Tämä sivu on vähintään osittain vanhentunut, sivuston pysyviä osia kannattaa jatkossa kehittää Ubuntu Suomen Wordpress-puolella https://www.ubuntu-fi.org/yhteiso/toiminta/

Ubuntu Suomen toiminta

Paikallistoiminta Kansainvälinen_toiminta Kokoukset TODO Materiaaleja


Toiminta

Sisällysluettelo

Ubuntu Suomen yhteisön toiminta tähtää Ubuntun kehittämisen ja levittämisen eri osa-alueisiin sekä vapaiden ohjelmistojen käyttöönottomahdollisuuksien edistämiseen eri puolilla Suomea. Voit levittää Ubuntua esimerkiksi tilaamalla ilmaisia Ubuntu-DVD-levyjä ja tarjoamalla niitä kirjastoihin, työpaikallesi tai tuttavillesi. Edubuntu joko työasema-asennuksina tai erityisesti säästöjä tuovina luokkahuoneasennuksina sopii monen tasoisille oppilaitoksille.

Liiketoiminta

Kehitä yrityksesi toimintaa Ubuntun ympärille tarjoamalla esim. tuki- tai laitteistopalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille.

Lisätietoa sivulla Ubuntu-liiketoiminta.

Ubuntu Suomen toiminnan muodot

http://wiki.ubuntu-fi.org/Yhteiso?action=AttachFile&do=get&target=ubuntu-suomi-rajat.png

Ubuntu Suomella on jokaisen avoimen yhteisön tapaan aktiivisempaa ydinporukkaa, joka aktivoi ja koordinoi muita sekä sekä auttaa uusia jäseniä mukaan toimintaan. Oma aktiivisuus ja tehtäväkenttien hahmotus määrittää, kuinka nopeasti kukakin siirtyy enemmän koordinoimaan ja auttamaan taas uusia mukaan. Koko yhteisön väki koostuu kaikista vapaaehtoisista, jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa olla osallisena Ubuntu Suomen tavoitteiden edistämisessä. Toivottavaa on jonkinasteinen aktiivisuus mm. kokouksiin osallistumisissa, sekä vastuualueiden ottaminen itselle.

Koordinointi ei tarkoita pelkästään omaa tekemistä, vaan myös suurelta osin muiden aktivoimista mukaan tekemään. Tärkeää on myös uuden ihmisen vastaanotto ja huolehtiminen siitä, että hän pääsee nopeasti tekemään jotain tuloksellista eikä pelkästään jää haamuna roikkumaan postituslistalle, WWW-keskustelualueelle tai muualle.

Rahoitusta Ubuntuun liittyvään toimintaan on jossain määrin mahdollista saada, Ubuntu Suomen voitettua vuoden 2008 Linux-tekijän palkinnon Suomen Linux-käyttäjät ry:ltä.

Osallistuminen toimintaan

Osallistuminen tarkoittaa muun muassa liittymistä Ubuntu Suomen eri sähköpostilistoille. Jäsenet voivat vapaasti osallistua keskusteluun ja toimintaa ihan sen mukaan, miten intoa riittää, vaikka vain esimerkiksi yhden blogiartikkelin verran. Kun uusi jäsen mahdollisesti esittäytyy, on tärkeää että hänen taidot tunnistetaan jotta niitä osataan käyttää hyödyksi: tästä syystä jokaisen uuden jäsenen on hyvä kirjoittaa jonkinlainen kuvaus omista kiinnostuksen kohteistaan ja taidoistaan muulle tiimille tiedoksi. Toiminnan tarkoitus on muun muassa levittää tietoisuutta Ubuntusta ja tarjota nykyisille käyttäjille mahdollisuus "antaa hyvää eteenpäin".

Toiminnan muotoja ovat muun muassa alempana luetellut eri osa-alueet kuten suomentaminen ja markkinointi, sekä paikallistoiminta. Yhteyskanavia ovat postituslistat ja IRC-kanava #ubuntu-fi-tiimit sekä WWW-keskustelualueiden Ubuntu Suomea koskeva alue, unohtamatta yhteisön kokouksia. Myös sosiaaliset (Facebook/Identi.ca/Twitter/Google+) mediat ovat käytössä, tosin pääasiassa tukimuotoina/uutispaikkoina eikä itse Ubuntu Suomen toimintaan liittyen.

Kehittäjät ja testaajat

Ubuntun teknisessä kehittämisessä ja testaamisessa on luonnollisesti mukana myös kourallinen suomalaisia. Kehittäjät ovat yleisesti ottaen muiden seassa kansainvälisillä postituslistoilla ja IRC-kanavilla. Joitain asioita voi olla kuitenkin mukavampi puida äidinkielellä, etenkin jos kyse on erityisesti suomalaisia kiusaavista ongelmista.

IRC-kanava: #ubuntu-fi-tiimit @ Freenode

Ubuntun kehittäminen -wikisivu

Ohjeet ja tuki

Ubuntu tutuksi on aloittelevalle käyttäjälle lyömätön tietolähde ja ilmeisesti kansainväliselläkin tasolla ihan merkittävä. Yleisluontoisempia ohjeita löytyy Ubuntu-fi-wikistä sekä linux.fi -wikistä. Työsarkaa kuitenkin riittää: tiedot vanhenevat vähitellen uusien Ubuntu-versioiden myötä, foorumilta tarvitsee siirrellä ohjeita wikiin yleisesti muokattavaksi ja ihan uusiakin ohjeita tarvitaan jatkuvasti lisää auttamaan kasvavaa käyttäjäkuntaa.

Yleinen sähköpostilista, jota voidaan käyttää yhtenä viestintämuotona: ubuntu-fi@lists.ubuntu.com (liity)

Keskustelualueet keskittyvät suoraan auttamiseen. Keskustelualueiden lisäksi voi myös miettiä muiden tukimuotojen kehittämistä.

Ohjeiden ja tuen oma wikisivu

Suomentajaryhmä

Moni haluaa käyttää Ubuntua suomeksi. Kotimaisen käyttöliittymän ja ilmoitusten kieltä ymmärtää helpommin ja kynnys siirtyä käyttäjäksi on pienempi, erityisesti lapsilla ja ikäihmisillä. Launchpadissa on suomentajien oma ryhmittymä Ubuntua varten ja lokalisointi.org koordinoi mm. KDE:n ja Gnomen kääntämistä (täältä käännökset valuvat aikanaan myös Ubuntuun).

Sähköpostilista: ubuntu-l10n-fin@lists.ubuntu.com (liity)

Kääntäminen-wikisivu

Viestintä ja markkinointi

Viestintä jakautuu seuraaviin moninaisiin osa-alueisiin:

Tehtäviin kuuluvat tietouden lisääminen avoimista standardeista ja Linuxista ja tätä kautta käyttäjäkunnan lisääminen. Yritysten ja julkishallinnon herättäminen palvelemaan avoimen koodin ja avointen standardien käyttäjiä. Toimintana tempauksia, lehdistötiedotteet, yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Aiempia tempauksia ovat mm. Ubuntun toimittaminen jokaiselle kansanedustajalle, lehdistötiedotteet, Assembly-tapahtumiin osallistuminen, julkaisutapahtumat yms.

Tehtäviin kuuluvat myös Ubuntu Suomen WWW-sivuston, erityisesti julkaisujen yhteydessä, blogiin kirjoittelu sekä sosiaaliset mediat. Ks. lisää TODO-sivulta.

Blogi on jonkinlaiset Suomen Ubuntu-käyttäjäyhteisön kasvot ulospäin mutta myös jonkinlainen tiedotuskanava 'omalle väelle'. Laadukas ja monipuolinen materiaali auttaa lisäämään positiivista kuvaa Linuxista ja murtamaan ennakkoluuloja. Tiimi kehittää blogia sekä kirjoittaa sinne sisältöä, esim. viikoittainen uutiskooste ja satunnaisesti muitakin juttuja. Ohjelmaesittelyjä, haastatteluja, uutisia, käyttäjäkokemuksia. Blogin yleinen hallinta ja kehittäminen. Tervetuloa mukaan!

Yleinen sähköpostilista, jota voidaan käyttää yhtenä viestintämuotona: ubuntu-fi@lists.ubuntu.com (liity)

Viestinnän ja markkinoinnin oma wikisivu.


Aiemman tiimimuotoisen toiminnan perustamiskokouksen loki