Suoraan sisältöön

Äänet IBM ThinkPad 770E:lle tässä

Ohje on kaksiosainen, joista kannattaneen käyttää jälkimmäistä osaa.

Vaihtoehto 1, kun ACPI on off:na

Tämä ei ole suositeltava, sillä kone saattaa ylikuumentua

Päätteessä:

sudo apt-get install pnpbios-tools

Päätteessä:

lspnp

Ota seuraavat rivit muistiin (esim paperille.)

0e CSC0000 Crystal PnP audio system CODEC
0f CSC0010 Crystal PnP audio system control registers
10 CSC0001 Crystal PnP audio system joystick
11 CSC0003 Crystal PnP audio system MPU-401 compatible

Seuraavaksi päätteessä - huomioi tavut 0e, 0f, 11 - samoiksi kuin edellisessä listauksessasi:

setpnp 0e on
setpnp 0f on
setpnp 11 on

Päätteessä:

lspnp -v | less

Joista rivit:

0e CSC0000 Crystal PnP audio system CODEC
    io 0x0530-0x0537
    io 0x0388-0x038b
    io 0x0220-0x0233
    irq 5
    dma 1
    dma 0

0f CSC0010 Crystal PnP audio system control registers
    io 0x0538-0x053f

10 CSC0001 Crystal PnP audio system joystick
    io 0x0200-0x0207

11 CSC0003 Crystal PnP audio system MPU-401 compatible
    io disabled
    irq disabled

Muistiinmerkittävät vastaavat kohdat:

Suorita seuraavaksi päätteessä:

sudo gedit ibmsound

Avautuvaan tekstidokumenttiin seuraavaa - huomioi muistiinmerkintäsi.

setpnp 0e on
setpnp 0f on
setpnp 11 on
modprobe snd-pcm
modprobe snd-cs4236 index=0 port=0x530 cport=0x538 dma1=1 dma2=0 irq=5 isapnp=0

Anna suoritusoikeus ko. tiedostolle päätteessä:

sudo chmod 744 ibmsound

Päätteessä:

sudo ./ibmsound

Mikäli löytyy laite, niin sen voikin sitten kopioida alkaviin ohjelmiin.

mv ibmsound /etc/init.d/.
cd /etc/init.d/
sudo update-rc.d ibmsound defaults

Alkuperäinen englanninkielinen ohje löytyy: http://linux-laptop.net/hosted/xubuntu-thinkpad770e.html Käännetty heidän luvallaan, mutta he pitädättävät kopiointioikeudet. (Sisältää yhteisen osan ja vaihtoehto 1:n).

Vaihtoehto 2. ACPI kytkettynä päällä

Aseta BIOS:sta QuickBoot-pois päältä. Koska jos se on päällä, ei äänet älähdä.

sudo gedit /boot/grub/menu.lst

Lisää kernel alkuisen rivin loppuun parametri: acpi=force ja tallenetaan tiedosto

Uudelleenkäynnistä kone ACPI:n päälle asettamiseksi

Päätteellä pääkäyttäjäksi:

sudo -s

Pääkäyttäjänä päätteellä tarkistetaan resurssien tilat:

cat /sys/devices/pnp0/00:05/resources
cat /sys/devices/pnp0/00:06/resources
cat /sys/devices/pnp0/00:07/resources

Aktivoidaan tarvittavat resurssit:

echo 'activate' > /sys/devices/pnp0/00:05/resources
echo 'activate' > /sys/devices/pnp0/00:06/resources
echo 'activate' > /sys/devices/pnp0/00:07/resources

Lataa tarvittavat modulit:

modprobe snd-pcm
modprobe snd-cs4236 index=0 port=0x530 cport=0x538 irq=5 dma1=1 dma2=0 isapnp=0

Jos äänet pelaa, voit tehdä skriptin ibmsound

gedit ibmsound

Kirjoita tai kopioi/liitä seuraavat:

echo 'activate' > /sys/devices/pnp0/00:05/resources
echo 'activate' > /sys/devices/pnp0/00:06/resources
echo 'activate' > /sys/devices/pnp0/00:07/resources
modprobe snd-pcm
modprobe snd-cs4236 index=0 port=0x530 cport=0x538 irq=5 dma1=1 dma2=0 isapnp=0

Kopioi scripti /etc/init.d - kansioon

sudo cp ibmsound /etc/init.d/

Anna scriptille suoritusoikeudet:

cd /etc/init.d/
sudo chmod a+rx ibmsound

Aseta scripti käynnistymään käynnistyksen yhteydessä:

cd /etc/init.d/
sudo update-rc.d ibmsound defaults

Koneen tuuletin kannattaa laittaa käynnistää scriptilla:

sudo gedit tuuletin

Tiedostoon seuraavat rivit:

echo 0 > /proc/acpi/fan/FN00/state

... ja ajo oikeudet päätteellä

sudo chmod a+x tuuletin

Kopioi /etc/init.d:hen

sudo cp tuuletin /etc/init.d/.

Käske suorittaa aina käynnistyksen yhteydessä:

cd /etc/init.d/
sudo update-rc.d tuuletin defaults