Ubuntu Suomen toiminta

Paikallistoiminta Kansainvälinen_toiminta Kokoukset TODO Materiaaleja


Yhteyshenkilö

Jokaisella Ubuntu-paikallisyhteisöllä (loco-group) on yhteyshenkilö, joka toimii yhteisön edustajana muun muassa Canonicalin suuntaan. Yhteyshenkilö ei ole minkäänlainen johtaja tai vastuussa yhteisön toiminnasta.

Yhteyshenkilön tehtäviin kuuluu ainakin: