Sisällysluettelo

LTSP5 - Perusasennus

Tässä ohjeessa käydään läpi LTSP5-perusasennus, kun käytössä on kaksi verkkorttia. Ohjeessa on käytetty seuraavanlaista lähiverkkoa ja tietokoneita, ohjeen lähiverkkoympäristö on kotona oleva testiympäristö.

Internet-yhteys muodostuu Telewell EA501 ADSL-modeemilla, joka on samalla palomuuri ja reititin. Lähiverkon reititin (LAN/WLAN) on Linksys WRT54G v3.1. Linksys-reitittimessä on DD-WRT-ohjelmisto. Palvelinkoneena toimii AMD64-kloonikone ja päätteenä Asus Eee 701 4G.

Kaikkiin lähiverkossa oleviin tietokoneisiin on asennettu kiinteä ip-osoite, koska LAN-reititin ei jaa ip-osoitteita dynaamisesti DHCP-palvelun avulla. Muut tietokoneet eivät voi käyttää LTSP5-palvelimen DHCP-palvelua, koska se on väärässä verkossa.

Palvelinkoneessa on siis kaksi verkkorttia. Emolevyn integroitu verkkortti on eth0 (nVidia Corporation MCP67 Ethernet (rev a2)). PCI-paikkaan on lisätty toinen verkkokortti on eth1 (3Com Corporation 3c905C-TX/TX-M [Tornado] (rev 78)). Tarkemmat tiedot palvelimena toimivasta koneesta: lspci ja dmesg.

ADSL-modeemi - Kuva 01

LAN-reititin/kytkin - Kuva 01

LAN-reititin/kytkin - Kuva 02

LTSP5 - Perusasennus - englanninkieliset ohjeet

LTSP5-ohjeita englannin kielellä:

LTSP5 - Perusasennus - Alternate-CDROM-levy

LTSP5-perusasennus tehdään aina Alternate-CDROM-levyllä. Tämän ohjeen asennus on tehty 64-bittisellä AMD64-levyllä.

Tämä sama ohje soveltuu myös Ubuntu 8.04:n asennukseen. Kannattaa huomata, että tammikuun 2009 jälkeen on syytä käyttää 8.04.2-CDROM-levyä.

Ohjeet asennuksesta löytyvät toiseen ohjeen alusta:

Vastaava englanninkielinen asennusohje:

LTSP5 - Perusasennus - Lähiverkon ip-osoitteet

Tässä asennuksessa on käytetty seuraavanlaisia ip-osoitteita.

Nämä ip-osoitteet vastaavat yllä olevaa kuvausta lähiverkon laitteista.

Esimerkki: tracepath-komento päätteessä ei näytä lainkaan eth1:een liittyviä ip-osoitteita, vain LTSP5-palvelimen polun Internet-osoitteeseen.

 1: ubuntu (192.168.1.102)                 0.249ms pmtu 1500
 1: DD-WRT (192.168.1.1)                  1.152ms 
 1: DD-WRT (192.168.1.1)                  1.165ms 
 2: no reply
 3: adsl-85-157-204-1.regionline.fi (85.157.204.1)    34.665ms 
 4: cs9.netikka.fi (81.209.4.9)              36.214ms asymm 5 
[--]
13: csc.ficix1-ge.ficix.fi (193.110.226.14)        43.122ms 
14: ftp.funet.fi (193.166.3.2)              43.845ms reached
   Resume: pmtu 1500 hops 14 back 243 

LTSP5 - Perusasennus - Asetustiedostot

Kun käytetään kahta verkkokorttia, niin Alternate-asennus tekee eth1:een ja DHCP-palveluun liittyvät asetukset valmiiksi. Kun asennuksen yhteydessä annettiin eth0:aan liittyvät tiedot oikein, niin asennus on täysin valmis käyttöön otettavaksi. Parhaimassa tapauksessa ei tarvita lainkaan lts.conf-tiedostoa, mutta tämän ohjeen yhteydessä on haluttu tehdä alla olevat määritykset Asus Eee 701 4G-päätteelle. Päätteen MAC-osoite on 00:22:15:15:4B:4C.

/etc/network/interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.102
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    broadcast 192.168.1.255
    gateway 192.168.1.1
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 192.168.1.1

auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.0.254
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255

/etc/ltsp/dhcpd.conf

#
# Default LTSP dhcpd.conf config file.
#

authoritative;

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.0.200 192.168.0.250;
  option domain-name "ubuntu";
  option domain-name-servers 192.168.0.1;
  option broadcast-address 192.168.0.255;
  option routers 192.168.0.1;
#  next-server 192.168.0.254;
#  get-lease-hostnames true;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option root-path "/opt/ltsp/i386";
  if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" {
    filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
  } else {
    filename "/ltsp/i386/nbi.img";
  }
}

/var/lib/tftpboot/ltsp/i386/lts.conf

[00:22:15:15:4B:4C]
X_COLOR_DEPTH=16
LDM_DIRECX=True
LDM_AUTOLOGIN=True
LDM_USERNAME=ltsp001
LDM_PASSWORD=edubuntu

LTSP5 - Perusasennus - Muista nämä

Kun käytät kahta verkkokorttia ja Alternate-CDROM-levyä, niin LTSP5-asennus on todella suoraviivainen. Nämä ovat tärkeimmät asiat, jotka pitää tietää ja varmistaa ennen asennuksen aloittamista.

Ensimmäistä verkkokorttia varten, joka liittää LTSP5-palvelimen Internetiin, pitää lähiverkosta tietää seuraavat tiedot.

LTSP5 - Perusasennus - log-tiedostot

Kun pääte käynnistyy, se jättää palvelimen log-tiedostoihin selkeät jäljet. Seuraavassa käydään nämä läpi. Samalla saadaan kuva palvelimen prosesseista päättäeen käynnistymisen aikana. Jos jokin pääte ei käynnisty oikein, voi näistä log-tiedoista yrittää selvittää, miksi pääte ei käynnisty.

Tarkka kuvaus LTSP5-prosessista: "The boot process of a thin client"

/var/log/daemon.log

Pääte saa DHCP-palvelulta oman ip-osoitteensa, tässä tapauksessa 192.168.0.200, päätteen MAC-osoite on 00:22:15:15:4b:4c. LTSP5-ympäristö käyttää eth1-verkkorttia.

Jan 18 15:27:53 ubuntu dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:22:15:15:4b:4c via eth1
Jan 18 15:27:54 ubuntu dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.0.200 to 00:22:15:15:4b:4c via eth1
Jan 18 15:27:55 ubuntu dhcpd: Wrote 1 leases to leases file.
Jan 18 15:27:55 ubuntu dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.0.200 (192.168.0.254) from 00:22:15:15:4b:4c via eth1
Jan 18 15:27:55 ubuntu dhcpd: DHCPACK on 192.168.0.200 to 00:22:15:15:4b:4c via eth1

Pääte saa myös kernelinsä/imagensa, joka jaetaan tftpboot- ja nbd-palveluilla.

Jan 18 15:27:55 ubuntu in.tftpd[8213]: tftp: client does not accept options

Jan 18 15:28:10 ubuntu nbdrootd[8231]: connect from 192.168.0.200 (192.168.0.200)
Jan 18 15:28:10 ubuntu nbd_server[8232]: connect from 192.168.0.200, assigned file is /opt/ltsp/images/i386.img
Jan 18 15:28:10 ubuntu nbd_server[8232]: Size of exported file/device is 283049984

Lopuksi pääte saa LDM-kirjautumisikkunansa.

Jan 18 15:28:38 ubuntu ldminfod[8294]: connect from 192.168.0.200 (192.168.0.200)

/var/log/auth.log

Tunnuksen ja salasanan hyväksyminen näkyvät näin. Tässä tapauksessa oli lisäksi käytössä automaattinen kirjautuminen.

Jan 18 15:28:44 ubuntu sshd[8298]: Accepted password for ltsp001 from 192.168.0.200 port 33183 ssh2
Jan 18 15:28:44 ubuntu sshd[8298]: pam_unix(sshd:session): session opened for user ltsp001 by (uid=0)