Rippaaminen abcde-ohjelmalla ja abcde:n asetustiedosto kuntoon

abcde on yksi kätevimmistä Linuxissa olevista rippausohjelmista, mutta sen toimintaan saaminen ei ole yksinkertaista, joten tämän ohjeen pääasiallinen tarkoitus olisi raapaisten tutkia asetustiedoston muokkausta.

Aluksi tulee asentaa muutamia paketteja: lame, abcde, vorbis-tools, build-essential, id3v, flac

lame,id3v2 on mp3:lle, abcde on itse ripperi, vorbis-tools on oggencoder, build-essential on tarpeet ohjelman kääntämiseen ja flac on flac-ripperi.

pakettien asennus päätteellä

sudo aptitude install lame abcde vorbis-tools build-essential id3v2 flac

Kun paketit on asennettu, voikin kokeilla abcde:n toimintaa: Hyvin tunnettu suomalainen levy sisään, ja sitten päätteellä:

abcde 1

Oletuksena abcde-rippaa oggeja, ja tiedostot löytyvät albumin-nimisestä kansiosta.

Scandien poistaminen tiedostonnimistä

Oletuksena abcde-tekee tiedostonnimiin myös scandit, joten tekemällä pikku ohjelmalla poistamme scandit:

Tiedoston 'poistascandit.c' sisältö:

#include <stdio.h> 

int main (int count, char **args) { 
    char *c; 
    int i,j; 
    if(count>1) { 
        c=args[1]; 
        for (c=args[1];*c!=(char)0;c++) { 
            if(*c!=(char)0xc3) printf("%c",*c); 
            else { 
                c++; 
                if(*c==(char)0xb6) printf("o");//'ö' 
                if(*c==(char)0xa4) printf("a");//'ä' 
                if(*c==(char)0xa5) printf("a");//'ä' 
                if(*c==(char)0x96) printf("O");//'Ö' 
                if(*c==(char)0x84) printf("A");//'Ä' 
                if(*c==(char)0x85) printf("A");//'Å' 
            } 
        } 
    } 
    return 0; 
}

Tämä tulee kääntää päätteessä:

gcc poistascandit.c -o poistascandit 

Sitten kannattaa kopioida /home:n juureen, mikäli teet kirjan kirjaimelta tämän ohjeen mukaisesti.

Päätteellä:

sudo cp poistascandit /home

ohjelman toimivuutta voi testata päätteellä: Esim.

/home/poistascandit "Ääliö Älä lyö"

abcde.conf asetustiedoston muokkaaminen

Jotta yksinkertainen ohjelmamme toimisi, pitää muuttaa abcde:n asetustiedostoa. Kopioi /etc/abcde.conf-tiedosto kotikansioosi Esim päätteellä.:

cp /etc/abcde.conf /home/$USER/.

ja sitten varsinaiseen asetustiedoston editointiin.

gedit /home/$USER/abcde.conf&

Poista kommentit asetustiedoston mungefilename():sta ja tee se tällaiseksi:

mungefilename () 
{ 
    /home/poistascandit "$@" | sed s,:,\ -,g | tr \ /\* __+ | tr -d \'\"\?\[:cntrl:\] 
} 

Sen jäkeen tallenna: ja pääteellä: (tässä tapauksessa 4 kappaleen nimessä on scandeja)

abcde -c /home/$USER/abcde.conf 4

Ogg-tiedostojen bitraten säätäminen

Juuri luodun .ogg-tiedoston bitraten voi katsoa päätteellä ogginfo:lla. Esim. jos neloskappaleen olet ripannut sen tiedot saattaa näkyä seuraavalla käskyllä:

ogginfo `ls */4.*.ogg`

Päätteellä:

man oggenc

Kertoo lisää, mutta -b – vivulla voidaan määritellä bitrate, joten se tieto riittää meille: Siispä poistamme kommentin ja laitamme OGGENCOPTS:lle haluamamme vivut Esim.

OGGENCOPTS="-b 250"

Sitten pitääkin ripata uudestaan, jotta näkee onko muuttokset tulleet voimaan... Päätteellä:

abcde -c /home/$USER/abcde.conf 4

Rippaamisen jälkeen voikin taas katsoa bitrate ogginfo:lla: Ehkä näkyy päätteellä:

ogginfo `ls */4.*.ogg`

mp3-tiedostot

rippaaminen

mp3-musiikin rippaaminen oletuksena abcde:n asetustiedostossa, joten mp3-musiikin rippaaminen tapahtuu päätteellä:

abcde -c /home/$USER/abcde.conf -o mp3 4

bitraten säätäminen

Juuri luodun .mp3-tiedoston bitraten voi katsoa nautiluksella ottamalla tiedostosta ominaisuudet, ja avaamalla ääni-välilehden. Oletuksena taitaa abcde-ripata 128 kb/s:lla.

Jos oletuspakkaaminen ei kelpaa, niin lame:n man-sivuista saattaa löytyä apua, mutta me emme tarvitse muuta kuin bitraten, joka on '-b'-vipu.

Nyt voimmekin testata sitä abcde:llä '-o'-vivun kanssa:

abcde -c /home/$USER/abcde.conf -o mp3:"-b 320" 1 

Kun tämä on saatu toimimaan, voidaankin muuttaa abcde.conf-tiedostoon haluttu oletusvipu. Ensiksi poistamalla LAMEOPTS:sta kommentti, ja laittamalla haluamamme arvo sille . Esim.

LAMEOPTS="-b 320"

Lisäksi saattaa kannattaa laittaa oletuksena rippaamaan mp3:lle, joten OUTPUTTYPE:stä kannattaneen poistaa kommentti ja laittaa haluamallasi tavalla Esim.

OUTPUTTYPE=ogg,mp3 

tai

OUTPUTTYPE=mp3 

Sen jälkeen voimmekin testata toimiiko rippaus mp3:lle ilman '-o'-vipua, ja samalla kannattaa tarkistaa rippaako se oikealla bitratella.

abcde -c /home/$USER/abcde.conf 2 

flac-tiedostot

Päätteellä rippaaminen:

abcde -c /home/$USER/abcde.conf -o flac 1 

Mahdollisesti haluat laittaa oletuksena rippaamaan flac:lle, joten OUTPUTTYPE kannattaa laittaa haluamallasi tavalla esim.

OUTPUTTYPE=flac,ogg,mp3

Rippauksien sijoittaminen tiedostojärjestelmääsi

Varmista, että ko. käyttäjällä on tosiaan kirjoitusoikeus antamaasi hakemistoon. Tässä esimerkiksi minun muuttamat rippaustiedostojen sijaintiin vaikuttavat muuttujat:

Rippausten kotikansio

abcde.conf-tiedostossa:

OUTPUTDIR="/home/cdt/" 

Kyseinen järjestely tarvitsee käyttäjälle /home/cdt-kansion, johon käyttäjällä täytyy olla luku-/kirjoitusoikeudet. Päätteellä:

sudo mkdir /home/cdt
sudo chmod 777 /home/cdt

Rippauksien tyypit (ogg, mp3, flac) omiin kansioihinsa

Tiedostotyypin mukaisesti järjestettynä, abcde.conf-tiedostossa:

OUTPUTFORMAT='${OUTPUT}/${ARTISTFILE}-${ALBUMFILE}/${TRACKNUM}.${TRACKFILE}' 

# Like OUTPUTFORMAT but for Various Artists discs. 
VAOUTPUTFORMAT='${OUTPUT}/Various-${ALBUMFILE}/${TRACKNUM}.${ARTISTFILE}-${TRACKFILE}' 

Kun sain kuntoon rippauksen, niin viimeistelin asetustiedoston poistamalla kommenttimerkin seuraavasta asetuksesta, joka käskee sylkemään CD:n rippauksen lopun kunniaksi.

EJECTCD=y

Kun kaikki muutokset on tehty abcde.conf-tiedostoon, voidaan kopioida oma asetustiedosto käyttäjän kotikansioon .abcde.conf-tiedostona. Päätteellä:

cp /home/$USER/abcde.conf /home/$USER/.abcde.conf