Toiminta (yleistietoa)

Paikallistoiminta

Suomen laajuinen toiminta (tiimit)

Kansainvälinen_toiminta

Kokoukset Ideoita

Yhteisön kokous / kokouksen pitäminen

Kokousten käynnistämisestä keskusteltiin alun perin foorumilla. Jokaiseen kokoukseen valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kokoukset ovat tarkoitettu kaikille, mutta kunkin kokouksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä jokaisen Ubuntu Suomen tiimin ydinryhmän (ja muiden aktiivisten) varalle on erityisiä tehtäviä.

Tehtävät: puheenjohtaja

Puheenjohtajan tärkein tehtävä on pitää huolta kokonaisuudesta. Että tärkeät asiat käsitellään kokouksessa, kokous etenee mielekkäällä tavalla, ja tiedotus jne jutut toimivat. Puheenjohtaja siis mm.

Ennen kokousta ja kokouksen aikana

Kokouksen jälkeen

Johdannoksi voi lukaista artikkelin Community meetings: Rock not ramble

Tehtävät: varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja hoitaa käytännön juttuja mahdollistaen puheenjohtajan keskittymisen suurempiin linjoihin. Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu mm:

Ennen kokousta ja kokouksen aikana

Kokouksen jälkeen

Tehtävät: Kaikki aktiivit