SSL-saulaus

Otetaan käyttöön SSL-salaus käyttöön Apachen kanssa. Oletaan, että Apache2 on asennettuan järjestelmään.

Sertifikaatti

Aloitetaan luomalla sertifikaatti joka on voimassa halutun ajan.

apache2-ssl-certificate -days 365 

Vastaile tuleviin kysymyksiin.

Aktivoidaan SSL-moduuli

 a2enmod ssl

Asetetaan Apache kuuntelemaan oikeaa porttia

Lisää tiedostoon /etc/apache2/ports.conf rivi:

Listen 443

443 on https oletus portti.

SSL-suojatuille sivuille omat asetukset

cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/ssl

Lisää nyt luotuun tiedostoon ( /etc/apache2/sites-available/ssl ) kahdelle ensimmäiselle riville porttinumerot tähän tapaan:

NameVirtualHost *:443
<virtualhost *:443>

Ja laita <virtualhost *:443>-tagin sisään rivit:

SSLEngine On
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem

Aktivoidaan asetukset.

a2ensite ssl

Lopuksi käynnistetään Apache uusiksi, jotta kaikki muutokset tulevat voimaan.

apache2ctl restart

Nyt salaus pitäisi tulla käyttöön, kun sivuille mennään https-alkuisella osoitteella http:n sijaan.

Mod rewrite

Nyt käyttäjä pystyy valitsemaan käyttääkö hän salausta vai ei. Usein halutaan pakottaa käyttäjä käyttämään salattua yhteyttä. Se onnistuu Mod rewritella.

Aktoivoidaan taas oikea moduuli.

a2enmod rewrite

Muokataan tiedostoa /etc/apache2/sites-available/default lisäämällä <VirtualHost *>-tagin sisään:

RewriteEngine   on
RewriteCond     %{SERVER_PORT} ^80$
RewriteRule     ^/salainen(.*)$ https://%{SERVER_NAME}/salainen$1 [L,R]
RewriteLog      "/var/log/apache2/rewrite.log"
RewriteLogLevel 2

Nyt http://www.example.com/salainen/ ohjautuu automaattisesti SSL-salattuun yhteyteen https://www.example.com/salainen/. Jos haluat kaikki sivut SSL-salauksen alle voit jättää edelliseen hakemiston kohdalle pelkästään /:n. Eli jätä vain sana "salainen" pois.

Muutokset tulevat voimaan käynnistämällä Apache uusiksi.

apache2ctl restart

Linkkejä