Sisällysluettelo

Samba-palvelin

Tässä ohjeessa jaetaan ensin Samban avulla valokuvia Linux-koneen yhdestä hakemistosta muille samassa lähiverkosa oleville koneille. Ohjeessa käytetään "guest"-tunnusta, joka ei vaadi salasanaa. Jaettavaa hakemistoa ei voi muokata, mutta hakemistoa voi selata ja sen tiedostoja voidaan kopioda.

Ohjeen lopussa kerrotaan, miten tunnuksen ja salasanan avulla voidaan jakaa Linux-tietokoneen kotihakemisto saman lähiverkon Windows-tietokoneelle.

Tässä ohjeessa on käytetty tätä ohjetta:

https://help.ubuntu.com/8.10/serverguide/C/windows-networking.html

Samban virallinen opas:

http://us3.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/

Samba-palvelimen asennus

Samban asennus on varsin suoraviivainen.

sudo apt-get install samba

Samba-palvelimen asetukset

Tässä ohjeessa on käytetty alla olevaa asetustiedostoa. Oheisesta tiedostosta on riisuttu kaikki ylimääräinen, vain välttämättömät ja muutetut rivit on jätetty jäljelle. Alkuperäinen "smb.conf"-tiedosto on ensin kopioitu talteen. Asetustiedosto sijaitsee hakemistossa "/etc/samba".

Tärkeimmät muutokset ja lisäykset oletuksena asennettuun "smb.conf"-tiedostoon ovat seuraavat. Palvelimen oma kiinteä ip-numero on 192.168.1.101.

 1. workgroup = KULMAKATU
 2. interfaces = 192.168.1.0/24 eth0
 3. security = user
 4. [Kulmakatu]

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup

sudo nano /etc/samba/smb.conf

# == Global Settings ==

[global]

## Browsing/Identification ###

  workgroup = KULMAKATU
  server string = %h server (Samba, Ubuntu)
  dns proxy = no

## Networking

  interfaces = 192.168.1.0/24 eth0
  bind interfaces only = yes

## Debugging/Accounting

  log file = /var/log/samba/log.%m
  max log size = 1000
  syslog = 0
  panic action = /usr/share/samba/panic-action %d

## Authentication

  security = user
  encrypt passwords = true

  passdb backend = tdbsam
  obey pam restrictions = yes

  unix password sync = yes

  passwd program = /usr/bin/passwd %u
  passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .

  pam password change = yes
  map to guest = bad user

## Domains

## Printing

## Misc

  usershare allow guests = yes

## Share Definitions

[Kulmakatu]
  comment = Kulmakatu - valokuvia
  path = /media/backup/Valokuvia
  browsable = yes
  guest ok = yes
  read only = yes

Samban asennuksen ja asetusten muutosten jälkeen Samba käynnistetään (uudelleen).

sudo /etc/init.d/samba restart

Yhteys Windows-koneesta

Windows-koneesta yhteys etsitään verkkotyökalua selaamalla. Salasanaa ei tarvita.

http://www.arkki.info/howto/Samba/Samba_07.png

Yhteys toisesta Ubuntu-tietokoneesta

Komentoriviltä yhteys voidaan tarkistaa seuraavalla tavalla. Salasanan kohdalla painetaan Enter-näppäintä.

asmok@ubuntu:~$ /usr/bin/smbclient -L 192.168.1.101 -U guest
Enter guest's password: 
Domain=[UBUNTU] OS=[Unix] Server=[Samba 3.2.3]

    Sharename    Type   Comment
    ---------    ----   -------
    Kulmakatu    Disk   Kulmakatu - valokuvia
    IPC$      IPC    IPC Service (ubuntu server (Samba, Ubuntu))
Domain=[UBUNTU] OS=[Unix] Server=[Samba 3.2.3]

    Server        Comment
    ---------      -------

    Workgroup      Master
    ---------      -------
    KULMAKATU

Toisesta Ubuntu-tietokoneesta yhteys voidaan muodostaa ilman "guest"-tunnusta. Samba-palvelimen osoite (ip-numero) sekä Samba-jaon nimi pitää tietää. Tässä ohjeessa "192.168.1.101" ja "Kulmakatu".

Sijainnit | Yhdistä palvelimeen... > Windows-jako

http://www.arkki.info/howto/Samba/Samba_10.png

http://www.arkki.info/howto/Samba/Samba_03.png

Linux-tietokoneen kotihakemiston jakaminen Windows-tietokoneelle

Linux-tietokoneen kotihakemisto jaetaan muille saman lähiverkon tietokoneille seuraavasti.

Ensin luodaan Samban käyttäjä/tunnus/salasana, joka vastaa Linux-tietokoneen käyttäjää/tunnusta. Linux-tietokoneen käyttäjä/tunnus pitää olla olemassa. Tässä esimerkissä Linux-tietokoneella on käyttäjä "asmok", jonka kotihakemisto on "/home/asmok". Salasanan luomisen jälkeen luodaan tiedosto "smbusers", johon tulee riveittäin vastaavat Linux- ja Samba-tunnukset.

sudo smbpasswd -a asmok

sudo cat /etc/samba/smbusers
asmok = "asmok"

Yllä mainittuun "smb.conf"-tiedostoon lisätään seuraava osio ja rivit, kohtaan "Share Definitions".

[homes]
  comment = Kulmakatu - kotihakemisto
  browseable = yes
  writable = yes
  create mask = 0775
  directory mask = 0775
  valid users = %S

Samba käynnistetään uudestaan ja kirjaudutaan kotihakemistoon, kun tiedetään sen tunnus ja salasana.

sudo /etc/init.d/samba restart

http://www.arkki.info/howto/Samba/Samba_08.png

http://www.arkki.info/howto/Samba/Samba_09.png