Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2009-01-15 09:02:32
Size: 712
Editor: AsmoKoskinen
Comment:
Revision 5 as of 2011-09-20 05:28:14
Size: 720
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
[http://blip.tv/file/1170223 Mäntykankaan koulu - päätteet luokassa, 2 palvelinta, 113 päätettä] [[http://blip.tv/file/1170223|Mäntykankaan koulu - päätteet luokassa, 2 palvelinta, 113 päätettä]]
Line 7: Line 7:
[http://blip.tv/file/1179424 Kokkolan suomalainen seurakunta - Päätejärjestelmä] [[http://blip.tv/file/1179424|Kokkolan suomalainen seurakunta - Päätejärjestelmä]]
Line 9: Line 9:
[http://asmokoskinen.blip.tv/#1664219 Parhaat palat - TP2009] [[http://asmokoskinen.blip.tv/#1664219|Parhaat palat - TP2009]]
Line 11: Line 11:
[http://asmokoskinen.blip.tv/ asmokoskinen.blip.tv] [[http://asmokoskinen.blip.tv/|asmokoskinen.blip.tv]]

LTSP5 Videoesittely

Linuxin päätejärjestelmästä on kolme esittelyvideota. Ensimmäinen on Kokkolan Mäntykankaan koulusta, jossa on käytössä 2 palvelinta ja 113 päätettä. Toinen on Kokkolan suomalaisesta seurakunnasta, jossa on käytössä 1 palvelin ja 11 päätettä. Kolmas on Suomen LTSP-yhteisön ensimmäisestä työpajasta, joka pidettiin Valamossa loppiaisviikolla 2009.

Mäntykankaan koulu - päätteet luokassa, 2 palvelinta, 113 päätettä

Kokkolan suomalainen seurakunta - Päätejärjestelmä

Parhaat palat - TP2009

asmokoskinen.blip.tv