Sisällysluettelo

FreeNX ja Windows-työasema

FreeNX on etäkäyttöpalvelin. Tässä ohjeessa FreeNX asennetaan Linux-pöytäkoneeseen. Etäyhteys otetaan Windows XP Pro-tietokoneesta tavallisella tunnuksella, ei Administrator-tunnuksella.

Tässä ohjeessa on käytetty tätä ohjetta:

https://help.ubuntu.com/community/FreeNX

FreeNX ja Windows-työasema - Asennus Linux-pöytäkoneeseen

Asennus on hyvin suoraviivainen. Ensin pitää asentaa uusi pakettilähde "sources.list"-tiedostoon ja päivittää pakettien tiedot. Aptitude asentaa muut tarvittvat paketit.

sudo nano /etc/apt/sources.list

deb http://ppa.launchpad.net/freenx-team/ubuntu hardy main
deb-src http://ppa.launchpad.net/freenx-team/ubuntu hardy main

sudo apt-get update

sudo apt-get dist-upgrade

sudo aptitude install freenx

Perusasennuksen jälkeen on jäljellä avainparin luominen.

sudo dpkg-reconfigure freenx-server

Valitse 'Custom Keys' ja 'SSH' valikoissa.

Avainparin asiakas-avain pitää kopioida jokaiselle asiakkaalle, jotta he voivat saada yhteyden FreeNX-palvelimelle ja avata istunnon omalla tunnuksellaan ja salasanallaan. Avaimet ovat tässä hakemistossa.

/var/lib/nxserver/home/custom_keys

/var/lib/nxserver/home/custom_keys# ls -al
yhteensä 20
drwx------ 2 nx root 4096 2009-12-01 13:42 .
drwx------ 5 nx root 4096 2009-12-01 13:51 ..
-rwx------ 1 nx root 669 2009-12-01 13:42 authorized_keys2
-rw-rw---- 1 nx nx  668 2009-12-01 13:42 client.id_dsa.key
-rwx------ 1 nx root 599 2009-12-01 13:42 server.id_dsa.pub.key

FreeNX ja Windows-työasema - Linux-asennuksen testausta

Linux-asennusta voi testata seuraavalla tavalla. Yhtään etäyhteyttä ei ole vielä otettu.

FreeNX-palvelimen käynnistäminen uudelleen:

sudo /etc/init.d/freenx-server stop
NX> 100 NXSERVER - Version 3.2.0-74-SVN OS (GPL, using backend: 3.3.0)
NX> 123 Service stopped
NX> 999 Bye
NX> 100 NXSERVER - Version 3.2.0-74-SVN OS (GPL, using backend: 3.3.0)
NX> 500 Error: No running sessions found.
NX> 999 Bye

sudo /etc/init.d/freenx-server start
NX> 100 NXSERVER - Version 3.2.0-74-SVN OS (GPL, using backend: 3.3.0)
NX> 500 Error: No running sessions found.
NX> 999 Bye
NX> 100 NXSERVER - Version 3.2.0-74-SVN OS (GPL, using backend: 3.3.0)
NX> 122 Service started
NX> 999 Bye

FreeNX-palvelimen etäyhteyksien listaus

sudo nxserver --list
NX> 100 NXSERVER - Version 3.2.0-74-SVN OS (GPL, using backend: 3.3.0)
NX> 127 Sessions list:

Server   Display Username    Remote IP    Session ID
------ ------- --------------- --------------- --------------------------------
NX> 999 Bye

FreeNX-palvelimen muut käskyt

sudo nxserver --help
NXSERVER - Version 3.2.0-74-SVN OS (GPL, using backend: 3.3.0)
Usage: nxserver <option>
--adduser <user>: Add a new user
--passwd <user>: Change password of <user>
--deluser <user>: Remove a user from nx
--listuser: List enabled users

--start: Start the nx server
--stop: Stop the nx server
--status: Show status of nx server
--restart: Restart the nx server. (start,stop)

--list [ user | sessionid ]: List running sessions of user or sessionid 
--history [ user | sessionid | clear ]: Show history [ of user | sessionid ] or clear the history
--terminate <user | :display | sessionid>: Terminate the session pointed to by
    sessionid or display, or all sessions of the specified user.
    Use * for all sessions.
--force-terminate: Like terminate, but removes also session info.
--suspend <user | :display | sessionid>: Suspend the session pointed to by
    sessionid or display, or all sessions of the specified user.
    Use * for all sessions.
--cleanup: Terminates all running sessions. Useful after power-outage.

--broadcast <message>: Send a message to all users
--send <user | :display | sessionid> <message>: Send a message to the specified user or sessionid

FreeNX ja Windows-työasema - Asennus Windows-työasemaan

Nomachine-sivustolta haetaan NX-asiakasohjelma ja asennetaan ohjelma Administrator-käyttäjänä Windows-työasemaan.

http://www.nomachine.com/download-package.php?Prod_Id=419

Palomuuri-sääntöjä ei tarvitse muutella kummassakaan päässä. Lupa yhteyksille pitää kuitenkin sallia, kun Windows-työasema sitä kysyy. Etäyhteys luodaan Windows-työasemasta tavallisella tunnuksella, ei Administrator-tunnuksella.

FreeNX-palvelimen listauksesta nähdään juuri otettu yhteys.

sudo nxserver --list
NX> 100 NXSERVER - Version 3.2.0-74-SVN OS (GPL, using backend: 3.3.0)
NX> 127 Sessions list:

Server   Display Username    Remote IP    Session ID
------ ------- --------------- --------------- --------------------------------
127.0.0.1    1000  ltsp001 192.168.1.152  305D15AF001DA642934D37E7CD104F4D
NX> 999 Bye