Spotify

PulseAudio toimii entistä huonommin Winen kanssa. Eräs ratkaisu on ladata Winen tuoreimmat sorsat ja liittää niihin WinePulse-patch, joka lisää Wineen natiivin PulseAudio-tuen:

1. sudo apt-get install build-essential libpulse-dev checkinstall libtool git-core autoconf

2. sudo apt-get build-dep wine

3. sudo apt-get remove wine

4. cd ~

5. git clone git://source.winehq.org/git/wine.git wine-git

6. cd wine-git

7. wget http://art.ified.ca/downloads/winepulse/winepulse-0.32-configure.ac.patch

8. wget http://art.ified.ca/downloads/winepulse/winepulse-0.32.patch

9. wget http://art.ified.ca/downloads/winepulse/winepulse-winecfg-0.6.patch

10. patch -p1 < winepulse-0.32.patch

11. patch -p1 < winepulse-0.32-configure.ac.patch

12. patch -p1 < winepulse-winecfg-0.6.patch

13. autoreconf

14. ./configure

15. make depend

16. make

17. sudo checkinstall

18. winecfg