Differences between revisions 21 and 22
Revision 21 as of 2008-08-18 06:07:29
Size: 4402
Editor: AsmoKoskinen
Comment:
Revision 22 as of 2008-08-18 06:09:56
Size: 4450
Editor: AsmoKoskinen
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 58: Line 58:
Blip.TV - http://asmokoskinen.blip.tv/
Line 63: Line 65:
----

SisällysluetteloBRTableOfContents(3)

LTSP5 - Päätevertailu

LTSP5 on uudempi versio LTSP-päätejärjestelmästä. Vanhempi LTSP4.2 on mahdollista asentaa minkä tahansa Linuxin päälle. Se on edelleen saatavilla, mutta kukaan ei enää kehitä tai korjaa sen puutteita aktiivisesti. Kaikki kehitystyö on ohjattu LTSP5:n pariin, näin myös neljän suurimman Linuxin kohdalla. Nämä ovat Debian 4.0, Fedora 9, openSUSE 11 ja Ubuntu 8.04. Näissä Linuxeissa LTSP5 on asennettavissa kunkin omilla työkaluilla paketinhallinnan kautta, Ubuntun Alternate asentaa haluttaessa LTSP5:n valmiiksi. Debian 4.0 on jätetty pois tästä päätevertailusta, sillä Ubuntu pohjautuu Debianiin.

Tässä päätevertailussa on käytetty näitä kolmea Linuxia sekä neljää erilaista päätettä. Näyttönä on toiminut 20" Acer x203w LCD (1680x1050). Tämä vertailu on sikäli puutteellinen, että tästä puuttuvat esimerkiksi AMD Geodeen perustuvat päätelaitteet. Näitä ovat [http://www.linutop.com/linutop2/index.en.html Linutop] ja [http://www.artecgroup.com/thincan/thincan.html ThinCan].

Tämä päätevertailu ei perustu tarkkoihin mittauksiin, vaan enemmänkin käyttäjän kokemukseen näytön äärellä. Tavanomaiset ohjelmat toimivat pääsääntöisesti hyvin kaikissa näissä päätteissä (Openoffice.org, tekstiä ja kuvia sisältävät www-sivut). Erot saadaan helpoimmin esiin suositun Youtuben Flash-esitysten avulla.

LTSP5 Fedorassa, openSUSEssa ja Ubuntussa

Ruutukaappaukset kunkin Linuxin työpöydästä, avattuina Firefox ja Openoffice.org. Näissä ruutukaappauksissa näyttönä on toiminut 17" Nokia 447PRO CRT. Kaikissa kolmessa Linuxissa on oletuksena käytetty Gnome-työpöytää.

Vaikka näistä ruutukaappauksista ei sitä suoraan näykään, niin kaikki kolme Linuxia ovat LTSP5:n suhteen samalla viivalla. Jokainen Linux on kuitenkin hieman erilainen tiedostojen sijaintien tai työkalujen suhteen; myös sen suhteen, miten LTSP5 on liitetty kyseiseen Linuxiin. Jokaisen Linuxin joutuu opettelemaan LTSP5:n suhteen, vaikka perusohjelmat ovat samoja (dhcpd, tftpboot).

Kaikissa kolmessa Linuxissa

  • Äänet
  • USB-muistitikut
  • Laajakuvanäytöt

Fedora 9

http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5/LTSP5Fedora9.png

openSUSE 11

http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5/LTSP5openSUSE11.png

Ubuntu 8.04

http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5/LTSP5Ubuntu804.png

Luettelo päätteistä

Päätevertailussa on mukana neljä varsin erilaista päätettä. Näistä vain yksi on varta vasten suunniteltu päätteeksi. Kunkin päätteen vieressä on sen käyttämä grafiikkapiiri. Grafiikkapiiri on tärkein komponentti LTSP5 päätetyöskentelyssä. Mitä uudempi ja tehokkaampi grafiikkapiiri on, niin sen paremmin LTSP5 osaa hyödyntää kyseisen päätteen. LTSP5 osaa hyödyntää myös uudet laajakuvanäytöt ja valita oikean resoluution.

Pääte

Garfiikkapiiri

Huomioita

HP t5125

Via S3 Graphics

Päätetyöskentelyyn suunniteltu laite

Fujitsu-Siemens Scenic C

Intel 845GV

Kestäväksi suubbiteltu toimisto-PC, josta on poistettu kovalevy, korppuasema ja romppuasema

Intel D945GCLF Mini-ITX

Intel GMA 950

Emolevyllä on valmiina prosesori. Muistin lisäämisen ja sopivaan koteloon asentamisen jälkeen valmis pääte

Asus Eee PC 4G

Intel GMA 900

Toimii sekä itsenäisenä tietokoneena (WLAN) että päätteenä (LAN, PXE)

Vertailutaulukko

Päätevertailun taulukko on pdf-muodossa, myös odt-tiedosto on saatavilla:

[http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5/P%c3%a4%c3%a4tevertailu.odt Päätevertailu, ODT]

[http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5/P%c3%a4%c3%a4tevertailu.pdf Päätevertailu, PDF]

Videot päätteistä

Päätevertailun videot ovat Blip.TV -palvelussa. Niitä on viisi erilaista.

Blip.TV - http://asmokoskinen.blip.tv/

  • HP t5125 ja 20" LCD - Ubuntu 8.04 ja Fedora 9
  • Fujitsu Siemens Scenic C ja 20" LCD - Fedora 9, openSUSE 11 ja Ubuntu 8.04
  • Intel D945GCLF Mini-ITX ja 20" LCD - openSUSE 11, Fedora 9 ja Ubuntu 8.04
  • Asus Eee PC 4G - Fedora 9, openSUSE 11 ja Ubuntu 8.04
  • Asus Eee PC 4G ja 20" LCD - Ubuntu 8.04, Fedora 9 ja openSUSE 11