Sisällysluettelo

LTSP5 - Kokkolan seurakunta

Kokkolan seurakunnassa on käytetty usean vuoden ajan LTSP-järjestelmää. Elokuussa 2008 LTSP-järjestelmä uudistettiin: Ubuntu 8.04.1/LTSP5. Edellinen asennus on kuvattu tässä ohjeessa.

Koska seurakunnan lähiverkossa on jo ennestään dhcp-palvelin Windows XP-koneita varten, niin sitä käytetään myös LTSP-järjestelmän rinnalla. LTSP-palvelimella ei ole lainkaan dhcp-palvelua eikä myöskään lts.conf-tiedostoa, koska päätteet ovat niin tehokkaita, että niille riittää LTSP-järjestelmän oletusasetukset.

Esittelyvideo Kokkolan seurakunnan LTSP-järjestelmästä:

Windows DHCP-palvelin

Windows-palvelin jakaa ip-numerot päätteille ja kertoo myös, mistä päätteet saavat oman levykuvansa (tftpboot). Tässä ruutukaappauksessa on asetettu vasta yksi pääte.

http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-Kokkola/Windows_dhcpd.png

Tässä asennuksessa on käytetty tätä ohjetta: