Ubuntu Code of Conduct

Tällä sivulla on Ubuntun Code of Conduct -sopimuksen epävirallinen suomennos. Jokaisen Ubuntun kanssa työskentelevän tulisi allekirjoittaa se.


Ubuntu on afrikkalainen "ihmisyys muita kohtaan" -käsite. Se perustuu ajatukseen "jakamisen universaalisti muodostamasta siteestä ihmiskunnan jokaisen jäsenen välille". Samat ajatukset ovat keskeisiä Ubuntun yhteisön toiminnassa. Ubuntu-yhteisön jäsenten tarvitsee työskennellä keskenään tehokkaasti, ja tämä käyttäytymissäännöstö toimii perustana yhteistyöllemme.

Valitsimme jakeluversiollemme nimeksi Ubuntu, koska uskomme sen välittävän parhaiten jakamisen ja yhteistyön hengen, joka on avoimen lähdekoodin ytimessä. Vapaitten ohjelmistojen maailmassa teemme yhteistyötä vapaaehtoisesti rakentaaksemme ohjelmistoja kaikkien hyödyksi. Parannamme toisten vapaasti meille antamia työn hedelmiä ja jaamme parannuksemme samalla periaatteella.

Tuo yhteistyö on riippuvainen kehittäjien välisistä hyvistä suhteista. Päämäärämme saavuttamiseksi, olemme sopineet seuraavasta käytössäännöstöstä joka määrittelee ne tavat joilla yhteistoiminnan tulisi toimia.

Jos haluat allekirjoittaa käytössäännöstön, voit tehdä sen sähköisesti.

Perussäännöt

Code of Conductin säännöt koskevat käyttäytymistäsi Ubuntun yhteisön jäsenenä kaikilla keskustelualueilla, sähköpostilistoilla, www-sivustoilla, irc-kanavilla, asennusjuhlissa, julkisissa kokouksissa ja yksityisissä keskusteluissa. Ubuntun Community Council ratkaisee kaikki tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet.

Sähköpostilistat ja keskustelufoorumit ovat tärkeä osa Ubuntu yhteisöä. Nämä ohjeet koskevat myös niitä. Lisäksi suositeltavaa on käyttää oikeasti toimivaa sähköpostiosoitetta jotta sinuun voidaan ottaa tarvittaessa suoraa yhteyttä. Vältä "fleimausta", erilaisia häirikköviestejä, henkilökohtaisia hyökkäyksiä sekä saman argumentin toistamista.

Tämän sivun lisenssi on Creative Commons - nimeä, tarttuva 3.0: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fi