LAMP l. Linux, Apache, MySQL ja PHP asennus

Oletamme, että olet saanut asennettua jo Ubuntu-linuxin, joten asennamme aluksi Apachen, MySQL:n ja PHP:n.

Varsinainen asennusohje

Päätteessä:

sudo apt-get install apache2 php php-mysql apache2 apache2-utils libapache2-mod-php mysql-server

MySQL salasanan asettaminen

Asennuksen edetessä asennusohjelma kysyy salasanaa. Anna salasana, ja sen jälkeen paina enter. Kirjoita uudestaan salasana ja paina sen jälkeen enter.

Nyt sinulla on asennettuna Apache, PHP ja MySQL. Laita sivut /var/www/ kansioon tai laita kansioon symbolinen linkki sivuillesi, ja muista tiedostojenoikeudet. Seuraavaksi sinun kannattaa seurata valinnaisia kohtia.

Sivut näkyviin vain tältä koneelta (Kehityskäyttö?)

Kirjoita päätteessä:

sudo nano /etc/apache2/ports.conf

Vaihda rivi: "Listen 80" riviin: "Listen 127.0.0.1:80"

GD tuki l. dynaamisten kuvien tuki

Päätteessä:

sudo apt-get install php-gd

UTF-8-merkistö kannattaa laittaa asetuksiin

niin päätteessä...

sudo nano /etc/apache2/conf-enabled/charset.conf 

Sieltä muuta rivi, vaikka seuraavan laiseksi

#AddDefaultCharset    ISO-8859-1
AddDefaultCharset    UTF-8

Selainpohjaisen tietokannanohjaustyökalun lisääminen (PHPMyAdmin)

Adminiin pitää asentaa myös vähän riippuvuuksia php-moduleja, ja käynnistää apache2 uudelleen. Päätteessä:

sudo apt-get install php-mbstring php-mbstring php-gettext
sudo apt-get install phpmyadmin
sudo service apache2 restart
sudo service mysql restart

PHPMyadminin pitäisi näkyä osoitteessa:http://localhost/phpmyadmin

Lopuksi Apache:n ja MySQL:n uudelleenkäynnistys

Päätteessä:

sudo service apache2 restart
sudo service mysql restart

Mikäli MySQL eikä Apache ole käynnissä

sudo service apache2 start
sudo service mysql start

Huomioitavaa

Vinkki

Kirjoita päätteessä

sudo a2enmod userdir

Tee omaan kotihakemistoosi, tai jokaisen käyttäjän kotihakemistoon hakemisto, jonka nimi on public_html.

esimerkiksi käyttäjälle user, hakemisto tehdään näin:

mkdir /home/user/public_html

Nyt public_html hakemiston sisältö näkyy apachessa osoitteessa http://localhost/~user

Otetaan PHP käyttöön käyttäjäkansioissa editoimalla /etc/apache2/mods-available/php7.0.conf tiedostoa:

sudo gedit /etc/apache2/mods-available/php7.0.conf

Tiedosto tulisi näyttää tältä:

<FilesMatch ".+\.ph(p[3457]?|t|tml)$">
  SetHandler application/x-httpd-php
</FilesMatch>
<FilesMatch ".+\.phps$">
  SetHandler application/x-httpd-php-source
  # Deny access to raw php sources by default
  # To re-enable it's recommended to enable access to the files
  # only in specific virtual host or directory
  Require all denied
</FilesMatch>
# Deny access to files without filename (e.g. '.php')
<FilesMatch "^\.ph(p[3457]?|t|tml|ps)$">
  Require all denied
</FilesMatch>

# Running PHP scripts in user directories is disabled by default
# 
# To re-enable PHP in user directories comment the following lines
# (from <IfModule ...> to </IfModule>.) Do NOT set it to On as it
# prevents .htaccess files from disabling it.
#<IfModule mod_userdir.c>
#  <Directory /home/*/public_html>
#    php_admin_flag engine Off
#  </Directory>
#</IfModule>

Lopuksi vielä kerran uudelleenkäynistetään apache2 palvelin.

sudo service apache2 restart