Ubuntu 8.04 LTS / Osiointi

Valmistele osiot. Osiotaulun muokkauksessa voidaan muuttaa osioiden kokoa tai luoda/poistaa osioita. Tavoitteena on, että a) työkalulla määritellään vähintään kaksi Ubuntun käyttöön tarkoitettua osiota, b) muut osiot säilytetään koskemattomina mikäli niillä olevien tietojen halutaan säilyvän.

Toisen Ubuntun käyttöön tarkoitetun osion liitoskohdaksi määritellään "/" eli se on ns. juuriosio, ja sen koon tulisi olla vähintään 4GB (suositus vähintään 8GB). Käyttötavaksi suositeltavin vaihtoehto on Ext3 tapahtumakirjanpidon sisältävä tiedostojärjestelmä. Toisen osion käyttötavaksi määritellään Swap eli sivutusosio, ja sen koko olisi syytä olla vähintään 256MB (suositus 1GB). Oletuksena kaikki säilytettävät osiot liitetään /media-hakemiston alle (ei kuvassa). Kuvassa on yhden osion liitoskohdaksi määritelty vaadittu "/" ja se on asetettu alustettavaksi uudelleen Ubuntua varten. Toinen osio kuvassa on sivutusosio.

Huom:
1. Jos poistat minkä tahansa osion tässä näkymässä, kaikki osiolla olevat tiedot poistetaan kun asennus aloitetaan
2. Samaten kaikki tiedot poistetaan, jos "Alusta?"-sarakkeessa on osion kohdalla raksi.

Älä siis koske näillä tavoilla osioihin, joilla on säilytettävää tietoa. Voit kuitenkin merkitä säilytettävien osioiden liitoskohdaksi esimerkiksi jonkun /media-hakemiston alahakemiston, jotta osiot ovat suoraan käytettävissä Ubuntun asennuksen jälkeen.

4_osioi_itse.jpg

Asentaminen - takaisin asennusoppaaseen.

Ubuntu 6.06 LTS / Osiointi

Jos olet asentamassa Ubuntua käytettäväksi Windowsin rinnalla, voit lukea huomioon otettavista asioista lisää englanniksi WindowsDualBootHowTo-sivulta. Normaalisti asennusoppaan valinnat 7.2 tai mahdollisesti 7.3 (jos olet itse tehnyt tilaa kovalevylle ja pienentänyt Windows-osiota) ovat kuitenkin rittäviä.

Valmistele osiot. Osiotaulun muokkauksessa voit itse muuttaa osioiden kokoa tai luoda/poistaa osioita. Tavoitteena on, että työkalulla tehdään kovalevylle vähintään kaksi Ubuntun käyttöön tarkoitettua osiota. Ohjetekstin mukaisesti toisen osion (josta tehdään juuriosio) tulisi olla vähintään 1,5GB (suositus vähintään 5GB) kokoinen ja toisen (josta tehdään sivutusosio) vähintään 256MB kokoinen (suositus 1GB). Tässä ruudussa on tarkoitus ainoastaan luoda/poistaa/muokata osioita - jos kovalevyllä on jo valmiiksi sopivat osiot, jotka saa tyhjentää Ubuntua varten, voit siirtyä seuraavaan ruutuun tekemättä muutoksia.

http://www.ubuntu-fi.org/images/ubuntu6.06-asennus/ubuntu6.06-asennus16.png

Liitoskohtien valmistelu. Liitoskohtien valmistelussa valitaan, mitkä levyn osiot otetaan mihinkin käyttöön. Usein oletusvalinnat ovat sopivat, mutta ne kannattaa tarkastaa jos olet säästämässä tietokoneellasi olevia tietoja. "/" eli juuriosio on se osio, jolle Ubuntu asennetaan. Sen vieressä tulisi olla "Alusta uudelleen?"-valinta ruksattuna. Sivutusosio ("swap") on apumuistina käytettävä osio. Muut osiot ("/media/...") ovat tietokoneella entuudestaan olevia muita osioita, joilla olevia tiedostoja halutaan avata Ubuntussa asennuksen jälkeen ilman lisäasetuksia. Älä koskaan merkitse alustusvalintaa näille muille osioille, jos et halua niiden sisältöä tyhjennettävän!

http://www.ubuntu-fi.org/images/ubuntu6.06-asennus/ubuntu6.06-asennus17.png

Asennusopas_6.06 - takaisin asennusoppaaseen.