QtSektorivalikko

Tavoite

Komponentti sektorivalikolle.

sektorivalikko001.png

Satunnaista koodia

Tiedosto aiColors.py

Tiedosto sectormenus.py:

  1 class SectorMenu(QGraphicsItem):
  2  def __init__(self, position, scene, matrix=QMatrix(),parent=None):
  3   super(SectorMenu, self).__init__()
  4   self.penW=2
  5   self.parent=parent
  6   self.setFlags(QGraphicsItem.ItemIsSelectable|
  7       QGraphicsItem.ItemIsFocusable)
  8   self.innerRadius=16.0
  9   self.outerRadius=42.0
 10   r=self.innerRadius
 11   R=self.outerRadius
 12   self.outerRect=QRectF(-R, -R, 2*R, 2*R)
 13   self.innerRect=QRectF(-r, -r, 2*r, 2*r)
 14   self.sectors=self.calcSectors()
 15   self.setPos(position)
 16   #self.setPos(QPointF(0.0,0.0))
 17   self.setMatrix(matrix)
 18   scene.clearSelection()
 19   scene.addItem(self)
 20   self.setSelected(True)
 21   self.setFocus()
 22   self.setAcceptsHoverEvents(True)
 23 
 24  def calcSectors(self):
 25   sectors=[]
 26   for start,angle in [(0,60),(70,60),(140,60),(210,60),(280,60)]:
 27    startAngle = start#*16
 28    spanAngle = angle#*16
 29    # go radians
 30    start=pi*start/180
 31    angle=pi*angle/180
 32    r=self.innerRadius+self.penW/2.0
 33    R=self.outerRadius-self.penW/2.0
 34    #x=position.x(); y=position.y()
 35    x=0.0; y=0.0
 36    P1=QPointF(x+r*cos(start),y-r*sin(start))
 37    P2=QPointF(x+R*cos(start),y-R*sin(start))
 38    P3=QPointF(x+r*cos(start+angle),y-r*sin(start+angle))
 39    P4=QPointF(x+R*cos(start+angle),y-R*sin(start+angle))
 40    #sectors.append((startAngle, spanAngle, P1,P2,P3,P4))
 41    # find the path:
 42    path=QPainterPath()
 43    path.moveTo(P1)
 44    path.lineTo(P2)
 45    path.arcTo(self.outerRect, startAngle, spanAngle)
 46    #path.arcTo(self.innerRect, startAngle, spanAngle)
 47    #path.moveTo(P3)
 48    path.lineTo(P4)
 49    #path.arcTo(self.outerRect, startAngle, spanAngle)
 50    path.arcTo(self.innerRect, startAngle+spanAngle, -spanAngle)
 51    sectors.append(path)
 52   return sectors
 53 
 54  def shape(self):
 55   path=QPainterPath()
 56   for s in self.sectors:
 57    path.addPath(s)
 58   return path
 59 
 60  def boundingRect(self):
 61   return self.outerRect
 62  
 63    
 64  def hoverMoveEvent(self, event):
 65   print "hoverMoveEvent ", random.uniform(-100,100)
 66 
 67 
 68  def paint(self, painter, option, widget):
 69   pen = QPen(Qt.SolidLine)
 70   pen.setColor(aiColor(idx=22))
 71   pen.setWidth(self.penW)
 72   painter.setPen(pen)
 73   i=0
 74   #for startAngle,spanAngle,P1,P2,P3,P4 in self.sectors:
 75   for s in self.sectors:
 76    i+=3
 77    pen.setColor(aiColor(idx=i));painter.setPen(pen)
 78    painter.setBrush(aiColor(idx=i))
 79    painter.strokePath(s,pen)
 80    painter.drawPath(s);

Keskustelua

Snifi: -- Voiko koodin taustaväriä muuttaa vähän iloisemmaksi (esim vaaleanharmaa)?