Sisällysluettelo

DVD2N800 - DVD-levyn tallennus N800-laitteella katsottavaksi

Junamatkoilla on mukava katsella elokuvia. Nokian N800-laite soveltuu siihen käyttöön mainiosti, sen näyttö on suuri ja kirkas. DVD pitää ensin tallentaa tiedostoksi, jota N800-laite osaa käsitellä.

DVD2N800 - Tarvittavat ohjelmat Linux-käyttöjärjestelmässä

Linux-käyttöjärjestelmässä tarvitaan kaksi ohjelmaa DVD:n tallennusta varten.

Katso kummankin ohjelman omista oppaista, mitä ne puolestaan tarvitsevat toimiakseen, mm. Java ja mencoder-ohjelman.

DVD2N800 - 1. Vaihe - Handbraken käyttö

Handbrake toimii komentoriviltä (CLI). Kotihakemistoon on luotu Bin-niminen alihakemisto, jonne Handbrake-paketti on purettu.

{{{asmok@ubuntu:~/Bin$ tar zxvf HandBrake-0.9.2_i386.tar.gz HandBrakeCLI asmok@ubuntu:~/Bin$}}}

Tehdään Handbrake-ohjelmasta ajettava.

{{{asmok@ubuntu:~/Bin$ chmod 755 HandBrakeCLI asmok@ubuntu:~/Bin$ ls -l -rwxr-xr-x 1 asmok asmok 6667911 2008-02-19 20:51 HandBrakeCLI}}}

Laitetaan DVD-levy tietokoneen kelkkaan ja etsitään sopivat Title-kohdat DVD-elokuvasta tallennusta varten. Jos Title-kohtia on enemmän kuin yksi, ne voidaan tallentaa kukin erikseen omaan tiedostoonsa. Tässä esimerkissä on käytetty Björk Cambridge DVD-levyä.

./HandBrakeCLI -i /dev/scd0 -t 0

{{{asmok@ubuntu:~/Bin$ ./HandBrakeCLI -i /dev/scd0 -t 0 HandBrake 0.9.2 (2008021900) - http://handbrake.m0k.org/ 2 CPUs detected Opening /dev/scd0... Scanning title 2 of 2... Scanning title 2 of 2... Scanning title 2 of 2... + title 2:

HandBrake has exited. asmok@ubuntu:~/Bin$}}}

Tallennetaan DVD yhdeksi tiedostoksi.

./HandBrakeCLI -i /dev/scd0 -t 2 -o Bjork_DVD.mp4

{{{asmok@ubuntu:~/Bin$ ./HandBrakeCLI -i /dev/scd0 -t 2 -o Bjork_DVD.mp4 HandBrake 0.9.2 (2008021900) - http://handbrake.m0k.org/ 2 CPUs detected Opening /dev/scd0... + title 2:

[mpeg4 @ 0x85257f8]removing common factors from framerate Muxing: this may take awhile...(24.83 fps, avg 82.09 fps, ETA 00h00m00s) Rip done! HandBrake has exited. asmok@ubuntu:~/Bin$}}}

DVD2N800 - 2. Vaihe - Media Converterin käyttö

Media Converter on Java-ohjelma. Kotihakemistoon on luotu Bin-niminen alihakemisto, jonne Media Converter -paketti on purettu.

{{{asmok@ubuntu:~/Bin$ unzip MediaConverterLinux.zip Archive: MediaConverterLinux.zip

asmok@ubuntu:~/Bin$}}}

Siirretään jar-tiedosto samaan hakemistoon Hanbrake-ohjelman kanssa.

{{{asmok@ubuntu:~/Bin$ mv MediaConverterLinux/MediaConverter.jar . asmok@ubuntu:~/Bin$}}}

Tehdään Media Converter-ohjelmasta ajettava.

{{{asmok@ubuntu:~/Bin$ chmod 755 MediaConverter.jar asmok@ubuntu:~/Bin$ ls -l -rwxr-xr-x 1 asmok asmok 93752 2006-10-25 16:30 MediaConverter.jar asmok@ubuntu:~/Bin$}}}

Käynnistetään Media Converter-ohjelma ja ladataan siihen mp4-tiedosto.

java -jar MediaConverter.jar

Kuva 01 - Tiedosto on ladattu Media Converter-ohjelmaan. Media Converter luo oletuksena siihen hakemistoon, josta se käynnistettiin, 770-nimisen hakemiston, johon se sijoittaa N800-laitteelle muokatun tiedoston.

Kuva 02 - Kun on valittu sopivat arvot kuva- ja äänivirralle. niin annetaan Media Converterin tehdä työnsä.

Kuva 03 - Kun Media Converter on valmis, tiedosto tarkistetaan kuvan ja äänen osalta.

Kuva 04 - Totem-ohjelma osaa avata tiedoston.

Kuva 05 - Tiedosto siirretään gftp-ohjelmalla N800-laitteeseen.

Tiedostojen koot: