Sisällysluettelo

Ubuntu 8.04 Alternate x86_64

Huom. Tämä ohje perustuu Ubuntu Alternate x86_64 Hardy Alpha 5 -asennukseen!

http://cdimage.ubuntu.com/releases/hardy/alpha-5/

Ubuntu 8.04 Alternate (x86_64) - 1 palvelin, 1 pääte

Palvelin ja pääte

Ubuntu 8.04 vaatii päätteeltä aikaisempaa enemmän tehoja. Ubuntu 8.04 toimii parhaiten uudempien tietokoneiden ja päätteiden kanssa. Tässä Ubuntu-päätejärjestelmässä on yksi palvelin ja yksi pääte.

Palvelin on moderni tehotyöasema, jossa Intel-prosessori (Core 2 Duo) sekä 2 GB muistia. Tässä palvelimena toimivassa tehotyöasemassa on yksi verkkokortti, emolevyllä valmiina oleva.

Päätteenä toimii Fujitsu-Siemens Scenic (P4/256/i845G), katso yleiskuvaus LTSP-päätejärjestelmästä.

Palvelin ja lähiverkko

Tässä ohjeessa lähiverkko on rakennettu näin.

ADSL-modeemi = 192.168.1.57

Linksys-reititin ja kytkin = 192.168.1.1

Palvelin = 192.168.1.101 (eth0)

Pääte = 192.168.1.xxx

Palvelimen ja päätteen välissä on reitin, jossa myös kytkin.

Samassa verkossa ei saa olla toista dhcpd-palvelinta.

Palvelin ja yksi verkkokortti

Toisaalla olevissa Ubuntu 6.06 ja LTSP 4.2-ohjeissa on käytetty kaikissa neljässä esimerkissä vain yhtä verkkokorttia jokaisessa palvelimessa. Myös tässä ohjeessa käytetään palvelimella yhtä verkkokorttia.

Palvelimen fyysinen verkkokortti:

ltsp@ubuntu:~$ lspci
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82566DM Gigabit Network Connection (rev 02)
ltsp@ubuntu:~$

Palvelimen verkkokortin ip-asetukset:

ltsp@ubuntu:~$ cat /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.101
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.1
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 192.168.1.1
ltsp@ubuntu:~$

Asennuksen yhteydessä annetaan pääkäyttäjän (sudo-käyttäjä) tiedot ja annetaan nimi palvelimelle. Tässä asennuksessa:

ltsp@ubuntu:~$ whoami
ltsp
ltsp@ubuntu:~$

ltsp@ubuntu:~$ uname -a
Linux ubuntu 2.6.24-11-generic #1 SMP Fri Feb 29 21:26:31 UTC 2008 x86_64 GNU/Linux
ltsp@ubuntu:~$

Käyttäjien luominen tehdään asennuksen jälkeen. Tässä asennuksessa on luotu vain yksi käyttäjä: ltsp001.

dhcpd-palvelun muokkaaminen

Kun käytetään yhtä verkkokorttia, niin /etc/ltsp/dhcpd.conf-tiedosta pitää muokata.

ltsp@ubuntu:/etc/ltsp$ cat dhcpd.conf
#
# Default LTSP dhcpd.conf config file.
#

authoritative;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.20 192.168.1.250;
  option domain-name "example.com";
  option domain-name-servers 192.168.1.1;
  option broadcast-address 192.168.0.255;
  option routers 192.168.1.1;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option root-path "/opt/ltsp/i386";
  if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" {
    filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
  } else {
    filename "/ltsp/i386/nbi.img";
  }
}
ltsp@ubuntu:~$

32-bittinen ympäristö päätteille

32-bittinen (i386) ympäristö luodaan seuraavalla tavalla: ltsp-build-client --arch i386

Asennus alkaa ja päättyy seuraavalla tavalla.

ltsp@ubuntu:~$ sudo ltsp-build-client --arch i386
Huom: lisätään oletusjakelu ja -komponentit turvallisuuspeilipalvelimelle:
http://security.ubuntu.com//ubuntu hardy main restricted
I: Retrieving Release
I: Retrieving Packages
[--]
Setting up linux-image-generic (2.6.24.11.10) ...
Updating /var/lib/tftpboot directories for chroot: /opt/ltsp/i386
Updating /var/lib/tftpboot directories for chroot: /opt/ltsp/amd64
rm: tiedostoa "/opt/ltsp/images/i386.img" ei voi poistaa: No such file or directory
Parallel mksquashfs: Using 2 processors
Creating little endian 3.1 filesystem on /opt/ltsp/images/i386.img.tmp, block size 131072.
[===] 17819/18207 97%
Exportable Little endian filesystem, data block size 131072, compressed data, compressed metadata, compressed fragments, duplicates are removed
Filesystem size 156497.95 Kbytes (152.83 Mbytes)
    43.13% of uncompressed filesystem size (362834.27 Kbytes)
Inode table size 202527 bytes (197.78 Kbytes)
    32.01% of uncompressed inode table size (632777 bytes)
Directory table size 185284 bytes (180.94 Kbytes)
    52.77% of uncompressed directory table size (351103 bytes)
Number of duplicate files found 1085
Number of inodes 19592
Number of files 16439
Number of fragments 1363
Number of symbolic links 1046
Number of device nodes 86
Number of fifo nodes 2
Number of socket nodes 0
Number of directories 2019
Number of uids 4
    root (0)
    syslog (101)
    news (9)
    klog (102)
Number of gids 14
    video (44)
    audio (29)
    tty (5)
    kmem (15)
    disk (6)
    adm (4)
    shadow (42)
    dhcp (101)
    fuse (106)
    utmp (43)
    staff (50)
    src (40)
    mail (8)
    klog (103)
Warning: found port in use already
Info: raising nbdroot portnumber by one to be 2001
Info: updating inetd config
Info: updating PXE
info: LTSP clientin asennus valmistui onnistuneesti
ltsp@ubuntu:~$