Sisällysluettelo

LTSP5 - Ltsp-localpps

Tämä ohje koskee vain Ubuntu 8.10 -versiota. Vanhemmissa versioissa tätä ominaisuutta ei ole, ei edes Ubuntu 8.04.1 -versiossa.

Tässä ohjeessa on jo asennettu toimiva LTSP5-päätejärjestelmä Ubuntu 8.10 Alternate (i386) CD-levyltä.

Tehopääte

Kun päätteinä käytetään tehokkaita nykyaikaisia tietokoneita, esimerkiksi kannettavia tietokoneita, niin niiden tehoja ja oheislaitteita voidaan hyödyntää käyttäen "ltsp-localapps" -skriptiä päättessä. Tässä ohjeessa käytetään Asus Eee 701 PC-tietokonetta. Esimerkkiohjelmana on Cheese/Muikku, joka käyttää päätteen integroitua web-kameraa.

Jotta "ltsp-localapps"-skriptiä voidaan hyödyntää, niin ensin täytyy tehdä seuraavat toimenpiteet.

Ltsp-localapps -skriptin kopiointi

Ltsp-localapps -skripti pitää kopioda päätteen käyttöön.

ltsp5@ubuntu-ltsp5:~$ sudo cp /usr/share/doc/ltsp-server/examples/ltsp-localapps /usr/bin/
ltsp5@ubuntu-ltsp5:~$

Cheese/Muikku -ohjelman asennus

Toisesssa ohjeessa - http://wiki.ubuntu-fi.org/LTSP5_Chroot - kerrotaan, miten chroot-ympäristö päivitetään vastaamaan palvelimen ympäristöä. Tämä päivitys kannattaa tehdä ensin.

Tämän jälkeen kopiodaan toimiva chroot-ympäristö varmuuskopioksi.

a.

ltsp5@ubuntu-ltsp5:/opt/ltsp$ sudo cp -r i386 i386-backup
ltsp5@ubuntu-ltsp5:/opt/ltsp$ ls
i386 i386-backup images
ltsp5@ubuntu-ltsp5:/opt/ltsp$ sudo cp -r images images-backup
ltsp5@ubuntu-ltsp5:/opt/ltsp$ ls
i386 i386-backup images images-backup
ltsp5@ubuntu-ltsp5:/opt/ltsp$

Nyt voidaan siirtyä päätteen chroot-ympäristöön ja asentaa Cheese/Muikku.

b.

ltsp5@ubuntu-ltsp5:~$ sudo chroot /opt/ltsp/i386

c.

root@ubuntu-ltsp5:/# apt-get install cheese
Luetaan pakettiluetteloita... Valmis
Muodostetaan riippuvuussuhteiden puu    
Luetaan tilatiedot... Valmis    
[--]
0 päivitetty, 125 uutta asennusta, 0 poistettavaa ja 0 päivittämätöntä.
Noudettavaa arkistoa 32,8Mt.
Toiminnon jälkeen käytetään 137M t lisää levytilaa.
Haluatko jatkaa [K/e]?
[--]
Processing triggers for libc6 ...
ldconfig deferred processing now taking place
root@ubuntu-ltsp5:/#

d.

exit

e.

ltsp5@ubuntu-ltsp5:/opt/ltsp$ sudo ltsp-update-image

Ltsp-localapps -skriptin käyttö

Kun pääte on käynnistetty uudelleen voidaan komentoriviltä käynnistää päätteen chroot-ympäristön asennettu Cheese/Muikku -ohjelma.

Muutamia tietoja päätteen web-kamerasta. Päätteeseen on kirjauduttu ssh-yhteydellä ja root-tunnuksella.

root@ltsp:~# dmesg | less
[  0.000000] Linux version 2.6.27-7-generic (buildd@vernadsky) (gcc version 4.3.2 (Ubuntu 4.3.2-1ubuntu10) ) #1 SMP Wed Oct 22 00:29:18 UTC 2008 (Ubuntu 2.6.27-7.13-generic)
[  24.479326] uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (eb1a:2761)
[  24.480436] input: UVC Camera (eb1a:2761) as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb5/5-8/5-8:1.0/input/input9

root@ltsp:~# lsusb
Bus 005 Device 003: ID eb1a:2761 eMPIA Technology, Inc.

Ltsp-localapps ja kaksi verkkokorttia

Jos LTSP5-asennus on tehty kahdella verkkokortilla - katso tästä lisää: http://wiki.ubuntu-fi.org/LTSP5_Perusasennus - niin tarvitaan ip-osoitteiden käännös (NAT). Jos asennus on tehty yhdellä verkkokortilla, niin ip-osoitteiden käännöstä ei tarvita.

Tämä ohje kertoo, kuinka Firefox ja muut Internet-ohjelmat saadaan toimimaan chroot-ympäristössä ltsp-localapps-skriptin kanssa:

https://wiki.edubuntu.org/ThinClientHowtoNAT

Cheese/Muikku -ohjelman käynnistäminen

ltsp001@ubuntu-ltsp5:~$ ltsp-localapps cheese

http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5/ltsp-localapps_cheese_01.png

Mumble -ohjelman käynnistäminen

ltsp001@ubuntu-ltsp5:~$ ltsp-localapps mumble

http://www.arkki.info/howto/Mumble/Mumble_thin-client_01.png

Firefox ja Flash päätteessä

Päätteen chroot-ympäristöön voidaan asentaa vaikkapa Firefox ja Flash-plugin. Firefox ei ole prosessina palvelimella eikä rasita sitä.

http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5/ltsp-localapps_05.png

Firefoxin prosessi ei kuormita palvelinta - Kuva 03

Firefoxin prosessi kuormittaa vain päätettä - Kuva 04

ltsp5@ubuntu-ltsp5:~$ ps ax | grep firefox
16719 pts/2  R+   0:00 grep firefox
ltsp5@ubuntu-ltsp5:~$

root@ltsp:~# ps ax | grep firefox
 4777 ?    S   0:00 su - ltsp001 -c DISPLAY=:7 PULSE_SERVER=127.0.0.1 XAUTHORITY=/var/run/ldm-xauth-gvkxi4128 firefox
 4785 ?    Rl   3:32 /usr/lib/firefox-3.0.3/firefox
 4930 pts/1  R+   0:00 grep firefox
root@ltsp:~#

root@ltsp:~# top
top - 22:55:34 up 14 min, 0 users, load average: 2.10, 1.29, 0.81
Tasks: 67 total,  2 running, 65 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
Cpu(s): 79.1%us, 6.0%sy, 0.0%ni, 14.0%id, 0.0%wa, 0.7%hi, 0.3%si, 0.0%st
Mem:  505724k total,  374380k used,  131344k free,  38888k buffers
Swap:  126428k total,    0k used,  126428k free,  116160k cached

  PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND 
 
 4785 ltsp001  20  0 205m 60m 24m R 79.7 12.3  3:47.63 firefox 
 4117 pulse   9 -11 26168 4024 2744 S 5.6 0.8  0:21.48 pulseaudio 
 4159 root   20  0 373m 11m 5008 S 4.0 2.4  0:36.20 Xorg 
   1 root   20  0 1984 824 564 S 0.0 0.2  0:02.34 init