Differences between revisions 5 and 6
Revision 5 as of 2008-11-18 17:39:16
Size: 13126
Editor: AsmoKoskinen
Comment:
Revision 6 as of 2008-11-18 17:52:07
Size: 13405
Editor: AsmoKoskinen
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
Oman nettiradion voi pystyttää Icecast2-palvelinohjelmiston varaan. http://www.arkki.info/howto/Icecast2/Icecast2_06.png

'''Nettiradio: http://173.45.225.152:8000/'''

Oman nettiradion voi rakentaa Icecast2-palvelinohjelmiston avulla. Tärkeimmät ohjeet, joita on käytetty, ovat nämä:
Line 7: Line 11:
Tällainen palvelin ei vaadi edes fyysistä äänikorttia. Tässä ohjeessa nettiradio on rakennettu virtuaalipalvelimeen.

Tämä ohje on tarkoitettu kokeneille käyttäjille, joten aivan jokaista asiaa ei ole selitetty - vain ne, jotka on huomattu asennusta tehtäessä ongelmallisiksi.
Nettiradio ei vaadi fyysistä äänikorttia, siksi se voidaan rakentaa virtuaalipalvelimeen.

Tämä ohje on tarkoitettu kokeneille käyttäjille, joten aivan jokaista asiaa ei ole selitetty - vain ne on yritetty muistaa, jotka on huomattu asennusta tehtäessä ongelmallisiksi.
Line 13: Line 17:
Nettiradio: http://173.45.225.152:8000/
Line 17: Line 19:
Virtuaalipalvelin on hankittu ulkomaisesta palvelusta (http://www.slicehost.com/). Koska uusin Icecast2 2.3.2 ei sisälly Ubuntu 8.04:ään, niin valittu palvelun listalta valittu Linux eli Ubuntu 8.04 on päivitetty seuraavaan. Tämä ohje on siis toteutettu virtuaalipalvelimessa, jossa on Ubuntu 8.10. Virtuaalipalvelin on hankittu ulkomaisesta palvelusta (http://www.slicehost.com/). Koska uusin Icecast2 2.3.2 ei sisälly Ubuntu 8.04:ään, niin palvelun listalta valittu Linux eli Ubuntu 8.04 on päivitetty seuraavaan. Tämä ohje on siis toteutettu virtuaalipalvelimessa, jossa on Ubuntu 8.10.
Line 59: Line 61:
== Kaksi asetustiedostoa - icecast.xml ices-playlist.xml == == Kaksi asetustiedostoa - icecast.xml ja ices-playlist.xml ==
Line 63: Line 65:
Icecast2-tiedostossa on tärkeää on vaihtaa salasanat admin-käyttäjälle selain-liittymässä, samoin palvelimen ip-numero. Tässä ohjeessa /etc/icecast2-hakemiston tiedostojen omistajaksi on asetettu '''icesta2:icecast'''. Icecast2-ohjelma aetaan tällä tunnuskella; chroot-ympäristöä ei ole määrätty.

Ices2-tiedostossa pitää antaa sama salasana, kuin on määritelty Icecast2-tiedostossa, samoin ip-numero.
Icecast2-tiedostossa on tärkeää on vaihtaa salasana admin-käyttäjälle selain-liittymässä, samoin palvelimen ip-numero. Tässä ohjeessa /etc/icecast2-hakemiston tiedostojen omistajaksi on asetettu '''icesta2:icecast'''. Icecast2-ohjelma aetaan tällä tunnuksella; chroot-ympäristöä ei ole määrätty.

Ices2-tiedostossa pitää antaa sama salasana, mikä on määritelty Icecast2-tiedostossa, samoin luonnollisesti palvelimen ip-numero. Ices2:n tiedostossa on paljon kohtia (meta-tietoja), jotka voi vapaasti määritellä. Tärkeää on määritellä playlist.txt-tiedoston sijainti.
Line 337: Line 339:

----

Nettiradio - Icecast2

http://www.arkki.info/howto/Icecast2/Icecast2_06.png

Nettiradio: http://173.45.225.152:8000/

Oman nettiradion voi rakentaa Icecast2-palvelinohjelmiston avulla. Tärkeimmät ohjeet, joita on käytetty, ovat nämä:

http://www.icecast.org/docs/icecast-2.3.2/ | http://www.gnuware.com/icecast/

Nettiradio ei vaadi fyysistä äänikorttia, siksi se voidaan rakentaa virtuaalipalvelimeen.

Tämä ohje on tarkoitettu kokeneille käyttäjille, joten aivan jokaista asiaa ei ole selitetty - vain ne on yritetty muistaa, jotka on huomattu asennusta tehtäessä ongelmallisiksi.

http://www.arkki.info/howto/Icecast2/Icecast2_01.png

Nettiradio virtuaalipalvelimeen

Virtuaalipalvelin on hankittu ulkomaisesta palvelusta (http://www.slicehost.com/). Koska uusin Icecast2 2.3.2 ei sisälly Ubuntu 8.04:ään, niin palvelun listalta valittu Linux eli Ubuntu 8.04 on päivitetty seuraavaan. Tämä ohje on siis toteutettu virtuaalipalvelimessa, jossa on Ubuntu 8.10.

{{{root@asmok:/etc/icecast2# uname -a Linux asmok 2.6.24-19-xen #1 SMP Sat Jul 12 00:15:59 UTC 2008 x86_64 GNU/Linux root@asmok:/etc/icecast2#}}}

Asennus on suoraviivainen.

apt-get install icecast2 ices2

Asetustiedostot ovat /etc/icecast2-hakemistossa. Muita hakemistoja ovat /usr/share/icecast2 ja /var/log/icecast2.

{{{root@asmok:/etc/icecast2# ls -al yhteensä 36 drwxrwx--- 5 icecast2 icecast 4096 2008-11-18 14:20 . drwxr-xr-x 69 root root 4096 2008-11-18 12:37 .. drwxrwx--- 2 icecast2 icecast 4096 2008-11-18 10:49 admin drwxr-xr-x 2 icecast2 icecast 4096 2008-11-18 11:36 audio -rw-rw


1 icecast2 icecast 6567 2008-11-18 12:40 icecast.xml -rw-r--r-- 1 icecast2 icecast 1360 2008-11-18 14:16 ices-playlist.xml -rw-r--r-- 1 icecast2 icecast 58 2008-11-18 14:20 playlist.txt drwxrwx--- 2 icecast2 icecast 4096 2008-11-18 10:49 web root@asmok:/etc/icecast2#}}}

{{{drwxr-xr-x 4 root root 4096 2008-11-18 14:18 . drwxr-xr-x 80 root root 4096 2008-11-18 10:48 .. drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-11-18 10:48 admin -rw-r--r-- 1 root root 4 2008-11-18 14:18 ices.pid drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-11-18 10:48 web root@asmok:/usr/share/icecast2#}}}

{{{root@asmok:/var/log/icecast2# ls -al yhteensä 312 drwxr-xr-x 2 icecast2 icecast 4096 2008-11-18 11:23 . drwxr-xr-x 9 root root 4096 2008-11-18 12:28 .. -rw-r--r-- 1 icecast2 icecast 133606 2008-11-18 16:05 access.log -rw-r--r-- 1 icecast2 icecast 94651 2008-11-18 16:06 error.log -rw-r--r-- 1 root root 61738 2008-11-18 16:06 ices.log root@asmok:/var/log/icecast2#}}}

Kaksi asetustiedostoa - icecast.xml ja ices-playlist.xml

Icecast2-ohjelmaan liittyvä asetustiedosto asennetaan asennuksen yhteydessä, mutta Ices2:n asetustiedosto pitää luoda itse.

Icecast2-tiedostossa on tärkeää on vaihtaa salasana admin-käyttäjälle selain-liittymässä, samoin palvelimen ip-numero. Tässä ohjeessa /etc/icecast2-hakemiston tiedostojen omistajaksi on asetettu icesta2:icecast. Icecast2-ohjelma aetaan tällä tunnuksella; chroot-ympäristöä ei ole määrätty.

Ices2-tiedostossa pitää antaa sama salasana, mikä on määritelty Icecast2-tiedostossa, samoin luonnollisesti palvelimen ip-numero. Ices2:n tiedostossa on paljon kohtia (meta-tietoja), jotka voi vapaasti määritellä. Tärkeää on määritellä playlist.txt-tiedoston sijainti.


<icecast>
  <limits>
    <clients>100</clients>
    <sources>5</sources>
    <threadpool>5</threadpool>
    <queue-size>524288</queue-size>
    <client-timeout>30</client-timeout>
    <header-timeout>15</header-timeout>
    <source-timeout>10</source-timeout>
    <!-- If enabled, this will provide a burst of data when a client 
       first connects, thereby significantly reducing the startup 
       time for listeners that do substantial buffering. However,
       it also significantly increases latency between the source
       client and listening client. For low-latency setups, you
       might want to disable this. -->
    <burst-on-connect>1</burst-on-connect>
    <!-- same as burst-on-connect, but this allows for being more
       specific on how much to burst. Most people won't need to
       change from the default 64k. Applies to all mountpoints -->
    <burst-size>65535</burst-size>
  </limits>

  <authentication>
    <!-- Sources log in with username 'source' -->
    <source-password>XXXXXX</source-password>
    <!-- Relays log in username 'relay' -->
    <relay-password>XXXXXX</relay-password>

    <!-- Admin logs in with the username given below -->
    <admin-user>admin</admin-user>
    <admin-password>XXXXXX</admin-password>
  </authentication>

  <!-- set the mountpoint for a shoutcast source to use, the default if not
     specified is /stream but you can change it here if an alternative is
     wanted or an extension is required
  <shoutcast-mount>/live.nsv</shoutcast-mount>
  -->

  <!-- Uncomment this if you want directory listings -->
  <!--
  <directory>
    <yp-url-timeout>15</yp-url-timeout>
    <yp-url>http://dir.xiph.org/cgi-bin/yp-cgi</yp-url>
  </directory>
   -->

  <!-- This is the hostname other people will use to connect to your server.
  It affects mainly the urls generated by Icecast for playlists and yp
  listings. -->
  <hostname>173.45.225.152</hostname>

  <!-- You may have multiple <listener> elements -->
  <listen-socket>
    <port>8000</port>
    <!-- <bind-address>127.0.0.1</bind-address> -->
    <!-- <shoutcast-mount>/stream</shoutcast-mount> -->
  </listen-socket>
  <!--
  <listen-socket>
    <port>8001</port>
  </listen-socket>
  -->

  <!--<master-server>127.0.0.1</master-server>-->
  <!--<master-server-port>8001</master-server-port>-->
  <!--<master-update-interval>120</master-update-interval>-->
  <!--<master-password>hackme</master-password>-->

  <!-- setting this makes all relays on-demand unless overridden, this is
     useful for master relays which do not have <relay> definitions here.
     The default is 0 -->
  <!--<relays-on-demand>1</relays-on-demand>-->

  <!--
  <relay>
    <server>127.0.0.1</server>
    <port>8001</port>
    <mount>/example.ogg</mount>
    <local-mount>/different.ogg</local-mount>
    <on-demand>0</on-demand>

    <relay-shoutcast-metadata>0</relay-shoutcast-metadata>
  </relay>
  -->

  <!-- Only define a <mount> section if you want to use advanced options,
     like alternative usernames or passwords
  <mount>
    <mount-name>/example-complex.ogg</mount-name>

    <username>othersource</username>
    <password>hackmemore</password>

    <max-listeners>1</max-listeners>
    <dump-file>/tmp/dump-example1.ogg</dump-file>
    <burst-size>65536</burst-size>
    <fallback-mount>/example2.ogg</fallback-mount>
    <fallback-override>1</fallback-override>
    <fallback-when-full>1</fallback-when-full>
    <intro>/example_intro.ogg</intro>
    <hidden>1</hidden>
    <no-yp>1</no-yp>
    <authentication type="htpasswd">
        <option name="filename" value="myauth"/>
        <option name="allow_duplicate_users" value="0"/>
    </authentication>
    <on-connect>/home/icecast/bin/stream-start</on-connect>
    <on-disconnect>/home/icecast/bin/stream-stop</on-disconnect>
  </mount>

  <mount>
    <mount-name>/auth_example.ogg</mount-name>
    <authentication type="url">
      <option name="mount_add"    value="http://myauthserver.net/notify_mount.php"/>
      <option name="mount_remove"  value="http://myauthserver.net/notify_mount.php"/>
      <option name="listener_add"  value="http://myauthserver.net/notify_listener.php"/>
      <option name="listener_remove" value="http://myauthserver.net/notify_listener.php"/>
    </authentication>
  </mount>

  -->

  <fileserve>1</fileserve>

  <paths>
        <!-- basedir is only used if chroot is enabled -->
    <basedir>/usr/share/icecast2</basedir>

    <!-- Note that if <chroot> is turned on below, these paths must both
       be relative to the new root, not the original root -->
    <logdir>/var/log/icecast2</logdir>
    <webroot>/usr/share/icecast2/web</webroot>
    <adminroot>/usr/share/icecast2/admin</adminroot>
    <!-- <pidfile>/usr/share/icecast2/icecast.pid</pidfile> -->

    <!-- Aliases: treat requests for 'source' path as being for 'dest' path
       May be made specific to a port or bound address using the "port"
       and "bind-address" attributes.
     -->
    <!--
    <alias source="/foo" dest="/bar"/>
     -->
    <!-- Aliases: can also be used for simple redirections as well,
       this example will redirect all requests for http://server:port/ to
       the status page
     -->
    <alias source="/" dest="/status.xsl"/>
  </paths>

  <logging>
    <accesslog>access.log</accesslog>
    <errorlog>error.log</errorlog>
    <!-- <playlistlog>playlist.log</playlistlog> -->
    <loglevel>3</loglevel> <!-- 4 Debug, 3 Info, 2 Warn, 1 Error -->
    <logsize>10000</logsize> <!-- Max size of a logfile -->
    <!-- If logarchive is enabled (1), then when logsize is reached
       the logfile will be moved to [error|access|playlist].log.DATESTAMP,
       otherwise it will be moved to [error|access|playlist].log.old.
       Default is non-archive mode (i.e. overwrite)
    -->
    <!-- <logarchive>1</logarchive> -->
  </logging>

  <security>
    <chroot>0</chroot>
    <changeowner>
      <user>icecast2</user>
      <group>icecast</group>
    </changeowner>
  </security>
</icecast>


<?xml version="1.0"?>
<ices>
  <background>0</background>
  <logpath>/var/log/icecast2/</logpath>
  <logfile>ices.log</logfile>
  <loglevel>4</loglevel>
  <consolelog>0</consolelog>
  <pidfile>/usr/share/icecast2/ices.pid</pidfile>

  <stream>
    <metadata>
      <name>Asmo Koskinen</name>
      <genre>speech</genre>
      <description>LTSP5 TP2009</description>
      <url>http://173.45.225.152</url>
    </metadata>

    <input>
      <module>playlist</module>
      <param name="type">basic</param>
      <param name="file">playlist.txt</param>
      <param name="random">0</param>
      <param name="restart-after-reread">0</param>
      <param name="once">0</param>
    </input>

    <instance>
      <hostname>173.45.225.152</hostname>
      <port>8000</port>
      <password>XXXXXX</password>
      <mount>/TP2009</mount>

      <reconnectdelay>2</reconnectdelay>
      <reconnectattempts>5</reconnectattempts>
      <maxqueuelength>80</maxqueuelength>

      <encode>
        <nominal-bitrate>64000</nominal-bitrate>
        <samplerate>44100</samplerate>
        <channels>2</channels>
        <quality>1</quality>
      </encode>
    </instance>

  </stream>
</ices>

Soittolistan luominen

Icecast2 osaa ottaa vastaan myös live-ääntä esimerkiksi Flumotion-palvelimelta, mutta tässä ohjeessa luodaan soittolista podcast-käyttöä varten.

Ogg-tiedostoja varten luodaan audio-hakemisto /etc/icecast2-hakemiston juureen. Tähä hakemistoon tuodaan ogg-tiedostot.

{{{root@asmok:/etc/icecast2/audio# ls -al yhteensä 5728 drwxr-xr-x 2 icecast2 icecast 4096 2008-11-18 11:36 . drwxrwx--- 5 icecast2 icecast 4096 2008-11-18 14:20 .. -rwxr-xr-x 1 asmok asmok 788408 2008-05-03 09:15 Studio_04.ogg -rwxr-xr-x 1 asmok asmok 844738 2008-05-09 05:52 Studio_06.ogg -rwxr-xr-x 1 icecast2 icecast 4203731 2008-11-17 17:39 TP2009.ogg root@asmok:/etc/icecast2/audio#}}}

Ices2-ohjelmaa varten luodaan playlist.txt-tiedosto, jossa vain luetellaan soitettavat ogg-tiedostot. Sen sijainti on määritelty ices-playlist.xml-tiedostossa. Soittolistasta voidaan kommentoida pois tiedostoja #-merkinnällä.

{{{root@asmok:/etc/icecast2# cat playlist.txt audio/TP2009.ogg audio/Studio_04.ogg #audio/Studio_06.ogg root@asmok:/etc/icecast2#}}}

Icecast2 ja Ices2 -ohjelmien käynnistäminen

Kun kaikki tarvittavat tiedostot ovat paikoillaan ja palvelimen asetukset ohjelmat voidaan käynnistää hyvin suoraviivaisesti.

root@asmok:/etc/icecast2# icecast2 -b -c /etc/icecast2/icecast.xml

root@asmok:/etc/icecast2# ices2 ices-playlist.xml &

Icecast2-ohjelman Admin-liittymä näyttää tältä, neljä ruutukaappausta.

[http://www.arkki.info/howto/Icecast2_02.png Icecast2_02.png]

[http://www.arkki.info/howto/Icecast2_03.png Icecast2_03.png]

[http://www.arkki.info/howto/Icecast2_04.png Icecast2_04.png]

[http://www.arkki.info/howto/Icecast2_05.png Icecast2_05.png]