Sisällysluettelo

NFS-palvelimen asennus

Perinteinen tapa jakaa hakemistoja eri koneiden kesken on käyttää nfs-palvelinta. Tämä tapa jakaa hakemistoja on tarpeellinen erityisesti silloin, kun luodaan skriptejä, joissa manipuloidaan hakemistoja ja tiedostoja. Tämä tapa ei myöskään vaadi uusia tunnuksia ja salasanoja jaettavaksi ja käytettäväksi varsinaisen sisäänkirjautumistunnuksen lisäksi.

Esimerkiksi Gnomen Nautilus näkee jaetun hakemiston tavallisena hakemistona. Käyttäjä ei edes tiedä, miltä koneelta hakemisto on varsinaisesti jaettu; eikä hänen tarvitsekaan, hän vain käyttää sitä.

Pöytäkone jakaa hakemiston kannettavalle

Seuraavassa käydään läpi kannettavan ja pöytäkoneen hakemiston jakaminen, koneet ovat samassa lähiverkossa.

Kannettava - Tunnus: koskias - 192.168.1.103 (wlan)

Pöytäkone - Tunnus: asmok - 192.168.1.101 (lan)

Avataan yhteys kannettavasta pöytäkoneeseen

koskias@ubuntu:~$ ssh asmok@192.168.1.101
asmok@192.168.1.101's password: 
Linux ubuntu 2.6.20-16-realtime #2 SMP PREEMPT Fri Jun 15 04:43:25 CEST 2007 i686

Last login: Wed Oct 10 20:08:28 2007 from 192.168.1.103
asmok@ubuntu:~$

Asennetaan pöytäkoneeseen paketti nimeltään "nfs-kernel-server".

asmok@ubuntu:~$ sudo apt-get install nfs-kernel-server
Luetaan pakettiluetteloita... Valmis
Muodostetaan riippuvuussuhteiden puu    
Luetaan tilatietoja... Valmis    
Seuraavat paketit asennettiin aiemmin automaattisesti, mutta niitä ei enää tarvita:
 krita-data kword-data libcfitsio2 koshell kivio-data libgsasl7 kthesaurus kpresenter krita libsqlite0 kformula koffice-data libproducer4 libgeos2c2a libgd2-noxpm
 libsqlite0-dev kugar libguicast libopenthreads4 libgeoip1 kchart karbon libpq-dev libhdf4g gtk2-engines-murrine xaw3dg kplato libruby1.8 kivio koffice-libs libwv2-1c2
 kpresenter-data libnetcdf3 libcoin40c2 liblockfile1
Käytä komentoa 'apt-get autoremove' poistaaksesi ne.
Seuraavat ylimääräiset paketit on merkitty asennettaviksi:
 libevent1 libgssapi2 libnfsidmap2 librpcsecgss3 nfs-common portmap
Seuraavat UUDET paketit asennetaan:
 libevent1 libgssapi2 libnfsidmap2 librpcsecgss3 nfs-common nfs-kernel-server portmap
0 päivitetty, 7 uutta asennusta, 0 poistettavaa ja 0 päivittämätöntä.
Noudettavaa arkistoa 402kt.
Purkamisen jälkeen käytetään 1323kt lisää levytilaa.
Haluatko jatkaa [K/e]? 
[--]
Creating config file /etc/default/nfs-kernel-server with new version
 * Starting NFS common utilities [ OK ] 
 * Exporting directories for NFS kernel daemon... [ OK ] 
 * Starting NFS kernel daemon [ OK ] 

asmok@ubuntu:~$

Jaetaan hakemisto pöytäkoneesta kaikille saman lähiverkon koneille

asmok@ubuntu:~$ sudo nano /etc/exports

Lisätään rivi exports-tiedostoon. Hakemisto pitää luonnollisesti luoda pääkäyttäjänä, jos se ei olemassa. Hakemistolle pitää myös antaa oikeudeksi "777".

asmok@ubuntu:~$ sudo mkdir /mnt/Varasto
asmok@ubuntu:~$ sudo chmod 777 /mnt/Varasto

/mnt/Varasto 192.168.1.0/255.255.255.0(rw,no_root_squash,async)

Käynnistetään nfs-kernel-server uudestaan

asmok@ubuntu:/etc/init.d$ sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
 * Stopping NFS kernel daemon [ OK ] 
 * Unexporting directories for NFS kernel daemon... [ OK ] 
 * Exporting directories for NFS kernel daemon...
exportfs: /etc/exports [1]: Neither 'subtree_check' or 'no_subtree_check' specified for export "192.168.1.0/255.255.255.0:/mnt/Varasto".
 Assuming default behaviour ('subtree_check').
 NOTE: this default will change with nfs-utils version 1.1.0 [ OK ]
 * Starting NFS kernel daemon [ OK ] 
asmok@ubuntu:/etc/init.d$

Lisätään uusi hakemisto kannettavaan

koskias@ubuntu:~$ sudo nano /etc/fstab

Lisätään rivi fstab-tiedostoon. Hakemisto pitää luonnollisesti luoda pääkäyttäjänä, jos se ei olemassa. Hakemistolle pitää myös antaa oikeudeksi "777". Luodaan ja muokataan samalla tavalla kuin pöytäkoneessa.

192.168.1.101:/mnt/Varasto /mnt/Varasto nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr 0 0

Liitetään uusi hakemisto kannettavaan

koskias@ubuntu:~$ sudo mount -a
mount: liitospiste /tmp/jack ei ole olemassa
koskias@ubuntu:~$

m-k-h: pöytäkoneessa, jossa oli muutaman päivityksen nähnyt Ubuntu 8.04, oli asennettava nfs-client ennen tätä vaihetta: sudo apt-get install nfs-common

Listataan liitetyt hakemistot kannettavassa

koskias@ubuntu:/mnt/Varasto$ mount
/dev/sda2 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
/sys on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
procbususb on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
devshm on /dev/shm type tmpfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
lrm on /lib/modules/2.6.20-16-realtime/volatile type tmpfs (rw)
/dev/sda4 on /home type ext3 (rw)
/dev/sda3 on /usr/local type ext3 (rw)
none on /mnt/ramfs type tmpfs (rw)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw)
192.168.1.101:/mnt/Varasto on /mnt/Varasto type nfs (rw,rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr,addr=192.168.1.101)
koskias@ubuntu:/mnt/Varasto$

Luodaan tiedosto kannettavassa

koskias@ubuntu:/mnt/Varasto$ touch Testi_01.txt
koskias@ubuntu:/mnt/Varasto$ ls -al
yhteensä 8
drwxrwxrwx 2 root  root  4096 2007-10-11 19:09 .
drwxr-xr-x 5 root  root  4096 2007-10-11 18:42 ..
-rw-r--r-- 1 koskias koskias  0 2007-10-11 19:09 Testi_01.txt
koskias@ubuntu:/mnt/Varasto$

Listataan sama hakemisto pöytäkoneessa

asmok@ubuntu:/mnt/Varasto$ ls -al
yhteensä 8
drwxrwxrwx 2 root root 4096 2007-10-11 19:09 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 2007-10-11 18:39 ..
-rw-r--r-- 1 asmok asmok  0 2007-10-11 19:09 Testi_01.txt
asmok@ubuntu:/mnt/Varasto$

Poistetaan tiedosto pöytäkoneessa

asmok@ubuntu:/mnt/Varasto$ rm Testi_01.txt
asmok@ubuntu:/mnt/Varasto$ ls -al
yhteensä 8
drwxrwxrwx 2 root root 4096 2007-10-11 19:10 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 2007-10-11 18:39 ..
asmok@ubuntu:/mnt/Varasto$

Tiedosto on poistettu myös kannettavassa

koskias@ubuntu:/mnt/Varasto$ ls -al
yhteensä 8
drwxrwxrwx 2 root root 4096 2007-10-11 19:10 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 2007-10-11 18:42 ..
koskias@ubuntu:/mnt/Varasto$