Sisällysluettelo

LTSP5 - Testausta

LTSP5 - Testausta - muistilista asennuksesta

Kuvassa on kannettava tietokone palvelimena, päätteessä toimivat sekä äänet että muistitikut. Tässä ohjeessa on käytetty Ubuntu 8.10-versiota.

http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-Testausta/LTSP_Testausta_04.png

Tässä ohjeessa on rakennettu mahdollisimman yksinkertainen, mutta toimiva LTSP-pääteympäristö tehokkaan kannettavan ja minikannettavan varaan. Kytkin on samalla ADSL-modeemi ja reititin.

Muistilista

Seuraavassa käydään läpi LTSP5-asennus, kun käytössä on yksi verkkortti. Ohjeessa on käytetty seuraavanlaista lähiverkkoa ja tietokoneita, ohjeen lähiverkkoympäristö on kotona oleva testiympäristö.

Internet-yhteys muodostuu Telewell EA501 ADSL-modeemilla, joka on samalla palomuuri, reititin ja kytkin. Palvelinkoneena toimii Acer Travelmate 6592-kannettava tietokone ja päätteenä Asus Eee 701 4G.

Lähiverkossa olevaan kannettavaan on asennettu kiinteä ip-osoite, koska ADSL-reititin/kytkin ei jaa ip-osoitteita dynaamisesti DHCP-palvelun avulla, se on poistettu käytöstä.

http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-Testausta/LTSP_Testausta_01.png

Kannettava eli palvelin on ADSL-reitittimessä/kytkimessä kiinni keltaisella johdolla, pääte on punaisella.

http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-Testausta/LTSP_Testausta_03.png

LTSP5 - Testausta - ohjelmien asennus

Kannettavan verkkortti (eth0) muokataan vastaamaan ADSL-reitittimen/kytkimen määrityksiä. Ennen näitä määrityksiä on poistettu käytöstä NetworkManager.

http://www.arkki.info/howto/Wiki/LTSP5-Testausta/LTSP_Testausta_02.png

Tässä tapauksessa kannettavalle on annettu kiinteä ip-osoite, joka on 192.168.0.100. Pääkäyttäjäksi siirrytään sudo -s-komennolla.

root@ubuntu:/etc/network# nano interfaces

# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.0.100
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.0.0
    broadcast 192.168.0.255
    gateway 192.168.0.254
    # dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
    dns-nameservers 192.168.0.254

Lisäksi on muokattu nimipalvelut resolv.conf-tiedostossa vastaamaan ADSL-modeemin määrityksiä.

root@ubuntu:/etc/# nano resolv.conf

# Generated by NetworkManager

nameserver 192.168.0.254
search ubuntu

Näiden muutosten jälkeen tietokone kannattaa käynnistää kerran, jotta voidaan todeta, että ip-osoite ja nimipalvelut varmasti toimivat. Sen jälkeen tietokone päivitetään.

apt-get update
apt-get upgrade

Tämän ohjeen mukaisesti - LTSPQuickInstall - asennetaan seuraavat paketit.

apt-get install ltsp-server-standalone openssh-server

LTSP5 - Testausta - asetusten muutokset

LTSP-pakettien asennuksen jälkeen muokataan vain /etc/ltsp/dhcpd.conf-tiedostoa.

root@ubuntu:~# nano /etc/ltsp/dhcpd.conf

#
# Default LTSP dhcpd.conf config file.
#

authoritative;

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.0.150 192.168.0.200;
  option domain-name "ubuntu";
  option domain-name-servers 192.168.0.1;
  option broadcast-address 192.168.0.255;
  option routers 192.168.0.1;
#  next-server 192.168.0.1;
#  get-lease-hostnames true;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option root-path "/opt/ltsp/i386";
  if substring( option vendor-class-identifier, 0, 9 ) = "PXEClient" {
    filename "/ltsp/i386/pxelinux.0";
  } else {
    filename "/ltsp/i386/nbi.img";
  }
}

Voidaan vielä tarkistaa, että dhcp3-palvelu toimii oikein eli käynnistyy.

root@ubuntu:~# /etc/init.d/dhcp3-server restart

Nyt voidaan luoda LTSP-päätteiden ympäristö.

root@ubuntu:~# ltsp-build-client

HUOM: oletusjakelu ja -komponentit lisätään turvapeilipalvelimelle:
http://security.ubuntu.com//ubuntu intrepid main restricted universe multiverse
I: Retrieving Release
I: Retrieving Packages
I: Validating Packages
I: Resolving dependencies of required packages...
I: Resolving dependencies of base packages...
I: Checking component main on http://archive.ubuntu.com/ubuntu...
I: Retrieving adduser
I: Validating adduser
[--]
Updating /var/lib/tftpboot directories for chroot: /opt/ltsp/i386
Parallel mksquashfs: Using 2 processors
Creating little endian 3.1 filesystem on /opt/ltsp/images/i386.img.tmp, block size 131072.
[===========================================================================================================================================================================================] 19171/19171 100%
Exportable Little endian filesystem, data block size 131072, compressed data, compressed metadata, compressed fragments, duplicates are removed
Filesystem size 175631.85 Kbytes (171.52 Mbytes)
    38.51% of uncompressed filesystem size (456040.62 Kbytes)
Inode table size 217651 bytes (212.55 Kbytes)
    31.84% of uncompressed inode table size (683478 bytes)
Directory table size 200410 bytes (195.71 Kbytes)
    52.56% of uncompressed directory table size (381322 bytes)
Number of duplicate files found 1045
Number of inodes 20796
Number of files 17228
Number of fragments 1604
Number of symbolic links 1364
Number of device nodes 87
Number of fifo nodes 2
Number of socket nodes 0
Number of directories 2115
Number of uids 7
    root (0)
    syslog (101)
    hplip (105)
    libuuid (100)
    news (9)
    polkituser (104)
    klog (102)
Number of gids 18
    video (44)
    audio (29)
    tty (5)
    kmem (15)
    disk (6)
    adm (4)
    messagebus (106)
    shadow (42)
    crontab (111)
    mail (8)
    fuse (107)
    utmp (43)
    mlocate (112)
    root (0)
    staff (50)
    libuuid (101)
    src (40)
    klog (103)
Info: updating inetd config
info: LTSP-asiakkaan asennus päättyi onnistuneesti
root@ubuntu:~#

Asus Eee 702 4G vaatii hieman lisää työtä, mutta se on kerrottu toisaalla: http://wiki.ubuntu-fi.org/LTSP5_P%C3%A4%C3%A4tevertailu

Jos pääteympäristöön asennetaan ssh-palvelin ja aktivoidaan pääteympäristön root-tunnus, voidaan päätteeseen ottaa ssh-yhteys. Tämä on kerrottu toisaalla: http://wiki.ubuntu-fi.org/LTSP5_Chroot

asmok@ubuntu:/etc/X11$ ssh root@192.168.0.150
root@192.168.0.150's password: 
Last login: Tue Mar 24 16:54:48 2009 from server

root@ltsp:~# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 915GM/PM/GMS/910GML Express Processor to DRAM Controller (rev 04)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 04)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller (rev 04)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller (rev 04)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 1 (rev 04)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 2 (rev 04)
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) PCI Express Port 3 (rev 04)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1 (rev 04)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2 (rev 04)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3 (rev 04)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4 (rev 04)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev d4)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) LPC Interface Bridge (rev 04)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801FBM (ICH6M) SATA Controller (rev 04)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller (rev 04)
01:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter (rev 01)
03:00.0 Ethernet controller: Attansic Technology Corp. L2 100 Mbit Ethernet Adapter (rev a0)
root@ltsp:~#