Xorg.conf

Näyttötilaa eli näytön resoluutiota ja virkistystaajuutta voi säätää valikosta Järjestelmä > Asetukset > Näytön tarkkuus.

Ensin kannattaa kuitenkin tehdä varmuuskopio xorg.conf-tiedostosta jota ko. ohjelma muokkaa, komennolla

sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.bup

(sudo=suorita pääkäyttäjänä cp=kopioi) Jos kone ei jostain syystä toimi asetusten säätämisen jälkeen, niin vanhan xorg.conf:in saat takaisin kirjoittamalla komentoriviin:

sudo cp /etc/X11/xorg.bup /etc/X11/xorg.conf

Nvidia TwinView / Kaksi näyttöä tai tv out (s-video tai composite)

Tee varmuuskopio xorg.conf-tiedostosta jota muokkaat, komennolla sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.bup (Vanhan xorg.conf:in saat takaisin kirjoittamalla komentoriviin: sudo cp /etc/X11/xorg.bup /etc/X11/xorg.conf) Kirjoita komentoriviin: sudo gedit /etc/X11/xorg.conf (Avaa tekstinkäsittelyohjelman) Etsi tiedostosta Device-kohta (Huom. esimerkki) Ennen:

Section "Device"
Identifier  "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Driver   "nvidia"
BusID   "PCI:1:0:0"
EndSection

Lisää tiedostoon DEVICE kohtaan seuraava teksti:

Option "TwinView" "true"
Option "TwinViewOrientation" "Clone"
Option "TVOutFormat" "COMPOSITE"
Option "TVStandard" "PAL-B"
Option "SecondMonitorHorizSync" "30-50"
Option "SecondMonitorVertRefresh" "60"
Option "MetaModes" "1024x768,1024x768;800x600,800x600;640x480,640x480;  512x384,512x384"

Vaihtoehdot: TVOutFormat "COMPOSITE" tai "S-VIDEO" TVStandard "PAL-B" (Suomi) tai "NTSC-M" SecondMonitorHorizSync Vaakasuuntainen Voit vaihtaa tähän näyttösi/tv:si taajuudet, löytyvät ohjekirjasta SecondMonitorVertSync Pystysuuntainen Muokkauksen jälkeen (Huom.esimerkki)

Section "Device"
Identifier  "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Driver   "nvidia"
BusID   "PCI:1:0:0"
Option "TwinView" "true"
Option "TwinViewOrientation" "Clone"
Option "TVOutFormat" "S-VIDEO"
Option "TVStandard" "PAL-B"
Option "SecondMonitorHorizSync" "30-69"
Option "SecondMonitorVertRefresh" "50-75"
Option "MetaModes" "1360x768,1360x768;1024x768,1024x768;800x600,800x600;640x480,640x480;  512x384,512x384"
EndSection

https://wiki.ubuntu.com/NvidiaTVOut


Ubuntu foorumin(en) ohjeita: http://ubuntuforums.org/showthread.php?p=454217 UbuntuSuomi wikikirja: http://fi.wikibooks.org/wiki/Ubuntu_tutuksi


'Tietoa xorg.conf-tiedostosta:'
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following commands:
#
#  cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.custom
#  sudo sh -c 'md5sum /etc/X11/xorg.conf >/var/lib/xfree86/xorg.conf.md5sum' '
#  sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg Section "Files"
FontPath  "unix/:7100"     # local font server
# if the local font server has problems, we can fall back on these
FontPath  "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath  "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath  "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath  "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath  "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath  "/usr/share/X11/fonts/CID"
FontPath  "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath  "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
# paths to defoma fonts
FontPath  "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
FontPath  "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/CID"
EndSection
Section "Module"      (Ubuntun käynistyksessä käynistyvät palvelut/moduulit)
Load  "GLcore"
Load  "i2c"
Load  "bitmap"
Load  "ddc"
Load  "dri"
Load  "extmod"
Load  "freetype"
Load  "glx"
Load  "int10"
Load  "type1"
Load  "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"             (Näppäimistön asetukset)
Identifier  "Generic Keyboard"
Driver   "kbd"
Option   "CoreKeyboard"
Option   "XkbRules"  "xorg"
Option   "XkbModel"  "pc105"
Option   "XkbLayout"  "fi"
EndSection
Section "InputDevice"               (Hiiren asetukset)
Identifier  "Configured Mouse"
Driver   "mouse"
Option   "CorePointer"
Option   "Device"   "/dev/input/mice"
Option   "Protocol"   "ImPS/2"
Option   "Emulate3Buttons"  "true"
Option   "ZAxisMapping"   "4 5"
EndSection
Section "Device"
Identifier  "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Driver   "nvidia"
"Nv" on geneerinen opensource NVIDIA:n ajuri ja "nvidia" on NVIDIA:n virallinen ajuri. Jotta nvidia ajuri toimi täytyy nvidia-glx paketti olla asennettu.
BusID   "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"' '
Identifier  "Generic Monitor"
Option   "DPMS"          (DPMS Display Power Management Signaling / virransäästö)
HorizSync  30-68
VertRefresh  50-70
Horizontal ja Vertical Synchronization löytyvät näytön ohjekirjasta tai valmistajan kotisivuilta
EndSection
Section "Screen"
Identifier  "Default Screen"
Device   "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Monitor   "Generic Monitor"
DefaultDepth  24
SubSection "Display"
Depth   1
Modes   "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth   4
Modes   "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth   8
Modes   "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth   15
Modes   "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth   16
Modes   "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth   24
Modes   "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier  "Default Layout"
Screen   "Default Screen"
InputDevice  "Generic Keyboard"
InputDevice  "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
Mode  0666
EndSection