Suoraan sisältöön

LAMP l. Linux, Apache, MySQL ja PHP asennus

Oletamme, että olet saanut asennettua jo Ubuntu-linuxin, joten asennamme aluksi Apachen, MySQL:n ja PHP:n.

Uudet Ubuntut kaipaavat aptituden asennuksen

Päätteessä:

sudo apt-get install aptitude

Varsinainen asennusohje

Päätteessä:

sudo aptitude install apache2 php5 apache2.2-common libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql mysql-server

MySQL salasanan vaihtaminen

Päätteessä:

mysqladmin -u root password oma_uusi_salasanasi

Nyt sinulla on asennettuna Apache, PHP ja MySQL. Laita sivut /var/www/ kansioon tai laita kansioon symbolinen linkki sivuillesi, ja muista tiedostojenoikeudet. Seuraavaksi sinun kannattaa seurata valinnaisia kohtia.

Sivut näkyviin vain tältä koneelta (Kehityskäyttö?)

Kirjoita päätteessä:

sudo gedit /etc/apache2/ports.conf

Vaihda rivi: "Listen 80" riviin: "Listen 127.0.0.1:80"

GD tuki l. dynaamisten kuvien tuki

Päätteessä:

sudo aptitude install php5-gd

Mikäli UTF8:n aakkoset eivät kelpaa

niin päätteessä...

sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf

Sieltä muuta rivi, vaikka seuraavan laiseksi

AddDefaultCharset    ISO-8859-1

Selainpohjaisen tietokannanohjaustyökalun lisääminen (PHPMyAdmin)

Päätteessä:

sudo aptitude install phpmyadmin

PHPMyadminin pitäisi näkyä osoitteessa:http://localhost/phpmyadmin

Lopuksi Apache:n ja MySQL:n uudelleenkäynnistys

Päätteessä:

sudo /etc/init.d/apache2 restart
sudo /etc/init.d/mysql restart

Mikäli MySQL eikä Apache ole käynnissä

sudo /etc/init.d/apache2 start
sudo /etc/init.d/mysql start

Huomioitavaa

Vinkki

Kirjoita päätteessä

sudo a2enmod userdir

Tee omaan kotihakemistoosi, tai jokaisen käyttäjän kotihakemistoon hakemisto, jonka nimi on public_html.

esimerkiksi käyttäjälle user, hakemisto tehdään näin:

mkdir /home/user/public_html

Nyt public_html hakemiston sisältö näkyy apachessa osoitteessa http://localhost/~user

Otetaan PHP käyttöön käyttäjäkansioissa editoimalla /etc/apache2/mods-available/php5.conf tiedostoa:

sudo gedit /etc/apache2/mods-available/php5.conf

Tiedosto tulisi näyttää tältä:

<IfModule mod_php5.c>
  <FilesMatch "\.ph(p3?|tml)$">
    SetHandler application/x-httpd-php
  </FilesMatch>
  <FilesMatch "\.phps$">
    SetHandler application/x-httpd-php-source
  </FilesMatch>
  # To re-enable php in user directories comment the following lines
  # (from <IfModule ...> to </IfModule>.) Do NOT set it to On as it
  # prevents .htaccess files from disabling it.
  #<IfModule mod_userdir.c>
  #  <Directory /home/*/public_html>
  #    php_admin_value engine Off
  #  </Directory>
  #</IfModule> 
</IfModule>

Lopuksi vielä kerran uudelleenkäynistetään apache2 palvelin.

sudo /etc/init.d/apache2 restart