Differences between revisions 105 and 107 (spanning 2 versions)
Revision 105 as of 2009-01-26 19:34:35
Size: 30263
Editor: AsmoKoskinen
Comment:
Revision 107 as of 2009-01-26 19:40:08
Size: 30759
Editor: AsmoKoskinen
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 68: Line 68:

== Pääkäyttäjät ja heidän salasanansa ==

Kuten myöhemmin kerrotaan, nämä salasanat eivät ole parhaat mahdolliset. Käytä jokaisella palvelimella ja palvelussa eri salasanoja!

 * LTSP-palvelimen pääkäyttäjä: admin-ubuntu | Salasana: TP2009ltsp

 * openLDAP-palvelimen pääkäyttäjä: admin-ubuntu | Salasana: TP2009ltsp

 * openLDAP-palvelun pääkäyttäjä: cn=manager | Salasana: TP2009ltsp

 * openLDAP-palvelun selauskäyttäjä: cn=nss | Salasana: TP2009nss

SisällysluetteloBRTableOfContents(3)

LTSP5 - openLDAP

Tämä ohje on tarkoitettu Ubuntu 8.04.1-versiolle. Ohje perustuu asennukseen, joka tehtiin Valamossa LTSP5-työpajassa tammikuussa 2009. Asennuksen teki Mikael Lammentausta.

Tämä ohje ei ole perinteinen "Leikkaa ja liimaa"-tyyppinen, vaan pikemminkin mahdollisimman tarkka kuvaus yhdestä toimivasta LTSP5-openLDAP-palvelinyhdistelmästä.

Tästä ohjeesta puuttuu SSL-sertifikaattien ja SASL-salauksen asennuske ja käytön kuvaus sekä kotihakemistojen NFS-palvelimen asennuksen ja käytön kuvaus.

Toivomme, että lähtien liikkeelle tästä peruskuvauksesta saamme luoduksi monipuolisen ohjeen koskien openLDAP-käyttöä LTSP5-ympäristössä. Tarkoituksemme on tehdä myös perinteinen "Leikkaa ja liimaa"-tyyppinen asennusohje openLDAP-palvelimesta LTSP5-ympäristössä.

Tässä ohjeessa on käytössä kaksi palvelinkonetta, jossa ensimmäiseen on ensin asennettu täysin toimiva LTSP5-ympäristö. Toiseen koneeseen riittää pelkkä Ubuntu 8.04.1-asennus. Näissä kahdessa palvelinkoneessa on yksi verkkokortti kummassakin. Perusasennuksen jälkeen tässä ohjeessa on käytetty seuraavanlaista lähiverkkoa. LTSP5-perusasennuksesta, tosin kahdella verkkokortilla, löytyy oma ohjeensa: http://wiki.ubuntu-fi.org/LTSP5_Perusasennus.

http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-openLDAP/LTSP5-openLDAP.gif

ADSL-modeemi jakaa LAN-reitittimelle/kytkimelle ip-osoitteen (192.168.0.100). Lähiverkkoon päin LAN-reititin/kytkin näkyy ip-osoitteessa 192.168.1.1. Tämä LAN-reititin/kytkin tarjoaa myös nimipalvelut.

LTSP5-palvelin on 192.168.1.101.

openLDAP-palvelin on 192.168.1.102.

Pääte, jolle on annettu kiinteä ip-osoite MAC-osoitteen perusteella, on 192.168.1.200. Pääte kirjautuu automaattisesti sisään palvelimelle.

Kuvaus asennusjärjestyksestä

Seuraavassa on kuvaus siitä, miten asennus eteni Valamon työpajassa.

/etc/pam.d-hakemiston tiedostoihin kajoaminen on äärimmäisen kriittistä. On mahdollista asettaa LTSP5-palvelin sellaiseen tilaan, että sisäänkirjautuminen ei ole enää mahdollista millään tunnuksella. Tähän varauduttiin avaamalla konsoliin (Ctrl-Alt-F1) root-tunnus muokkauksen ajaksi. Tunnusta ei suljettu välillä!

LTSP5-palvelin oli etukäteen asennettu valmiiksi ja toimivaksi.

openLDAP-palvelin oli alunperin myös LTSP5-palvelin, ei pelkkä komentorivipohjainen palvelin-asennus. Tästä palvelimesta oli sammutettu dhcp3-palvelu.

openLDAP-palvelin asennettiin ensin valmiiksi, vasta sitten siirryttiin muokkaamaan LTSP5-palvelinta.

openLDAP-palvelimeen rakennettiin puurakenne ja base.ldif-tiedoston avulla perusasetukset käyttäjistä ja käyttäjäryhmistä.

openLDAP-palvelimelle käyttäjät luotiin Webminin avulla.

LTSP5-palvelimella muokattiin /etc/pam.d/-hakemiston tiedostoja siirtämään sisäänkirjautuminen openLDAP-palvelimelle.

Pääkäyttäjän tunnus (admin-ubuntu) ja kaikki järjestelmän demonitunnukset jätettiin LTSP5-palvelimelle. Yleensä ei suositella tunnuksia, joiden ID on alle 1000 - root-tunnus (ID 1000) mukaan lukien - siirrettäväksi openLDAP-palvelimelle.

LTSP5-palvelimelta poistettiin muut normaalit käyttäjätunnukset kuin pääkäyttäjän tunnukset tiedostoista /etc/passwd, /etc/shadow ja /etc/group.

Kun komentoriviltä varmistettiin (ldapsearch- ja getent-käsky), että tunnukset löytyvät openLDAP-palvelimelta, niin päästiin kokeilemaan päätteen kirjautumista openLDAP-palvelun avulla.

LDAP-puurakenne

Paras puurakenne syntyy rekisteröidyn domain-nimen pohjalta, jota voidaan käyttää myös esimerkiksi postipalveluiden yhteydessä. Ubuntu.fi on rekisteröity, osuuskunta Sangen omistuksessa oleva osoite. Ubuntu.fi ohjautuu tällä hetkellä Ubuntu-fi.org-sivustolle. Tämä malli käynee kuitenkin esimerkistä, jonka pohjalta voi rakentaa aidon ratkaisun.

Termi dc on Domain Component, ou on Organizational Unit, cn on Common Name. Rakenteessa on haara käyttäjille ja ryhmille. Rakenne ladataan standardissa LDIF-muodossa, joka esitellään myöhemmin tässä dokumentissa.

openLDAP-puurakenne on tässä asennuksessa tällainen:

 dc=fi
 |
 dc=ubuntu----|----------|
 |      |     |
 ou=Users   ou=Groups cn=nss
 |      |     
 |      cn=Users
 |
 cn=ltsp001, ltsp002 ...

Pääkäyttäjät ja heidän salasanansa

Kuten myöhemmin kerrotaan, nämä salasanat eivät ole parhaat mahdolliset. Käytä jokaisella palvelimella ja palvelussa eri salasanoja!

 • LTSP-palvelimen pääkäyttäjä: admin-ubuntu | Salasana: TP2009ltsp
 • openLDAP-palvelimen pääkäyttäjä: admin-ubuntu | Salasana: TP2009ltsp
 • openLDAP-palvelun pääkäyttäjä: cn=manager | Salasana: TP2009ltsp
 • openLDAP-palvelun selauskäyttäjä: cn=nss | Salasana: TP2009nss

Lähiverkon perusasetukset

Tässä ohjeessa on käytetty seuraavanlaisia asetustiedostoja, alla on ensin LTSP5-palvelin ja sen jälkeen openLDAP-palvelin.

Osasta tiedostoja on poistettu kommenttirivejä (#-merkillä alkavia) luettavuuden parantamiseksi.

LTSP5-palvelin - 192.168.1.101

Tämä on LTSP5-palvelimen verkkokortin asetustiedosto: /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.101
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.1
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 192.168.1.1

Tämä LTSP5-palvelimen dhcp3-palvelun asetustiedosto: /etc/ltsp/dhcpd.conf

Asus Eee 701-tietokoneelle, joka toimii päätteenä, on annettu kiinteä ip-osoite samoin kuin host-nimi.

#
# Default LTSP dhcpd.conf config file.
#

authoritative;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.150 192.168.1.200;
  option domain-name "ubuntu";
  option domain-name-servers 192.168.1.1;
  option broadcast-address 192.168.1.255;
  option routers 192.168.1.1;
#  next-server 192.168.0.1;
#  get-lease-hostnames true;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option root-path "/opt/ltsp/i386";
  if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" {
    filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
  } else {
    filename "/ltsp/i386/nbi.img";
  }

host ltsp001 {
    hardware ethernet 00:22:15:15:4B:4C;
    fixed-address 192.168.1.200;
    }
}

Koska Asus Eee 701 käyttää hieman erikoista näytön resoluutiota, se pitää kertoa lts.conf-tiedostossa. Pääte myös pakotetaan kirjautumaan sisään määrätyllä tunnuksella, tämä toimii myös openLDAP-ympäristössä: /var/lib/tftpboot/ltsp/i386/lts.conf

[00:22:15:15:4B:4C]
X_CONF = /etc/X11/asus-eee-xorg.conf
X_COLOR_DEPTH=16
LDM_DIRECX=True
LDM_AUTOLOGIN=True
LDM_USERNAME=ltsp001
LDM_PASSWORD=edubuntu

openLDAP-palvelin - 192.168.1.102

Tämä on openLDAP-palvelimen verkkokortin asetustiedosto: /etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.102
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.1
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 192.168.1.1

LTSP5-palvelimen muokatut tiedostot openLDAP-palvelua varten

Osasta tiedostoja on poistettu kommenttirivejä (#-merkillä alkavia) luettavuuden parantamiseksi.

Muokatut tiedostot löytyvät LTSP5-palvelimen osalta tästä hakemistosta: http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-openLDAP/etc-ltsp5/

Seuraavassa on kuvaus openLDAP-palvelimeen liittyvistä tiedostoista.

LTSP5-palvelin - /etc/ldap/ldap.conf

Kaikkien pitää päästä lukemaan tätä tiedostoa. Siksi sen lukuoikeudet ovat näin:

root@ubuntu:~# ls -al /etc/ldap/ldap.conf
-rw-r--r-- 1 root root 267 2009-01-25 15:16 /etc/ldap/ldap.conf
root@ubuntu:~# 

###############
# LDAP Defaults
#

# See ldap.conf(5) for details
# This file should be world readable but not world writable.

BASE  dc=ubuntu,dc=fi
URI   ldap://192.168.1.102

LTSP5-palvelin - /etc/ldap.conf

Kaikkien pitää päästä lukemaan tätä tiedostoa. Siksi sen lukuoikeudet ovat näin:

root@ubuntu:~# ls -al /etc/ldap.conf
-rw-r--r-- 1 root root 9243 2009-01-26 17:20 /etc/ldap.conf
root@ubuntu:~#

Tässä tiedostossa kerrotaan esimerkiksi, että selainkäyttäjä on 'nss' ja salasana on 'TP2009nss'. Ei sama kuin openLDAP-palvelimen pääkäyttäjän (admin-ubuntu) tai openLDAP-palvelun pääkäyttäjän (cn=manager) salasana.

# The distinguished name of the search base.
base dc=ubuntu,dc=fi

# Another way to specify your LDAP server is to provide an
uri ldap://192.168.1.102

# The LDAP version to use (defaults to 3
# if supported by client library)
ldap_version 3

# The distinguished name to bind to the server with.
# Optional: default is to bind anonymously.
binddn cn=nss,dc=ubuntu,dc=fi

# The credentials to bind with. 
# Optional: default is no credential.
bindpw TP2009nss

# The distinguished name to bind to the server with
# if the effective user ID is root. Password is
# stored in /etc/ldap.secret (mode 600)
rootbinddn cn=manager,dc=ubuntu,dc=fi

# Do not hash the password at all; presume
# the directory server will do it, if
# necessary. This is the default.
pam_password md5

# RFC2307bis naming contexts
# Syntax:
# nss_base_XXX     base?scope?filter
# where scope is {base,one,sub}
# and filter is a filter to be &'d with the
# default filter.
# You can omit the suffix eg:
# nss_base_passwd    ou=People,
# to append the default base DN but this
# may incur a small performance impact.

nss_base_passwd ou=People,dc=ubuntu,dc=fi?one
nss_base_shadow ou=People,dc=ubuntu,dc=fi?one
nss_base_group ou=Group,dc=ubuntu,dc=fi?one

# SASL mechanism for PAM authentication - use is experimental
# at present and does not support password policy control
#pam_sasl_mech DIGEST-MD5
nss_initgroups_ignoreusers avahi,avahi-autoipd,backup,bin,daemon,dhcp,dhcpd,games,gdm,gnats,haldaemon,hplip,irc,klog,libuuid,list,lp,mail,man,messagebus,nbd,news,ntp,nx,polkituser,proxy,pulse,root,sshd,statd,sync,sys,syslog,uucp,www-data

/etc/ldap.secret

Tässä on openLDAP-palvelimen manager-käyttäjän salasana. Se on selväkielinen - vain root-käyttäjä muokkaa tai lukee sitä. Tiedostolla tulee olla oikeudet siis '600'.

Käytä pääkäyttäjälle (cn=manager) eri salasanaa kuin selauskäyttäjälle (cn=nss). Tämän asennuksen yhteydessä kummankin Ubuntu-järjestelmän pääkäyttäjän salasana on sama kuin openLDAP-pääkäyttäjän, mikä ei tietenkään ole suositeltavaa! Käytä eri salasanoja kunkin järjestelmän pääkäyttäjille!

/etc/ldap.secret:
TP2009ltsp

root@ubuntu:~# ls -al /etc/ldap.secret
-rw------- 1 root root 11 2009-01-08 17:12 /etc/ldap.secret
root@ubuntu:~#

/etc/nsswitch.conf

Tätä tiedostoa käyttävät monet muutkin palvelut kuin vain openLDAP, esimerkiksi dns ja nis. Käyttäjiin liittyvät tiedostot (passwd, shadow ja group) on liitetty openLDAP-palveluun. Muut rivit on jätettävä ennalleen, ainoa lisäys on 'ldap' kyseisten rivien loppuun.

####################
# /etc/nsswitch.conf
#
# If you have the `glibc-doc-reference' and `info' packages installed, try:
# `info libc "Name Service Switch"' for information about this file.

passwd:     compat ldap
group:     compat ldap
shadow:     compat ldap

LTSP5-palvelin - PAM

Kuten edellä kerrottiin, niin /etc/pam.d/-hakemiston tiedostoihin kajoaminen on järjestelmän kannalta äärimmäisen kriittistä. LTSP5-palvelin voidaan todellakin saada tilaan, jossa kirjautuminen ei onnistu millään tunnuksella.

Varsinaisen asennusohjeen yhteydessä kerrotaan kaikki tarvittavat kirjastot ja asenenttavien pakettien nimet.

Jos käyttäjän kotihakemistoa ei ole olemassa se luodaan kirjautumisen yhteydessä (pam_mkhomedir.so).

password  required   pam_cracklib.so difok=2 minlen=8 dcredit=2 ocredit=2 retry=3
password  sufficient  pam_unix.so nullok md5 shadow use_authtok
password  sufficient  pam_ldap.so use_authtok
password  required   pam_deny.so

/etc/pam.d/common-auth - authentication settings common to all services

auth    required   pam_env.so
auth    sufficient  pam_unix.so likeauth nullok try_first_pass
auth    sufficient  pam_ldap.so use_first_pass
auth    required   pam_deny.so

/etc/pam.d/common-account - authorization settings common to all services

account  sufficient  pam_unix.so
account  sufficient  pam_ldap.so

session  required   pam_limits.so
session  required   pam_unix.so
session  required   pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0022
session  optional   pam_ldap.so

openLDAP-palvelin

Muokatut tiedostot löytyvät LTSP5-palvelimen osalta tästä hakemistosta: http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-openLDAP/etc-openldap/

OpenLDAP-palvelimella ei tarvitse määrittää muita asetuksia kuin slapd, koska palvelimelle itsellään ei käytetä LDAP-tunnuksia. Webmin-ohjelman käyttö vaati näitä tiedostoja, siitä on tarkemmin alempana.

openLDAP-palvelimen pääkäyttäjän tunnus (admin-ubuntu) on itse palvelimella eli passwd-tiedostossa.

root@ubuntu:~# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
[--]
admin-ubuntu:x:1000:1000:Administrator Ubuntu,,,:/root/admin-ubuntu:/bin/bash
[--]
root@ubuntu:~#

/etc/ldap/slapd.conf

Tämä konfiguraatiotiedosto määrittää LDAP-palvelimen asetukset. Konfiguraatio mm. sisältää LDAPin hallinnoijan tunnuksen (rootdn) sekä salasanan kryptatussa muodossa.

openLDAP-palvelimella ei tarvita lainkaan ldap-tiedostoja tosin kuin LTSP5-palvelimella: /etc/ldap/ldap.conf, /etc/ldap.conf ja /etc/ldap.secret. Näin ainoa tiedsoto jossa, openLDAP-palvelun pääkäyttäjän (cn=manager) salasana on näkyvissä, on alla oleva tiedosto. Siinä se on kuitenkin kryptattu.

Jos halutaan käyttää Webmin-ohjelmaa ja hallita käyttäjiä sen avulla, niin /etc/ldap.conf, /etc/ldap.secret ja /etc/ldap/ldap.conf tiedostojen pitää olla käytössä myös openLDAP-palvelimella. Kopioi ne sellaisenaan LTSP5-palvelimelta. Tiedostojen oikeudet tulee kuitenkin asettaa näin openLDAP-palvelimella:

root@ubuntu:~# ls -al /etc/ldap.*
-rw------- 1 root root 9160 2009-01-26 15:27 /etc/ldap.conf
-rw------- 1 root root  11 2009-01-08 16:35 /etc/ldap.secret

phpLdapAdmin ei vaadi ldap-tiedostojen käyttöä!

Koska tämä konfiguraatio on kaikista monimutkaisin, selkeyden vuoksi vain muutetut rivit ja osioiden kommentit on jätetty näkyviin! Koska samassa konfiguraatiossa voi olla useita tietokantoja, konfiguraation järjestyksellä on merkitystä.

# This is the main slapd configuration file. See slapd.conf(5) for more
# info on the configuration options.

include     /etc/ldap/schema/core.schema
include     /etc/ldap/schema/cosine.schema
include     /etc/ldap/schema/nis.schema
include     /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema

# Where the pid file is put. The init.d script
# will not stop the server if you change this.
pidfile     /var/run/slapd/slapd.pid

# List of arguments that were passed to the server
argsfile    /var/run/slapd/slapd.args

# Read slapd.conf(5) for possible values
loglevel    256

# Where the dynamically loaded modules are stored
modulepath   /usr/lib/ldap
moduleload   back_hdb

# The maximum number of entries that is returned for a search operation
sizelimit 500

# The tool-threads parameter sets the actual amount of cpu's that is used
# for indexing.
tool-threads 1

#######################################################################
# Specific Backend Directives for hdb:
# Backend specific directives apply to this backend until another
# 'backend' directive occurs
backend     hdb

#######################################################################
# Specific Directives for database #1, of type hdb:
# Database specific directives apply to this databasse until another
# 'database' directive occurs
database    hdb

# The base of your directory in database #1
suffix     "dc=ubuntu,dc=fi"

# rootdn directive for specifying a superuser on the database. This is needed
# for syncrepl.
rootdn     "cn=manager,dc=ubuntu,dc=fi"

# Where the database file are physically stored for database #1
directory    "/var/lib/ldap"

password-hash  {crypt}
rootpw {MD5}gonsh+ULQWhKd6JXdMo4kQ==

# For the Debian package we use 2MB as default but be sure to update this
# value if you have plenty of RAM
dbconfig set_cachesize 0 2097152 0

# Number of objects that can be locked at the same time.
dbconfig set_lk_max_objects 1500
# Number of locks (both requested and granted)
dbconfig set_lk_max_locks 1500
# Number of lockers
dbconfig set_lk_max_lockers 1500

# Indexing options for database #1
index      objectClass eq

# Save the time that the entry gets modified, for database #1
lastmod     on

# Checkpoint the BerkeleyDB database periodically in case of system
# failure and to speed slapd shutdown.
checkpoint   512 30

# The userPassword by default can be changed
# by the entry owning it if they are authenticated.
# Others should not be able to see it, except the
# admin entry below
# These access lines apply to database #1 only
access to attrs=userPassword,shadowLastChange
    by dn="cn=manager,dc=ubuntu,dc=fi" write
    by anonymous auth
    by self write
    by * none

# The admin dn has full write access, everyone else
# can read everything.
access to *
    by dn="cn=manager,dc=ubuntu,dc=fi" write
    by dn="cn=nss,dc=ubuntu,dc=fi" read
    by * auth

base.ldif

Tämä tiedosto (base.ldif) sisältää juurirakenteen. Se ladataan openLDAP-palvelimella komennolla slapadd. Tämä tiedosto luotiin Valamossa työpajan yhteydessä.

dn: dc=ubuntu,dc=fi
objectclass: organization
objectclass: dcObject
o: LTSP-paja
dc: ubuntu
description: LTSP-tyopajan oma domain

dn: ou=Hosts,dc=ubuntu,dc=fi
ou: Hosts
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
objectClass: domainRelatedObject
associatedDomain: paja

dn: ou=People,dc=ubuntu,dc=fi
ou: People
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
objectClass: domainRelatedObject
associatedDomain: paja

dn: ou=Groups,dc=ubuntu,dc=fi
ou: Groups
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
objectClass: domainRelatedObject
associatedDomain: paja

dn: cn=users,ou=Groups,dc=ubuntu,dc=fi
objectClass: posixGroup
cn: users
gidNumber: 10000

nss-ldif

openLDAP-palveliemn selausta varten luotiin nss-käyttäjä. Se luettiin openLDAP-palvelimelle sisään samalla tavalla kuin base.ldif-tiedosto.

dn: cn=nss, dc=ubuntu,dc=fi
objectClass: organizationalRole
objectClass: simpleSecurityObject
cn: nss
description: LDAP NSS user
userPassword: {CRYPT}BzGwbmUEHZj8E

Salasana nss-käyttäjälle

Salasana luotiin nss-käyttäjille käskyllä "slappasswd". Kryptattu salsana sisällytetään ldif-tiedostoon. openLDAP-palvelimen manager-käyttäjän salasana luotiin jo varsinaisen asennuksen yhteydessä.

Webmin - openLDAP-modulit

Uusia käyttäjiä voi luoda Webminillä. Webmin-ohjelman asennuksesta on oma ohjeensa: http://wiki.ubuntu-fi.org/Webmin

create:ltsp001:edubuntu:1001:10000:LTSP 001:/home/ltsp001:/bin/bash:::::
create:ltsp002:edubuntu:1002:10000:LTSP 002:/home/ltsp002:/bin/bash:::::
create:ltsp003:edubuntu:1003:10000:LTSP 003:/home/ltsp003:/bin/bash:::::
create:ltsp004:edubuntu:1004:10000:LTSP 004:/home/ltsp004:/bin/bash:::::
create:ltsp005:edubuntu:1005:10000:LTSP 005:/home/ltsp005:/bin/bash:::::
create:ltsp006:edubuntu:1006:10000:LTSP 006:/home/ltsp006:/bin/bash:::::
create:ltsp007:edubuntu:1007:10000:LTSP 007:/home/ltsp007:/bin/bash:::::
create:ltsp008:edubuntu:1008:10000:LTSP 008:/home/ltsp008:/bin/bash:::::
create:ltsp009:edubuntu:1009:10000:LTSP 009:/home/ltsp009:/bin/bash:::::
create:ltsp010:edubuntu:1010:10000:LTSP 010:/home/ltsp010:/bin/bash:::::
create:ltsp011:edubuntu:1011:10000:LTSP 011:/home/ltsp011:/bin/bash:::::
create:ltsp012:edubuntu:1012:10000:LTSP 012:/home/ltsp012:/bin/bash:::::
create:ltsp013:edubuntu:1013:10000:LTSP 013:/home/ltsp013:/bin/bash:::::
create:ltsp014:edubuntu:1014:10000:LTSP 014:/home/ltsp014:/bin/bash:::::
create:ltsp015:edubuntu:1015:10000:LTSP 015:/home/ltsp015:/bin/bash:::::
create:ltsp016:edubuntu:1016:10000:LTSP 016:/home/ltsp016:/bin/bash:::::
create:ltsp017:edubuntu:1017:10000:LTSP 017:/home/ltsp017:/bin/bash:::::
create:ltsp018:edubuntu:1018:10000:LTSP 018:/home/ltsp018:/bin/bash:::::
create:ltsp019:edubuntu:1019:10000:LTSP 019:/home/ltsp019:/bin/bash:::::
create:ltsp020:edubuntu:1020:10000:LTSP 020:/home/ltsp020:/bin/bash:::::
create:ltsp021:edubuntu:1021:10000:LTSP 021:/home/ltsp021:/bin/bash:::::
create:ltsp022:edubuntu:1022:10000:LTSP 022:/home/ltsp022:/bin/bash:::::
create:ltsp023:edubuntu:1023:10000:LTSP 023:/home/ltsp023:/bin/bash:::::
create:ltsp024:edubuntu:1024:10000:LTSP 024:/home/ltsp024:/bin/bash:::::
create:ltsp025:edubuntu:1025:10000:LTSP 025:/home/ltsp025:/bin/bash:::::
create:ltsp026:edubuntu:1026:10000:LTSP 026:/home/ltsp026:/bin/bash:::::
create:ltsp027:edubuntu:1027:10000:LTSP 027:/home/ltsp027:/bin/bash:::::
create:ltsp028:edubuntu:1028:10000:LTSP 028:/home/ltsp028:/bin/bash:::::
create:ltsp029:edubuntu:1029:10000:LTSP 029:/home/ltsp029:/bin/bash:::::
create:ltsp030:edubuntu:1030:10000:LTSP 029:/home/ltsp030:/bin/bash:::::

Ruutukaappauksia Webmin-ohjelmasta

[http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-openLDAP/Webmin-openLDAP_01.png Webmin-openLDAP_01.png]

[http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-openLDAP/Webmin-openLDAP_02.png Webmin-openLDAP_02.png]

[http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-openLDAP/Webmin-openLDAP_03.png Webmin-openLDAP_03.png]

[http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-openLDAP/Webmin-openLDAP_04.png Webmin-openLDAP_04.png]

[http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-openLDAP/Webmin-openLDAP_05.png Webmin-openLDAP_05.png]

Ruutukaappauksia phpLdapAdmin-ohjelmasta

[http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-openLDAP/phpLdapAdmin-01.png phpLdapAdmin-01.png]

[http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-openLDAP/phpLdapAdmin-02.png phpLdapAdmin-02.png]

[http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-openLDAP/phpLdapAdmin-03.png phpLdapAdmin-03.png]

[http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-openLDAP/phpLdapAdmin-04.png phpLdapAdmin-04.png]

[http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-openLDAP/phpLdapAdmin-05.png phpLdapAdmin-05.png]

ITALC

iTALC toimii päätteiden suhteen aivan normaalisti.

[http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-openLDAP/iTALC_01.png iTALC_01.png]

Testi- ja kyselytyökaluja

Toimivaa openLDAP-palvelinta voidaan testata ja tehdä hakuja seuraavila työkaluilla.

getent passwd

Root- ja admin-ubuntu-tunnukset ovat LTSP5-palvelimen paikallisessa passwd-tiedostossa. Ltsp-käyttäjät ovat openLDAP-palvelimella. Getent-ohjelma näkee ne kummatkin.

admin-ubuntu@ubuntu:~$ getent passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
[--]
admin-ubuntu:x:1000:1000:Administrator Ubuntu,,,:/root/admin-ubuntu:/bin/bash
[--]
ltsp001:x:1001:10000:LTSP 001:/home/ltsp001:/bin/bash
ltsp002:x:1002:10000:LTSP 002:/home/ltsp002:/bin/bash
ltsp003:x:1003:10000:LTSP 003:/home/ltsp003:/bin/bash
ltsp004:x:1004:10000:LTSP 004:/home/ltsp004:/bin/bash
ltsp005:x:1005:10000:LTSP 005:/home/ltsp005:/bin/bash
ltsp006:x:1006:10000:LTSP 006:/home/ltsp006:/bin/bash
ltsp007:x:1007:10000:LTSP 007:/home/ltsp007:/bin/bash
ltsp008:x:1008:10000:LTSP 008:/home/ltsp008:/bin/bash
ltsp009:x:1009:10000:LTSP 009:/home/ltsp009:/bin/bash
ltsp010:x:1010:10000:LTSP 010:/home/ltsp010:/bin/bash
ltsp011:x:1011:10000:LTSP 011:/home/ltsp011:/bin/bash
ltsp012:x:1012:10000:LTSP 012:/home/ltsp012:/bin/bash
ltsp013:x:1013:10000:LTSP 013:/home/ltsp013:/bin/bash
ltsp014:x:1014:10000:LTSP 014:/home/ltsp014:/bin/bash
ltsp015:x:1015:10000:LTSP 015:/home/ltsp015:/bin/bash
ltsp016:x:1016:10000:LTSP 016:/home/ltsp016:/bin/bash
ltsp017:x:1017:10000:LTSP 017:/home/ltsp017:/bin/bash
ltsp018:x:1018:10000:LTSP 018:/home/ltsp018:/bin/bash
ltsp019:x:1019:10000:LTSP 019:/home/ltsp019:/bin/bash
ltsp020:x:1020:10000:LTSP 020:/home/ltsp020:/bin/bash
ltsp021:x:1021:10000:LTSP 021:/home/ltsp021:/bin/bash
ltsp022:x:1022:10000:LTSP 022:/home/ltsp022:/bin/bash
ltsp023:x:1023:10000:LTSP 023:/home/ltsp023:/bin/bash
ltsp024:x:1024:10000:LTSP 024:/home/ltsp024:/bin/bash
ltsp025:x:1025:10000:LTSP 025:/home/ltsp025:/bin/bash
ltsp026:x:1026:10000:LTSP 026:/home/ltsp026:/bin/bash
ltsp027:x:1027:10000:LTSP 027:/home/ltsp027:/bin/bash
ltsp028:x:1028:10000:LTSP 028:/home/ltsp028:/bin/bash
ltsp029:x:1029:10000:LTSP 029:/home/ltsp029:/bin/bash
ltsp030:x:1030:10000:LTSP 030:/home/ltsp030:/bin/bash
admin-ubuntu@ubuntu:~$

ldapsearch

Tavallisena käyttäjänä tehdään kysely kaikista käyttäjistä. Selainkäyttäjän salasana pitää luonnollisesti tuntea.

admin-ubuntu@ubuntu:~$ ldapsearch -x -D "cn=nss,dc=ubuntu,dc=fi" -W
Enter LDAP Password: 
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=ubuntu,dc=fi> (default) with scope subtree
# filter: (objectclass=*)
# requesting: ALL
#

# ubuntu.fi
dn: dc=ubuntu,dc=fi
objectClass: organization
objectClass: dcObject
o: LTSP-paja
dc: ubuntu
description: LTSP-tyopajan oma domain

# Hosts, ubuntu.fi
dn: ou=Hosts,dc=ubuntu,dc=fi
ou: Hosts
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
objectClass: domainRelatedObject
associatedDomain: paja

# People, ubuntu.fi
dn: ou=People,dc=ubuntu,dc=fi
ou: People
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
objectClass: domainRelatedObject
associatedDomain: paja

# Groups, ubuntu.fi
dn: ou=Groups,dc=ubuntu,dc=fi
ou: Groups
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
objectClass: domainRelatedObject
associatedDomain: paja

# users, Groups, ubuntu.fi
dn: cn=users,ou=Groups,dc=ubuntu,dc=fi
objectClass: posixGroup
cn: users
gidNumber: 10000
memberUid: ltsp030

# ltsp001, People, ubuntu.fi
dn: uid=ltsp001,ou=People,dc=ubuntu,dc=fi
cn: LTSP 001
uid: ltsp001
uidNumber: 1001
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/ltsp001
gidNumber: 10000
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: person
sn: LTSP 001

[--]

# nss, ubuntu.fi
dn: cn=nss,dc=ubuntu,dc=fi
objectClass: organizationalRole
objectClass: simpleSecurityObject
cn: nss
description: LDAP NSS user
userPassword:: e01ENX1pSi9VV0crQUxLV0xUZ3dFbW1aajRRPT0=

# ltsp030, People, ubuntu.fi
dn: uid=ltsp030,ou=People,dc=ubuntu,dc=fi
uid: ltsp030
cn: LTSP 030
homeDirectory: /home/ltsp030
uidNumber: 1030
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
objectClass: person
objectClass: inetOrgPerson
gidNumber: 10000
gecos: LTSP 030
sn: LTSP 030
loginShell: /bin/bash

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 37
# numEntries: 36
admin-ubuntu@ubuntu:~$

Tavallisena käyttäjänä tehdään kysely käyttäjästä "LTSP 001". Selainkäyttäjän salasana pitää luonnollisesti tuntea.

admin-ubuntu@ubuntu:~$ ldapsearch -x -D "cn=nss,dc=ubuntu,dc=fi" -W -u "cn=LTSP 001"
Enter LDAP Password: 
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <dc=ubuntu,dc=fi> (default) with scope subtree
# filter: cn=LTSP 001
# requesting: ALL
#

# ltsp001, People, ubuntu.fi
dn: uid=ltsp001,ou=People,dc=ubuntu,dc=fi
ufn: ltsp001, People, ubuntu.fi
cn: LTSP 001
uid: ltsp001
uidNumber: 1001
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/ltsp001
gidNumber: 10000
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: person
sn: LTSP 001

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 2
# numEntries: 1
admin-ubuntu@ubuntu:~$

LTSP-päätteen jättämät jäljet kummallakin palvelimella

LTSP-pääte ja LTSP-palvelin

/var/log/daemon.log

Jan 26 19:13:17 ubuntu dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.1.200 (192.168.1.101) from 00:22:15:15:4b:4c via eth0
Jan 26 19:13:17 ubuntu dhcpd: DHCPACK on 192.168.1.200 to 00:22:15:15:4b:4c via eth0
Jan 26 19:13:18 ubuntu nbdrootd[6342]: connect from 192.168.1.200 (192.168.1.200)
Jan 26 19:13:18 ubuntu nbd_server[6343]: connect from 192.168.1.200, assigned file is /opt/ltsp/images/i386.img
Jan 26 19:13:18 ubuntu nbd_server[6343]: Size of exported file/device is 556453888
Jan 26 19:13:40 ubuntu ldminfod[6352]: connect from 192.168.1.200 (192.168.1.200)

/var/log/auth.log

Jan 26 19:13:46 ubuntu sshd[6355]: Accepted password for ltsp001 from 192.168.1.200 port 43270 ssh2
Jan 26 19:13:46 ubuntu sshd[6357]: pam_unix(sshd:session): session opened for user ltsp001 by (uid=0)

LTSP-pääte ja openLDAP-palvelin

/var/log/syslog

Jan 26 19:13:46 ubuntu slapd[5287]: conn=32 op=2 SRCH base="ou=Group,dc=ubuntu,dc=fi" scope=1 deref=0
filter="(&(objectClass=posixGroup)(|(memberUid=ltsp001)(uniqueMember=uid=ltsp001,ou=people,dc=ubuntu,dc=fi)))"