Sisällysluettelo

Webmin-palvelinohjelmisto

Webmin on palvelimelle tarkoitettu perl-ohjelmisto, joka avataan selaimeen. Webmin on kevyt, se ei vaadi LAMP-palvelinohjelmistoja, pelkästään perl-ohjelman. Webmin on graafinen, sen avulla on helppo hallita vaikkapa MySQL-tietokantaa.

Tämä ohje soveltuu myös uusimmille Ubuntun versioille (8.10).

Webmin-ohjelmiston asennus paketista

Vieraile osoitteessa http://www.webmin.com/download.html ja valitse webmin_1.430_all.deb tai uudempi lataa koneelle ja asenna tuplaklikkaamalla. Tämän jälkeen pääset webmin-hallintaan selaimella osoitteesta https://localhost:10000/

Jos webmin asennettaan deb-paketista ja komentoriviltä, asennus menee näin.

ltsp5-804@ubuntu-hardy-ltsp5:~$ sudo -s

root@ubuntu-hardy-ltsp5:~# cd /root

root@ubuntu-hardy-ltsp5:/root# wget http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/webadmin/webmin_1.441_all.deb

root@ubuntu-hardy-ltsp5:/root# chmod 755 *

root@ubuntu-hardy-ltsp5:/root# apt-get install libmd5-perl libio-pty-perl libauthen-pam-perl libnet-ssleay-perl

root@ubuntu-hardy-ltsp5:/root# dpkg -i webmin_1.441_all.deb

Webmin-ohjelmiston asennus käsin

Tässä ohjeessa Webmin asennetaan Ubuntu 7.10-ympäristöön. Jos oheinen linkki ei toimi, niin voit hakea Webmin-ohjelmiston ja sen uusimman version Webmin-ohjelmiston kotisivulta. Tässä ohjeessa ladataan TAR-tiedosto, ei DEB-pakettia. Webmin-ohjelmiston kotisivu


{{{ ltsp@ltsp5:~$ cd /root ltsp@ltsp5:/root$ sudo wget http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/webadmin/webmin-1.370.tar.gz [sudo] password for ltsp: }}} --09:49:23-- http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/webadmin/webmin-1.370.tar.gz

Selvitetään osoitetta surfnet.dl.sourceforge.net... 130.59.138.20, 2001:620:0:1b::20
Yhdistetään palvelimeen surfnet.dl.sourceforge.net|130.59.138.20|:80... yhdistetty.
HTTP-pyyntö lähetetty, odotetaan vastausta... 200 OK

Pituus: 13 132 344 (13M) [application/x-tar]

100%[==>] 13 132 344 90.93K/s ETA 00:008

09:51:43 (91.69 KB/s) - "webmin-1.370.tar.gz" tallennettu [13132344/13132344]

ltsp@ltsp5:/root$


Webmin-ohjelmiston purkaminen

Seuraavaksi Webmin-ohjelmisto puretaan ja siirrytään Webmin-hakemistoon.

ltsp@ltsp5:/root$ sudo tar zxvf webmin*
ltsp@ltsp5:/root$ cd webmin*
ltsp@ltsp5:/root/webmin-1.370$ 

Webmin-ohjelmiston asentaminen

Seuraavaksi Webmin asennetaan pääkäyttäjänä ajamalla skripti "setup.sh". Asennuksessa riittää pelkkä "Enter" eli ehdotusten hyväksyminen, mutta Webmin tunnukseksi pitää antaa "root" ja salasanaksi pääkäyttäjän salasana.

Älä anna tunnukseksi ehdotettua "admin"-tunnusta! Älä keksi uutta salasanaa!
Login name (default admin): root
Login password:
Password again:

Vastaa kyllä (y), kun Webmin kysyy käynnistetäänkö se palvelimen käynnistyksen yhteydessä.


ltsp@ltsp5:/root/webmin-1.370$ sudo ./setup.sh 

***********************************************************************
* Welcome to the Webmin setup script, version 1.370 *
***********************************************************************
Webmin is a web-based interface that allows Unix-like operating
systems and common Unix services to be easily administered.

Installing Webmin in /root/webmin-1.370 ...

***********************************************************************
Webmin uses separate directories for configuration files and log files.
Unless you want to run multiple versions of Webmin at the same time
you can just accept the defaults.

Config file directory [/etc/webmin]:
Log file directory [/var/webmin]:

***********************************************************************
Webmin is written entirely in Perl. Please enter the full path to the
Perl 5 interpreter on your system.

Full path to perl (default /usr/bin/perl):

Testing Perl ...
Perl seems to be installed ok

***********************************************************************
Operating system name: Ubuntu Linux
Operating system version: 7.10

***********************************************************************
Webmin uses its own password protected web server to provide access
to the administration programs. The setup script needs to know :


Web server port (default 10000):

Login name (default admin): root
Login password:
Password again:
The Perl SSLeay library is not installed. SSL not available.
Start Webmin at boot time (y/n):

Start Webmin at boot time (y/n): y
***********************************************************************
Creating web server config files..
..done

Creating access control file..
..done

Inserting path to perl into scripts..
..done

Creating start and stop scripts..
..done

Copying config files..

..done

Configuring Webmin to start at boot time..
Created init script /etc/init.d/webmin
..done

Creating uninstall script /etc/webmin/uninstall.sh ..
..done

Changing ownership and permissions ..
..done

Running postinstall scripts ..
..done

Attempting to start Webmin mini web server..
Starting Webmin server in /root/webmin-1.370
..done

***********************************************************************
Webmin has been installed and started successfully. Use your web
browser to go to


and login with the name and password you entered previously.

ltsp@ltsp5:/root/webmin-1.370$


Avataan Webmin selaimeen

Avaa selain ja anna osoitteeksi asennuksen yhteydessä kerrottu osoite, tässä asennuksessa "http://ltsp5:10000/".