Tähän listaan kerätään komentoja ja tietoja Ubuntusta. Lähteenä on sivu http://fosswire.com/2008/04/22/ubuntu-cheat-sheet/

HUOM! Osa komennoista ei toimi enää sellaisenaan Ubuntu 12.04 LTS- ja 14.04 LTS -versioilla!

Verkko

ifconfig - näyttää verkon tiedot
iwconfig - näyttää langattoman verkon tiedot
sudo iwlist scan - etsii langattomia verkkoja
sudo /etc/init.d/networking restart - käynnistää verkkopalvelut uudelleen, esimerkiksi asetusmuutosten jälkeen
sudo editori /etc/network/interfaces - manuaaliset asetukset (korvaa editori haluamallasi tekstieditorilla)
ifup laite - käynnistää verkkolaitteen laite
ifdown laite - poistaa käytöstä verkkolaitteen laite

Näyttö

sudo /etc/init.d/gdm restart - käynnistää X:n uudelleen ja palaa kirjautumisruutuun (Ubuntu, Gnome)
sudo /etc/init.d/kdm restart - käynnistää X:n uudelleen ja palaa kirjautumisruutuun (Kubuntu, KDE)
sudo editori /etc/X11/xorg.conf - näyttöasetukset (korvaa editori haluamallasi tekstieditorilla)
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg - palauttaa X:n asetukset
Ctrl + Alt + Backspace - käynnistää X:n uudelleen, jos graafinen tila ei reagoi
Ctrl + Alt + funktionäppäimet F1 - F6 - vaihtaa päätettä (tty) välillä 1-6
Ctrl + Alt + funktionäppäin F7 - palaa takaisin X:n päätteeseen.

Pakettienhallinta

sudo apt-get update - päivittää pakettivarastot
sudo apt-get upgrade - päivittää kaikki paketit
sudo apt-get dist-upgrade - päivittää paketit uusimpiin versioihin ottaen uudet riippuvuudet huomioon
sudo apt-get install paketti - asentaa paketin paketti
sudo apt-get remove paketti - poistaa paketin paketti
sudo apt-get --purge remove paketti - poistaa paketin paketti asetustiedostoineen
sudo apt-get autoremove - poistaa turhat paketit
sudo apt-get -f install - yrittää korjata rikkoutuneet paketit
sudo dpkg --configure -a - yrittää korjata rikkoutuneet paketit
sudo dpkg -i paketti.deb - asentaa tiedoston paketti.deb
apt-cache policy paketti - näyttää asennetun version paketista paketti
apt-cache show paketti - näyttää paketin paketti kuvauksen
sudo editori /etc/apt/sources.list - muokkaa APT-pakettienhallinnan ohjelmalähteitä käsin (korvaa editori haluamallasi tekstieditorilla)

Ohjelmien nimiä

nautilus - tiedostoselain (Ubuntu, Gnome)
dolphin - tiedostoselain (Kubuntu, KDE)
konqueror - tiedosto- ja seittiselain (Kubuntu, KDE)
gedit - tekstieditori (Ubuntu, Gnome)
kate - tekstieditori (Kubuntu, KDE)

Järjestelmä

Uudelleenkäynnistäminen, kun tietokone jumittuu - Kirjoita kirjaimet R E I S U B samalla kun pidät pohjassa näppäimiä Alt ja SysRq (PrintScrn). Näppäinten painallusväli saa mielellään olla noin sekunnin mittainen. Järjestelmä käynnistyy uudelleen. (Ei tarvitse syöttää päätteessä)
lsb_release -a - tulostaa Ubuntun version
uname -r - näyttää ytimen (kernel) version
uname -a - näyttää kaikki ytimen tiedot

Ubuntun ufw-palomuuri

sudo ufw enable - käynnistää palomuurin
sudo ufw disable - sammuttaa palomuurin
sudo ufw default allow - sallii kaikki yhteydet oletuksena
sudo ufw default deny - sulkee kaikki yhteydet oletuksena
sudo ufw status - nykyinen palomuurintila ja säännöt
sudo ufw allow portti - salli liikenne portista portti
sudo ufw deny portti - kiellä liikenne porttiin portti
sudo ufw deny from xxx.xxx.xxx.xxx - kiellä kaikki liikenne IP-osoitteesta xxx.xxx.xxx.xxx

Metapaketit

ubuntu-desktop - Ubuntun oletustyöpöytäympäristö (Gnome)
kubuntu-desktop - Ubuntun KDE-työpöytä
xubuntu-desktop - Ubuntun XFCE-työpöytä
ubuntu-minimal - Ubuntun vähimmäisasennus
ubuntu-standard - Ubuntun perusasennus
ubuntu-restricted-extras - sisältää tuen suljetuille tiedostomuodoille (mm. MP3, Flash ja Java), joita ei tekijänoikeudellisista syistä voi sisällyttää Ubuntun oletustyöpöytäjakeluun
kubuntu-restricted-extras - sisältää tuen suljetuille tiedostomuodoille (mm. MP3, Flash ja Java), joita ei tekijänoikeudellisista syistä voi sisällyttää Kubuntun oletustyöpöytäjakeluun
xubuntu-restricted-extras - sisältää tuen suljetuille tiedostomuodoille (mm. MP3, Flash ja Java), joita ei tekijänoikeudellisista syistä voi sisällyttää Xubuntun oletustyöpöytäjakeluun
build-essential - ohjelmien kääntämiseen tarvittavat paketit
linux-image-generic - viimeisin ydin
linux-headers-generic - viimeisimmät ytimen lähdekooditiedostot

Järjestelmän palvelut

/etc/init.d/palvelu start - käynnistää palvelun palvelu
/etc/init.d/palvelu stop - lopettaa palvelun palvelu (SysV)
/etc/init.d/palvelu status - tarkistaa palvelun palvelu tilan (SysV)
/etc/init.d/palvelu restart - käynnistää palvelun palvelu uudelleen (SysV)
runlevel - kertoo nykyisen ajotason

Käteviä näppäinyhdistelmiä päätteessä (terminaalissa)

backspace - poistaa edellisen merkin
Ctrl-U - poistaa koko rivin
Ctrl-C - päättää komennon suorituksen
Ctrl-D - tiedoston lopetusmerkki (lopettaa pääteistunnon, ellei estetty)
Ctrl-S - pysäyttää päätetulostuksen
Ctrl-Q - jatkaa päätetulostusta
Ctrl-W - poistaa edellisen sanan
Ctrl-Z - keskeyttää komennon suorituksen tilapäisesti
fg - jatkaa keskeytetyn komennon suoritusta etualalla
bg - jatkaa keskeytetyn komennon suoritusta taustalla
!! - suorittaa edellisen komennon uudestaan; saman saa aikaan nuoli ylöspäin -näppäimellä
Ctrl-R - etsii viimeksi käytettyjä komentoja, ehdottaa komennossa esiintyvien kirjainten perusteella