Sisällysluettelo

Nettiradio - Icecast2

http://www.arkki.info/howto/Icecast2/Icecast2_06.png

Nettiradio: http://173.45.225.152:8000/

Oman nettiradion voi rakentaa Icecast2-palvelinohjelmiston avulla. Tärkeimmät ohjeet, joita on käytetty, ovat nämä:

http://www.icecast.org/docs/icecast-2.3.2/ | http://www.gnuware.com/icecast/

Nettiradio ei vaadi fyysistä äänikorttia, siksi se voidaan rakentaa virtuaalipalvelimeen. Tässä ohjeessa on käytetty root-tunnusta, mutta sudo käy yhtä hyvin.

Tämä ohje on tarkoitettu kokeneille käyttäjille, joten aivan jokaista asiaa ei ole selitetty - vain ne on yritetty muistaa, jotka on huomattu asennusta tehtäessä ongelmallisiksi.

http://www.arkki.info/howto/Icecast2/Icecast2_01.png

Nettiradio virtuaalipalvelimeen

Virtuaalipalvelin on hankittu ulkomaisesta palvelusta (http://www.slicehost.com/). Tämä ohje on siis toteutettu virtuaalipalvelimessa, jossa on Ubuntu 8.10.

{{{uname -a Linux asmok 2.6.24-19-xen #1 SMP Sat Jul 12 00:15:59 UTC 2008 x86_64 GNU/Linux }}}

Asennus on suoraviivainen.

apt-get install icecast2 ices2

Asetustiedostot ovat /etc/icecast2-hakemistossa. Muita hakemistoja ovat /usr/share/icecast2 ja /var/log/icecast2.

{{{/etc/icecast2# ls -al yhteensä 36 drwxrwx--- 5 icecast2 icecast 4096 2008-11-18 14:20 . drwxr-xr-x 69 root root 4096 2008-11-18 12:37 .. drwxrwx--- 2 icecast2 icecast 4096 2008-11-18 10:49 admin drwxr-xr-x 2 icecast2 icecast 4096 2008-11-18 11:36 audio -rw-rw


1 icecast2 icecast 6567 2008-11-18 12:40 icecast.xml -rw-r--r-- 1 icecast2 icecast 1360 2008-11-18 14:16 ices-playlist.xml -rw-r--r-- 1 icecast2 icecast 58 2008-11-18 14:20 playlist.txt drwxrwx--- 2 icecast2 icecast 4096 2008-11-18 10:49 web }}}

{{{drwxr-xr-x 4 root root 4096 2008-11-18 14:18 . drwxr-xr-x 80 root root 4096 2008-11-18 10:48 .. drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-11-18 10:48 admin -rw-r--r-- 1 root root 4 2008-11-18 14:18 ices.pid drwxr-xr-x 2 root root 4096 2008-11-18 10:48 web root@asmok:/usr/share/icecast2#}}}

{{{/var/log/icecast2# ls -al yhteensä 312 drwxr-xr-x 2 icecast2 icecast 4096 2008-11-18 11:23 . drwxr-xr-x 9 root root 4096 2008-11-18 12:28 .. -rw-r--r-- 1 icecast2 icecast 133606 2008-11-18 16:05 access.log -rw-r--r-- 1 icecast2 icecast 94651 2008-11-18 16:06 error.log -rw-r--r-- 1 root root 61738 2008-11-18 16:06 ices.log }}}

Kaksi asetustiedostoa - icecast.xml ja ices-playlist.xml

Icecast2-ohjelmaan liittyvä asetustiedosto asennetaan asennuksen yhteydessä, mutta Ices2:n asetustiedosto pitää luoda itse.

Icecast2-tiedostossa on tärkeää on vaihtaa salasana admin-käyttäjälle selain-liittymässä, samoin palvelimen ip-numero. Tässä ohjeessa /etc/icecast2-hakemiston tiedostojen omistajaksi on asetettu icecast2:icecast. Icecast2-ohjelma ajetaan tällä tunnuksella; chroot-ympäristöä ei ole määrätty.

Ices2-tiedostossa pitää antaa sama salasana, mikä on määritelty Icecast2-tiedostossa, samoin luonnollisesti palvelimen ip-numero. Ices2:n tiedostossa on paljon kohtia (meta-tietoja), jotka voi vapaasti määritellä. Tärkeää on määritellä playlist.txt-tiedoston sijainti.


<icecast>
  <limits>
    <clients>100</clients>
    <sources>5</sources>
    <threadpool>5</threadpool>
    <queue-size>524288</queue-size>
    <client-timeout>30</client-timeout>
    <header-timeout>15</header-timeout>
    <source-timeout>10</source-timeout>
    <!-- If enabled, this will provide a burst of data when a client 
       first connects, thereby significantly reducing the startup 
       time for listeners that do substantial buffering. However,
       it also significantly increases latency between the source
       client and listening client. For low-latency setups, you
       might want to disable this. -->
    <burst-on-connect>1</burst-on-connect>
    <!-- same as burst-on-connect, but this allows for being more
       specific on how much to burst. Most people won't need to
       change from the default 64k. Applies to all mountpoints -->
    <burst-size>65535</burst-size>
  </limits>

  <authentication>
    <!-- Sources log in with username 'source' -->
    <source-password>XXXXXX</source-password>
    <!-- Relays log in username 'relay' -->
    <relay-password>XXXXXX</relay-password>

    <!-- Admin logs in with the username given below -->
    <admin-user>admin</admin-user>
    <admin-password>XXXXXX</admin-password>
  </authentication>

  <!-- set the mountpoint for a shoutcast source to use, the default if not
     specified is /stream but you can change it here if an alternative is
     wanted or an extension is required
  <shoutcast-mount>/live.nsv</shoutcast-mount>
  -->

  <!-- Uncomment this if you want directory listings -->
  <!--
  <directory>
    <yp-url-timeout>15</yp-url-timeout>
    <yp-url>http://dir.xiph.org/cgi-bin/yp-cgi</yp-url>
  </directory>
   -->

  <!-- This is the hostname other people will use to connect to your server.
  It affects mainly the urls generated by Icecast for playlists and yp
  listings. -->
  <hostname>173.45.225.152</hostname>

  <!-- You may have multiple <listener> elements -->
  <listen-socket>
    <port>8000</port>
    <!-- <bind-address>127.0.0.1</bind-address> -->
    <!-- <shoutcast-mount>/stream</shoutcast-mount> -->
  </listen-socket>
  <!--
  <listen-socket>
    <port>8001</port>
  </listen-socket>
  -->

  <!--<master-server>127.0.0.1</master-server>-->
  <!--<master-server-port>8001</master-server-port>-->
  <!--<master-update-interval>120</master-update-interval>-->
  <!--<master-password>hackme</master-password>-->

  <!-- setting this makes all relays on-demand unless overridden, this is
     useful for master relays which do not have <relay> definitions here.
     The default is 0 -->
  <!--<relays-on-demand>1</relays-on-demand>-->

  <!--
  <relay>
    <server>127.0.0.1</server>
    <port>8001</port>
    <mount>/example.ogg</mount>
    <local-mount>/different.ogg</local-mount>
    <on-demand>0</on-demand>

    <relay-shoutcast-metadata>0</relay-shoutcast-metadata>
  </relay>
  -->

  <!-- Only define a <mount> section if you want to use advanced options,
     like alternative usernames or passwords
  <mount>
    <mount-name>/example-complex.ogg</mount-name>

    <username>othersource</username>
    <password>hackmemore</password>

    <max-listeners>1</max-listeners>
    <dump-file>/tmp/dump-example1.ogg</dump-file>
    <burst-size>65536</burst-size>
    <fallback-mount>/example2.ogg</fallback-mount>
    <fallback-override>1</fallback-override>
    <fallback-when-full>1</fallback-when-full>
    <intro>/example_intro.ogg</intro>
    <hidden>1</hidden>
    <no-yp>1</no-yp>
    <authentication type="htpasswd">
        <option name="filename" value="myauth"/>
        <option name="allow_duplicate_users" value="0"/>
    </authentication>
    <on-connect>/home/icecast/bin/stream-start</on-connect>
    <on-disconnect>/home/icecast/bin/stream-stop</on-disconnect>
  </mount>

  <mount>
    <mount-name>/auth_example.ogg</mount-name>
    <authentication type="url">
      <option name="mount_add"    value="http://myauthserver.net/notify_mount.php"/>
      <option name="mount_remove"  value="http://myauthserver.net/notify_mount.php"/>
      <option name="listener_add"  value="http://myauthserver.net/notify_listener.php"/>
      <option name="listener_remove" value="http://myauthserver.net/notify_listener.php"/>
    </authentication>
  </mount>

  -->

  <fileserve>1</fileserve>

  <paths>
        <!-- basedir is only used if chroot is enabled -->
    <basedir>/usr/share/icecast2</basedir>

    <!-- Note that if <chroot> is turned on below, these paths must both
       be relative to the new root, not the original root -->
    <logdir>/var/log/icecast2</logdir>
    <webroot>/usr/share/icecast2/web</webroot>
    <adminroot>/usr/share/icecast2/admin</adminroot>
    <!-- <pidfile>/usr/share/icecast2/icecast.pid</pidfile> -->

    <!-- Aliases: treat requests for 'source' path as being for 'dest' path
       May be made specific to a port or bound address using the "port"
       and "bind-address" attributes.
     -->
    <!--
    <alias source="/foo" dest="/bar"/>
     -->
    <!-- Aliases: can also be used for simple redirections as well,
       this example will redirect all requests for http://server:port/ to
       the status page
     -->
    <alias source="/" dest="/status.xsl"/>
  </paths>

  <logging>
    <accesslog>access.log</accesslog>
    <errorlog>error.log</errorlog>
    <!-- <playlistlog>playlist.log</playlistlog> -->
    <loglevel>3</loglevel> <!-- 4 Debug, 3 Info, 2 Warn, 1 Error -->
    <logsize>10000</logsize> <!-- Max size of a logfile -->
    <!-- If logarchive is enabled (1), then when logsize is reached
       the logfile will be moved to [error|access|playlist].log.DATESTAMP,
       otherwise it will be moved to [error|access|playlist].log.old.
       Default is non-archive mode (i.e. overwrite)
    -->
    <!-- <logarchive>1</logarchive> -->
  </logging>

  <security>
    <chroot>0</chroot>
    <changeowner>
      <user>icecast2</user>
      <group>icecast</group>
    </changeowner>
  </security>
</icecast>


<?xml version="1.0"?>
<ices>
  <background>0</background>
  <logpath>/var/log/icecast2/</logpath>
  <logfile>ices.log</logfile>
  <loglevel>4</loglevel>
  <consolelog>0</consolelog>
  <pidfile>/usr/share/icecast2/ices.pid</pidfile>

  <stream>
    <metadata>
      <name>Asmo Koskinen</name>
      <genre>speech</genre>
      <description>LTSP5 TP2009</description>
      <url>http://173.45.225.152</url>
    </metadata>

    <input>
      <module>playlist</module>
      <param name="type">basic</param>
      <param name="file">playlist.txt</param>
      <param name="random">0</param>
      <param name="restart-after-reread">0</param>
      <param name="once">0</param>
    </input>

    <instance>
      <hostname>173.45.225.152</hostname>
      <port>8000</port>
      <password>XXXXXX</password>
      <mount>/TP2009</mount>

      <reconnectdelay>2</reconnectdelay>
      <reconnectattempts>5</reconnectattempts>
      <maxqueuelength>80</maxqueuelength>

      <encode>
        <nominal-bitrate>64000</nominal-bitrate>
        <samplerate>44100</samplerate>
        <channels>2</channels>
        <quality>1</quality>
      </encode>
    </instance>

  </stream>
</ices>

Soittolistan luominen

Icecast2 osaa ottaa vastaan myös live-ääntä esimerkiksi Flumotion-palvelimelta, mutta tässä ohjeessa luodaan soittolista podcast-käyttöä varten.

Ogg-tiedostoja varten luodaan audio-hakemisto /etc/icecast2-hakemiston juureen. Tähä hakemistoon tuodaan ogg-tiedostot.

{{{/etc/icecast2/audio# ls -al yhteensä 5728 drwxr-xr-x 2 icecast2 icecast 4096 2008-11-18 11:36 . drwxrwx--- 5 icecast2 icecast 4096 2008-11-18 14:20 .. -rwxr-xr-x 1 asmok asmok 788408 2008-05-03 09:15 Studio_04.ogg -rwxr-xr-x 1 asmok asmok 844738 2008-05-09 05:52 Studio_06.ogg -rwxr-xr-x 1 icecast2 icecast 4203731 2008-11-17 17:39 TP2009.ogg /etc/icecast2/audio#}}}

Ices2-ohjelmaa varten luodaan playlist.txt-tiedosto, jossa vain luetellaan soitettavat ogg-tiedostot. Sen sijainti on määritelty ices-playlist.xml-tiedostossa. Soittolistasta voidaan kommentoida pois tiedostoja #-merkinnällä.

Soittolistassa pitää olla ainakin kaksi ogg-tiedostoa! Jos ogg-tiedostoja on vain yksi, niin Ices2 kuolee soitettuaan tämän yhden tiedoston!

{{{/etc/icecast2# cat playlist.txt audio/TP2009.ogg audio/Studio_04.ogg #audio/Studio_06.ogg /etc/icecast2#}}}

Icecast2 ja Ices2 -ohjelmien käynnistäminen

Kun kaikki tarvittavat tiedostot ja setukset ovat paikoillaan, niin ohjelmat voidaan käynnistää hyvin suoraviivaisesti.

icecast2 -b -c /etc/icecast2/icecast.xml

ices2 ices-playlist.xml &

Icecast2-ohjelman Admin-liittymä näyttää tältä, neljä ruutukaappausta.

Icecast2_02.png

Icecast2_03.png

Icecast2_04.png

Icecast2_05.png

Soittolistojen lisääminen

Kun halutaan lisää soittolistoja, niin ne voidaan lisätä seuraavalla tavalla.

Kopiodaan alkuperäinen soittolista ja muut vastaavat tiedostot uusilla nimillä. Tässä esimerkissä on lisätty musikaali.

ices-playlist-musical.xml

playlist-musical.txt

cat ices-playlist-musical.xml
<?xml version="1.0"?>
<ices>
  <background>0</background>
  <logpath>/var/log/icecast2/</logpath>
  <logfile>ices.log</logfile>
  <loglevel>4</loglevel>
  <consolelog>0</consolelog>
  <pidfile>/usr/share/icecast2/ices.pid</pidfile>

  <stream>
    <metadata>
      <name>4A - Veli-Matti Erkkilä</name>
      <genre>musical</genre>
      <description>Operaatio Koiralle Koti</description>
      <url>http://173.45.225.152</url>
    </metadata>

    <input>
      <module>playlist</module>
      <param name="type">basic</param>
      <param name="file">playlist-musical.txt</param>
      <param name="random">0</param>
      <param name="restart-after-reread">1</param>
      <param name="once">0</param>
    </input>

    <instance>
      <hostname>173.45.225.152</hostname>
      <port>8000</port>
      <password>xxxxxx</password>
      <mount>/OKK2008</mount>

      <reconnectdelay>2</reconnectdelay>
      <reconnectattempts>5</reconnectattempts>
      <maxqueuelength>80</maxqueuelength>

      <encode>
        <nominal-bitrate>64000</nominal-bitrate>
        <samplerate>44100</samplerate>
        <channels>2</channels>
        <quality>1</quality>
      </encode>
    </instance>

  </stream>
</ices>

Kun tiedostot ovat kunnossa ja viittaukset ogg-äänitiedostoihin kunnossa, niin tämä soittolista käynnistetään.

ices2 ices-playlist-musical.xml &

Ogg-tiedostojen meta-tietoja voidaan muokata vorbiscomment-työkalulla.

vorbiscomment -wR Auran_musikaali_osa_3.ogg -t GENRE=Musical -t TRACKNUMBER=3 -t ALBUM="Operaatio Koiralle Koti" -t YEAR=2008 -t TITLE="Osa 3" -t ARTIST="4A - Veli-Matti Erkkilä"

/etc/icecast2/audio# vorbiscomment -l Auran_musikaali_osa_3.ogg
GENRE=Musical
TRACKNUMBER=3
ALBUM=Operaatio Koiralle Koti
YEAR=2008
TITLE=Osa 3
ARTIST=4A - Veli-Matti Erkkilä