Sisällysluettelo

LTSP5 - Mäntykankaan koulu

Mäntykankaan koululla käytettiin talvella 2007-2008 Ubuntu 6.06/LTSP 4.2-yhdistelmää. Elokuussa 2008 LTSP-järjestelmä uudistettiin Ubuntu 8.04.1/LTSP5 -yhdistelmään. Kaksi palvelinta, päätteet ja lähiverkko ovat samoja kuin tässä aiemmassa ohjeessa.

Muutama kuva Mäntykankaan koulusta:

Esittelyvideo Mäntykankaan koulusta:

Ubuntu Alternate 8.04.1 -perusasennus

Virtuaalikoneessa tehdystä asennuksesta on muokattu videoanimaatio, katso se Blip.TV:ssä.

Perusasennus on tehty kuten tässä virtuaalisessa Ubuntu Alternate 8.04.1 -asennuksessa. Ruutukaappauksia on kaikkiaan 66, mutta näistä tärkeimmät ovat seuraavat.

Kuvaus Mäntykankaan koulun kahdesta palvelimesta

Mäntykankaan koululla on kaksi järeää palvelinta. Kummasakin on kaksi scsi-kovalevyä, kaksi tuplaydinprosessoria ja 6 gigaa keskusmuistia. Päätteet käyttävät kumpaakin palvelinta sattumanvaraisesti. Tämä sattumanvaraisuus on toteutettu tämän ohjeen mukaisesti.

Seuraavat asiat ovat tärkeitä tässä asennuksessa perusasennuksen jälkeen.

Aiemmin käytettiin kolmatta palvelinta, josta jaettiin kotihakemistot kummallekin ltsp-palvelimelle. Nyt Master-palvelin jakaa nfs:n avulla (exports) oman kotihakemistonsa Slave-palveliemlle (fstab). Slave-palvelimen käyttämättömälle toiselle kovelevylle varmistetaan joka yö (rsync) Master-palvelimen kotihakemisto.

Master jakaa (nfs-kernel-server)

Slave liittää (nfs-common)

/home 172.23.24.22(rw,no_root_squash)

172.23.24.21:/home /home nfs hard,intr,rsize=8192,wsize=8192,bg 0 0

Asetustiedostot Master- ja Slave-palvelimelle

Palvelimet on nimetty master- ja slave-palvelimiksi. Nämä eivät ole hostname-tietoja, vain dhcp-palvelu tarvitsee tämän erottelun. Näissä kahdessa hakemistossa tiedostossa on oleelliset muokatut tiedostot. Mäntykankaan koulu käyttää välityspalvelinta, sen tiedot tarvitaan esimerkiksi apt.conf- ja wgetrc-tiedostossa. Myös Firefox-selain ja VLC-ohjelma tarvitsee tiedon välityspalvelimesta.

Master- ja Slave-palvelimen kuorma

Seuraavassa on ruutukaappaukset htop-ohjelmasta kummankin palvelimen osalta.

Päätteiden asetukset

Mäntykankaalla on HP t5125- ja 5135-päätteitä, LCD-näytöt ovat resoluutioltaan 1280x1024. Päätteet kirjautuvat automaattisesti työpöydälle saakka. Päätteitä varten lts.conf-tiedostoon on laitettu kolme riviä.

[default]
X_COLOR_DEPTH=16
LDM_DIRECTX=True
X_RAMPERC=80

Ensimmäinen rivi alentaa värisyvyyden 16 bittiin, toinen auttaa heikkotehoisia prosessoreita ja kolmas estää X:ää käyttämästä kaikkea saatavilla muistia. Mitä nopeampia grafiikkapiiri ja prosessori ovat, sen parempia päätteet ovat LTSP5-ympäristössä; HP t-sarja ei ole optimaalinen LTSP5-ympäristössä.