Sisällysluettelo

Edubuntu 7.10 Classroom Server (x86_64)

Edubuntu 7.10 Classroom Server (x86_64) - 1 palvelin, 1 pääte

Palvelin ja pääte

Edubuntu 7.10 vaatii päätteeltä aikaisempaa enemmän tehoja. Edubuntu 7.10 toimii parhaiten uudempien tietokoneiden ja päätteiden kanssa. Tässä Edubuntu-päätejärjestelmässä on yksi palvelin ja yksi pääte.

Palvelin on moderni tehotyöasema, jossa Intel-prosessori (Core 2 Duo) sekä 2 GB muistia. Tässä palvelimena toimivassa tehotyöasemassa on yksi verkkokortti, emolevyllä valmiina oleva.

Päätteenä toimii DIY, katso yleiskuvaus LTSP-päätejärjestelmästä.

Palvelin ja lähiverkko

Tässä ohjeessa lähiverkko on rakennettu näin.

ADSL-modeemi = 192.168.1.57

Linksys-reititin ja kytkin = 192.168.1.1

Palvelin = 192.168.1.101 (eth0)

Pääte = 192.168.1.xxx

Palvelimen ja päätteen välissä on reitin, jossa myös kytkin.

Samassa verkossa ei saa olla toista dhcpd-palvelinta.

Palvelin ja yksi verkkokortti

Toisaalla olevissa Ubuntu 6.06 ja LTSP 4.2-ohjeissa on käytetty kaikissa neljässä esimerkissä vain yhtä verkkokorttia jokaisessa palvelimessa. Myös tässä ohjeessa käytetään palvelimella yhtä verkkokorttia.

Palvelimen fyysinen verkkokortti:

ltsp@edubuntu:~$ lspci
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82566DM Gigabit Network Connection (rev 02)
ltsp@edubuntu:~$ lspci

Palvelimen verkkokorttien ip-asetukset:

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.101
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 192.168.1.1

Asennuksen yhteydessä annetaan pääkäyttäjän (sudo-käyttäjä) tiedot ja annetaan nimi palvelimelle. Tässä asennuksessa:

{{{ltsp@edubuntu:~$ whoami ltsp ltsp@edubuntu:~$ }}}

{{{ltsp@edubuntu:~$ uname -a Linux edubuntu 2.6.22-14-generic #1 SMP Sun Oct 14 21:45:15 GMT 2007 x86_64 GNU/Linux ltsp@edubuntu:~$ }}}

Käyttäjien luominen tehdään asennuksen jälkeen. Tässä asennuksessa on luotu vain yksi käyttäjä: ltsp001.

dhcpd-palvelun muokkaaminen

Kun käytetään yhtä verkkokorttia ja annetaan kiinteä ip-osoite, niin /etc/ltsp/dhcpd.conf-tiedosta pitää muokata.

Alkuperäinen:

ltsp@edubuntu:/etc/ltsp$ cat dhcpd.conf.original
#
# Default LTSP dhcpd.conf config file.
#

authoritative;

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.0.20 192.168.0.250;
  option domain-name "example.com";
  option domain-name-servers 192.168.0.1;
  option broadcast-address 192.168.0.255;
  option routers 192.168.0.1;
#  next-server 192.168.0.254;
#  get-lease-hostnames true;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option root-path "/opt/ltsp/i386";
  if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" {
    filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
  } else {
    filename "/ltsp/i386/nbi.img";
  }
}
ltsp@edubuntu:/etc/ltsp$

Muokattu:

ltsp@edubuntu:/etc/ltsp$ cat dhcpd.conf
#
# Default LTSP dhcpd.conf config file.
#

authoritative;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.20 192.168.1.250;
  option domain-name "edubuntu";
  option domain-name-servers 192.168.1.1;
  option broadcast-address 192.168.1.255;
  option routers 192.168.1.1;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option root-path "/opt/ltsp/i386";
  if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" {
    filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
  } else {
    filename "/ltsp/i386/nbi.img";
  }
}
ltsp@edubuntu:/etc/ltsp$

Lisää ohjeita Edubuntu-palvelin asennukseen

32- tai 64-bittinen palvelinasennus ei perusasennuksen osalta eroa toisistaan.

Edubuntun oma asennusohje:

Getting Started

Liity postituslistoille

Kannattaa liittyä sekä ltsp- että edubuntu-postituslistoille, kun kohtaa ongelmia, joihin ei itse löydä ratkaisua.

Edubuntu Users:

Edubuntu Users -postituslista, liittyminen

Edubuntu Users -arkisto

LTSP Discuss:

LTSP Discuss -postituslista, liittyminen

LTSP Discuss -arkisto, haku

Virheilmoituksia

LTSP Bugs

Edubuntu Handbook-kirjassa on hyvä osio päätejärjestelmästä. Sitä ei ole vielä valitettavasti suomennettu. Edubuntu Handbook löytyy yläpalkista kysymysmerkin takaa (Yelp).

i386-ympäristön luominen päätteille

Perusasennuksen jälkeen ei palvelimella ole 32-bittistä (i386) ympäristöä päätteille. Palvelimella on vain 64-bittinen (amd64) ympäristö päätteille, jos sellaisia on käytössä.

Jos DIY-päätteen avaa tässä ympäristössä, se saa kyllä dhcp-palvelunsa, mutta ei ydintä (kernel) itselleen.

TFTP.
PXE-T01: File not found
PXE-E3B: TFTP Error - File Not Found
PXE-M0F: Exiting Intel PXE ROM:
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER

Palvelimella on vain amd64-ympäristö päätteille.

root@edubuntu:~# ls -al /opt/ltsp
total 16
drwxr-xr-x 4 root root 4096 2007-11-06 20:29 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2007-11-06 19:48 ..
drwxr-xr-x 21 root root 4096 2007-11-06 19:49 amd64
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-11-06 19:52 images
root@edubuntu:~# ls -al /opt/ltsp/images
total 137388
drwxr-xr-x 2 root root   4096 2007-11-06 19:52 .
drwxr-xr-x 4 root root   4096 2007-11-06 20:29 ..
-rwxr--r-- 1 root root 140533760 2007-11-06 19:52 amd64.img
root@edubuntu:~#

{{{root@edubuntu:~# ls -al /var/lib/tftpboot/ltsp/ total 12 drwxr-xr-x 3 root root 4096 2007-11-06 19:51 . drwxr-xr-x 3 root root 4096 2007-11-06 19:36 .. drwxr-xr-x 3 root root 4096 2007-11-06 19:51 amd64 root@edubuntu:~# ls -al /var/lib/tftpboot/ltsp/amd64 total 12816 drwxr-xr-x 3 root root 4096 2007-11-06 19:51 . drwxr-xr-x 3 root root 4096 2007-11-06 19:51 .. -rw-r--r-- 1 root root 417807 2007-10-15 02:25 abi-2.6.22-14-generic -rw-r--r-- 1 root root 67666 2007-10-15 02:25 config-2.6.22-14-generic lrwxrwxrwx 1 root root 28 2007-11-06 19:51 initrd.img -> initrd.img-2.6.22-14-generic -rw-r--r-- 1 root root 4881231 2007-11-06 19:51 initrd.img-2.6.22-14-generic -rw-r--r-- 1 root root 4881146 2007-11-06 19:51 initrd.img-2.6.22-14-generic.bak -rw-r--r-- 1 root root 13552 2007-11-06 19:51 pxelinux.0 drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-11-06 19:51 pxelinux.cfg -rw-r--r-- 1 root root 1052596 2007-10-15 02:25 System.map-2.6.22-14-generic lrwxrwxrwx 1 root root 25 2007-11-06 19:51 vmlinuz -> vmlinuz-2.6.22-14-generic -rw-r--r-- 1 root root 1743368 2007-10-15 02:25 vmlinuz-2.6.22-14-generic root@edubuntu:~#}}}

32-bittinen (i386) ympäristö luodaan seuraavalla tavalla: ltsp-build-client --arch i386

root@edubuntu:~# ltsp-build-client --arch i386
NOTE: adding default dist and components to security mirror:
http://security.ubuntu.com//ubuntu gutsy main restricted
I: Retrieving Release
I: Retrieving Packages
I: Validating Packages
I: Resolving dependencies of required packages...
I: Resolving dependencies of base packages...
I: Checking component main on http://archive.ubuntu.com/ubuntu...
I: Retrieving adduser
I: Validating adduser
[--]

Ympäristön luominen päättyy seuraavalla tavalla.

Setting up linux-image-386 (2.6.22.14.21) ...
Updating /var/lib/tftpboot directories for chroot: /opt/ltsp/amd64
Updating /var/lib/tftpboot directories for chroot: /opt/ltsp/i386
rm: cannot remove `/opt/ltsp/images/i386.img': No such file or directory
Parallel mksquashfs: Using 2 processors
Creating little endian 3.0 filesystem on /opt/ltsp/images/i386.img.tmp, block size 65536.
[======================================================================================================  ] 18900/19297 97%
Exportable Little endian filesystem, data block size 65536, compressed data, compressed metadata, compressed fragments, duplicates are removed
Filesystem size 143205.82 Kbytes (139.85 Mbytes)
    41.98% of uncompressed filesystem size (341135.84 Kbytes)
Inode table size 198093 bytes (193.45 Kbytes)
    32.36% of uncompressed inode table size (612144 bytes)
Directory table size 176944 bytes (172.80 Kbytes)
    53.74% of uncompressed directory table size (329267 bytes)
Number of duplicate files found 1116
Number of inodes 18651
Number of files 15584
Number of fragments 1893
Number of symbolic links 996
Number of device nodes 86
Number of fifo nodes 2
Number of socket nodes 0
Number of directories 1983
Number of uids 4
    root (0)
    syslog (101)
    news (9)
    klog (102)
Number of gids 14
    video (44)
    audio (29)
    tty (5)
    kmem (15)
    disk (6)
    adm (4)
    shadow (42)
    dhcp (101)
    fuse (106)
    utmp (43)
    staff (50)
    src (40)
    mail (8)
    klog (103)
Warning: found port in use already
Info: raising nbdroot portnumber by one to be 2001
Info: updating inetd config
Info: updating PXE
info: LTSP client installation completed successfully
root@edubuntu:~#

Näin palvelimella on 32-bittinen (i386) ympäristö päätteille.

root@edubuntu:~# ls -al /opt/ltsp
total 20
drwxr-xr-x 5 root root 4096 2007-11-06 20:31 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 2007-11-06 19:48 ..
drwxr-xr-x 21 root root 4096 2007-11-06 19:49 amd64
drwxr-xr-x 20 root root 4096 2007-11-06 20:41 i386
drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-11-06 20:53 images
root@edubuntu:~#

{{{root@edubuntu:~# ls -al /opt/ltsp/images total 280740 drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-11-06 20:53 . drwxr-xr-x 5 root root 4096 2007-11-06 20:31 .. -rwxr--r-- 1 root root 140533760 2007-11-06 19:52 amd64.img -rwxr--r-- 1 root root 146644992 2007-11-06 20:53 i386.img root@edubuntu:~#}}}

{{{root@edubuntu:~# ls -al /var/lib/tftpboot/ltsp/ total 16 drwxr-xr-x 4 root root 4096 2007-11-06 20:53 . drwxr-xr-x 3 root root 4096 2007-11-06 19:36 .. drwxr-xr-x 3 root root 4096 2007-11-06 19:51 amd64 drwxr-xr-x 3 root root 4096 2007-11-06 20:52 i386 root@edubuntu:~#}}}

{{{root@edubuntu:~# ls -al /var/lib/tftpboot/ltsp/i386 total 17608 drwxr-xr-x 3 root root 4096 2007-11-06 20:52 . drwxr-xr-x 4 root root 4096 2007-11-06 20:53 .. -rw-r--r-- 1 root root 420774 2007-10-15 04:35 abi-2.6.22-14-386 -rw-r--r-- 1 root root 75391 2007-10-15 04:35 config-2.6.22-14-386 lrwxrwxrwx 1 root root 24 2007-11-06 20:53 initrd.img -> initrd.img-2.6.22-14-386 -rw-r--r-- 1 root root 4415019 2007-11-06 20:52 initrd.img-2.6.22-14-386 -rw-r--r-- 1 root root 4414557 2007-11-06 20:52 initrd.img-2.6.22-14-386.bak lrwxrwxrwx 1 root root 21 2007-11-06 20:53 nbi.img -> nbi.img-2.6.22-14-386 -r--r--r-- 1 root root 6108797 2007-11-06 20:52 nbi.img-2.6.22-14-386 -rw-r--r-- 1 root root 13552 2007-11-06 20:52 pxelinux.0 drwxr-xr-x 2 root root 4096 2007-11-06 20:53 pxelinux.cfg -rw-r--r-- 1 root root 803541 2007-10-15 04:35 System.map-2.6.22-14-386 lrwxrwxrwx 1 root root 21 2007-11-06 20:53 vmlinuz -> vmlinuz-2.6.22-14-386 -rw-r--r-- 1 root root 1696312 2007-10-15 04:35 vmlinuz-2.6.22-14-386 root@edubuntu:~#}}}

Verkkomultimedia 64-bittisessä pääteympäristössä

Kun DIY-pääte toimii, esimerkiksi äänet ja USB-tikut toimivat suoraan.

Radio Paradise -nettiradio, MP3-striimaus

Päätteen Totem ei osaa ilman GStreamer-koodekkeja soittaa nettiradiota, asennuksen jälkeen musiikki soi.

YouTube -flash9-videot

Gnash osaa soittaa ja näyttää YouTube -flash9-videot päätteessä. Johtuen DIY-päätteen tehottomuudesta (?) kuvavirta on huomattavasti nykivämpää kuin palvelimella, jossa on parempi grafiikkapiiri. Ääni kuuluu hyvin myös päätteellä.

Miksi valita 64-bittinen LTSP5 -pääteympäristö?

Jos käytössä on aito 64-bittinen palvelin, esimerkiksi Dual Core Xeon -prosessorit, on hyvin houkuttelevaa käyttää hyväkseen prosessorien ominaisuudet asentamalla Edubuntu 7.10 Classroom Server 64-bittisenä versiona.

Suurin ongelma on suljettujen multimediakoodekkien suoran tuen puuttuminen 64-bittisessä ympäristössä.

Tämä asennus osoittaa kuitenkin, että normaalit toimisto-ohjelmistot ovat kaikki saatavilla myös 64-bittisessä ympäristössä. Näitä ovat esimerkiksi Openoffice.org ja siihen asennettava Voikko. Jos tinkii muutamista verkkomultimedian muodoista, niin 64-bittinen ympäristö on varsin suositeltava.