Sisällysluettelo

Asennus - uvcvideo

Tämä ajuri on tarkoitettu Ubuntu 7.10:lle.

{{{asmok@ubuntu:~$ uname -a Linux ubuntu 2.6.22-14-generic #1 SMP Sun Oct 14 23:05:12 GMT 2007 i686 GNU/Linux}}}

Ladataan ajuri.

{{{asmok@ubuntu:~$ wget http://www.arkki.info/howto/LogitechPro9000/bin/uvcvideo.ko --10:57:56-- http://www.arkki.info/howto/LogitechPro9000/bin/uvcvideo.ko

Selvitetään osoitetta www.arkki.info... 217.30.180.27 Yhdistetään palvelimeen www.arkki.info|217.30.180.27|:80... yhdistetty. HTTP-pyyntö lähetetty, odotetaan vastausta... 200 OK Pituus: 766 456 (748K) [text/plain]

100%[==>] 766 456 100.49K/s ETA 00:00

10:58:05 (96.88 KB/s) - "uvcvideo.ko" tallennettu [766456/766456]}}}

Kopioidaan varmuuden vuoksi alkuperäinen ajuri.

{{{asmok@ubuntu:~$ sudo cp /lib/modules/2.6.22-14-generic/ubuntu/media/usbvideo/uvcvideo.ko /lib/modules/2.6.22-14-generic/ubuntu/media/usbvideo/uvcvideo.ko.backup }}}

Kopioidaan uusi ajuri paikalleen.

{{{asmok@ubuntu:~$ sudo cp uvcvideo.ko /lib/modules/2.6.22-14-generic/ubuntu/media/usbvideo/uvcvideo.ko }}}

Ladataan ajuri ytimen käyttöön.

{{{asmok@ubuntu:~$ sudo modprobe videodev asmok@ubuntu:~$ sudo modprobe uvcvideo}}}

Ladataan kaksi ohjelmaa, joilla voi testata kameraa.

{{{asmok@ubuntu:~$ wget http://www.arkki.info/howto/LogitechPro9000/bin/uvcview --11:06:07-- http://www.arkki.info/howto/LogitechPro9000/bin/uvcview

Selvitetään osoitetta www.arkki.info... 217.30.180.27 Yhdistetään palvelimeen www.arkki.info|217.30.180.27|:80... yhdistetty. HTTP-pyyntö lähetetty, odotetaan vastausta... 200 OK Pituus: 132 776 (130K) [text/plain]

100%[==>] 132 776 107.83K/s

11:06:09 (107.58 KB/s) - "uvcview" tallennettu [132776/132776]}}}

{{{asmok@ubuntu:~$ wget http://www.arkki.info/howto/LogitechPro9000/bin/luvcview --11:06:33-- http://www.arkki.info/howto/LogitechPro9000/bin/luvcview

Selvitetään osoitetta www.arkki.info... 217.30.180.27 Yhdistetään palvelimeen www.arkki.info|217.30.180.27|:80... yhdistetty. HTTP-pyyntö lähetetty, odotetaan vastausta... 200 OK Pituus: 82 244 (80K) [text/plain]

100%[==>] 82 244 109.54K/s

11:06:34 (109.42 KB/s) - "luvcview" tallennettu [82244/82244]}}}

Annetaan ohjelmille ajo-oikeudet.

{{{asmok@ubuntu:~$ chmod 755 uvcview luvcview }}}

Käynnistetään ohjelmat vuoron perään.

{{{asmok@ubuntu:~$ ./uvcview YUV422 YUY2 MJPEG parm.parm.capture.timeperframe.numerator = 1 parm.parm.capture.timeperframe.denominator = 15 parm.parm.capture.timeperframe.numerator = 1 parm.parm.capture.timeperframe.denominator = 15}}}

{{{asmok@ubuntu:~$ ./luvcview luvcview version 0.2.1 Video driver: x11 A window manager is available video /dev/video0}}}

Asennetaan mahdollisesti puuttuva mjpegtools-paketti.

{{{asmok@ubuntu:~$ apt-cache search mjpeg avifile-mjpeg-plugin - MJPEG video plugin for libavifile cortado - streaming applet for Ogg formats konq-kim - image service menu for Konqueror motioneye - ppm/jpg snapshots or mjpeg compressed video on Vaio Laptops libmjpegtools-dev - MJPEG video capture/editting/playback MPEG encoding libmjpegtools0c2a - MJPEG video capture/editting/playback MPEG encoding mjpegtools - MJPEG video capture/editting/playback MPEG encoding}}}

{{{asmok@ubuntu:~$ sudo apt-get install mjpegtools Luetaan pakettiluetteloita... Valmis Muodostetaan riippuvuussuhteiden puu Reading state information... Valmis mjpegtools on jo uusin versio. mjpegtools set to manual installed. 0 päivitetty, 0 uutta asennusta, 0 poistettavaa ja 0 päivittämätöntä.}}}

Ajurin rakentaminen lähdekoodista - uvcvideo

Haetaan lähdekoodi

{{{asmok@ubuntu:~/Bin$ svn checkout svn://svn.berlios.de/linux-uvc/linux-uvc/trunk A trunk/uvc_ctrl.c A trunk/uvc_queue.c A trunk/uvc_video.c A trunk/uvc_isight.c A trunk/uvc_v4l2.c A trunk/uvc_compat.h A trunk/uvc_driver.c A trunk/uvcvideo.h A trunk/Makefile A trunk/dynctrl.txt Checked out revision 151.}}}

Siirrytään hakemistoon ja rakennetaan ajuri

{{{asmok@ubuntu:~/Bin$ cd trunk

asmok@ubuntu:~/Bin/trunk$ make Building USB Video Class driver... make[1]: Siirrytään hakemistoon "/usr/src/linux-headers-2.6.22-14-generic"

make[1]: Poistutaan hakemistosta "/usr/src/linux-headers-2.6.22-14-generic"}}}

Otetaan talteen vanha ajuri ja asennetaan uusi

{{{asmok@ubuntu:~/Bin/trunk$ sudo cp /lib/modules/2.6.22-14-generic/ubuntu/media/usbvideo/uvcvideo.ko /lib/modules/2.6.22-14-generic/ubuntu/media/usbvideo/uvcvideo.ko.backup asmok@ubuntu:~/Bin/trunk$

asmok@ubuntu:~/Bin/trunk$ sudo cp uvcvideo.ko /lib/modules/2.6.22-14-generic/ubuntu/media/usbvideo/uvcvideo.ko asmok@ubuntu:~/Bin/trunk$}}}

Ajuri on nyt valmis otettavaksi käyttöön modprobe-komennolla.