jk_module /usr/lib/apache2/modules/mod_jk.so

JkWorkersFile /etc/apache2/workers.properties
JkLogFile /var/log/apache2/mod_jk.log
JkLogLevel debug
JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y] "

JkMount / worker1
JkMount /* worker1

JkMount /jsp-examples worker1
JkMount /jsp-examples/* worker1

JkMount /servlets-examples worker1
JkMount /servlets-examples/* worker1

Tässä tiedostossa oleellisia ovat nuo määritelmällä JkMount alkavat rivit. Ne kertovat, mitkä hakemistot/tiedostot Apache siirtää Tomcatin käsiteltäväksi. Muuta määritelmiä haluamallasi tavalla.

workers.properties -tiedosto

Luo tiedosto nimeltään /etc/apache2/workers.properties ja laita siihen alla oleva sisältö

workers.tomcat_home=/usr/share/tomcat5.5
workers.java_home=/usr/lib/jvm/java-6-sun
ps=/
worker.list=worker1
worker.worker1.port=8009
worker.worker1.host=localhost
worker.worker1.type=ajp13
worker.worker1.lbfactor=1

Yllä olevassa esimerkissä java-ympäristönä on java 6, mutta sen voi muuttaa siihen ympäristöön, jota itse käytät.

Lopuksi, käynnistä apache uudelleen.

Testaaminen

Jos asennus on onnistunut, osoitteessa http://localhost/index.jsp pitäisi avautua Tomcatin Tervetuloa-sivu.